Ta oferta pracy jest nieaktualna od 35 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Makler w Wydziale Brokerskim

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 10.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  NWAI Dom Maklerski S.A. specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług i rozwiązań rynku kapitałowego dla firm i jednostek samorządowych. Naszym Klientom oferujemy usługi w zakresie przygotowania i realizacji transakcji na rynku kapitałowym z wykorzystaniem instrumentów dłużnych (obligacji korporacyjnych), hybrydowych (obligacje zamienne na akcje), instrumentów kapitałowych (akcji), jak i certyfikatów inwestycyjnych (fundusze). W szczególności koncentrujemy się na obsłudze prywatnych i publicznych emisji papierów wartościowych, dla których pełnimy rolę oferującego, jak również zapewniamy kompleksową obsługę około- oraz po-emisyjną.

  Do naszego biura w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko:

  Makler w Wydziale Brokerskim

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres obowiązków:

  • Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych składanych przez klientów NWAI
  • Wykonywanie pozostałych zadań związanych ze świadczeniem przez NWAI usług wykonywania lub zleceń
  • Kontakt z klientami składającymi zlecenia i ich depozytariuszami
  • Udział w procesie rozliczania w KDPW zawartych transakcji
  • Kontakt z instytucjami rynku kapitałowego
  • Komunikacja wewnętrzna
  • Monitoring funkcjonowania systemów informatycznych wspierających realizację zadań departamentu

  Wymagania:

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Licencja maklera papierów wartościowych
  • Wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe kierunkowe (bankowość, finanse, ekonomia)
  • Bardzo dobra znajomość funkcjonowania mechanizmów rynkowych
  • Bardzo dobra znajomość podmiotów rynku kapitałowego
  • Znajomość pakietu MS Office

  Inne:

  • Wysoki poziom kultury osobistej, poczucia odpowiedzialności i etyki zawodowej
  • Chęć do ciągłego podnoszenia kwalifikacji
  • Zorientowanie na efekty i jakość wykonywanych zadań
  • Umiejętność pracy w zespole

  Oferujemy:

  • Odpowiedzialne i samodzielne stanowisko w dynamicznie rozwijającej się firmie finansowej
  • Atrakcyjne wynagrodzenie stałe, pakiet socjalny oraz system premiowy
  • Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (kursy, licencje, szkolenia)

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.
   

  Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa (NWAI), zgadzasz się na przetwarzanie przez NWAI Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
  w ogłoszeniu.

  W celu potwierdzenia, że miałeś możliwość zapoznania się z treścią poniższych informacji, prosimy o zamieszczenie
  w Twoim CV klauzuli o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej udostępnionej przez NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa (NWAI) wraz
  z ogłoszeniem o rekrutacji prowadzonej na stanowisko Makler w wydziale Brokerskim
   i jestem świadomy, że administratorem moich danych osobowych będzie NWAI, a także zostałem poinformowany o celach i podstawie przetwarzania moich danych osobowych, kategorii odbiorców moich danych osobowych, okresie, przez który moje dane będą przechowywane, a także o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych udostępnionych na podstawie takiej zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawie do przenoszenia moich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mam świadomość, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla przeprowadzania procesu rekrutacji. W zakresie w jakim dane zamieszczone przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych wykraczają poza zakres wymagany od kandydata do pracy przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zgadzam się na przetwarzanie przez NWAI danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym, w tym mojego wizerunku, dla celów rekrutacji prowadzonej na ww. stanowisko.”.

  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, takie jak Twoje imię i nazwisko, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę w wyżej wymienionym zakresie, kontaktując się
  z nami pod adresem [email protected]

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 60 dni, a gdy dodatkowo wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected]