Oferta pracy

Manager - Business Advisory - CFO Advisory

KPMG

KPMG

Szczytnicka 11

Śródmieście

Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • zarządzenie portfolio projektów w obszarze doradztwa rachunkowego

 • doradztwo oraz przygotowywanie analiz księgowych dotyczących m.in. ujęcia nietypowych transakcji, w tym o charakterze restrukturyzacyjnym

 • doradztwo dla klientów przy sporządzaniu i doskonaleniu sprawozdań finansowych (w tym w procesie IPO)

 • tworzenie lub modyfikację polityk rachunkowości dla klientów

 • prowadzenie kompleksowych projektów doradczych w zakresie optymalizacji działania poszczególnych obszarów funkcji finansów

 • opracowanie koncepcji oraz wymagań funkcjonalnych dotyczących narzędzi stosowanych w obszarze sprawozdawczości

 • wykazywanie się silnym zrozumieniem potrzeb biznesowych klientów i proponowanie dopasowanych rozwiązań rachunkowo-księgowych

 • terminowość i najwyższą jakość prowadzonych dla klientów projektów

 • utrzymywanie pozytywnych relacji biznesowych z klientami

 • zarządzanie bieżącą pracą konsultantów w ramach koordynowanego projektu

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość, prawo, zarządzanie)

 • 5–letnie doświadczenie w obszarze sprawozdawczości finansowej, controllingu finansowego i/lub doświadczenie w realizacji projektów audytowych

 • bardzo dobra znajomość Ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

 • uprawnienia biegłego rewidenta lub innych uprawnień profesjonalnych w obszarze finansów

 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów w roli kierownika projektu,

 • doskonałe umiejętności analizy i syntezy danych

 • umiejętność pracy z aktami prawnymi

 • sprawność w tworzeniu pisemnych opracowań

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem)

 • umiejętność budowania i utrzymywania pozytywnych relacji z klientami

 • samodzielność i przedsiębiorczość, zaangażowanie w pracę,

 • poczucie odpowiedzialności za pracę swoją oraz innych członków zespołu

To oferujemy

 • pełną wyzwań pracę w wiodącej na rynku polskim oraz międzynarodowym firmie doradczej

 • szansę na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego

 • możliwość samorealizacji oraz rozwoju osobistego poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach

 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz bogaty pakiet socjalny

 • przyjazną atmosferę pracy

 • możliwość pracy zdalnej

Czym zajmuje się zespół?

Zespół CFO Advisory w ramach departamentu Busienss Advisory realizuje projekty w zakresie doradztwa dla klientów w szeroko rozumianym obszarze rachunkowo-księgowym. Zapewnia klientom wsparcie m.in. przy wdrożeniach Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, sporządzaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, ujęciu rachunkowym nietypowych transakcji, restrukturyzacji grup kapitałowych, w tym w zakresie przejęć i fuzji czy zmianach polityki rachunkowości. Dodatkowo prowadzimy szeroko rozumiane doradztwo dla CFO w zakresie optymalizacji sposobu działania funkcji finansów. Jednym z obszarów zainteresowania zespołu jest również tworzenie i wdrażanie narzędzi służących sprawozdawczości oraz usprawnieniu procesu raportowania (w tym: XML, XBRL).

KPMG

Jesteśmy międzynarodową siecią firm audytorsko-doradczych. Od 1990 roku świadczymy w Polsce kompleksowe usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, księgowego i prawnego oraz doradztwa transakcyjnego i biznesowego, w tym także IT, dla polskich i międzynarodowych firm oraz instytucji ze wszystkich sektorów gospodarki.

Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez 236 000 pracowników w 145 krajach. W Polsce jest nas prawie 2000 osób, które pracują w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi i we Wrocławiu.

Przewiń do profilu firmy