Oferta pracy

Manager ds. Analiz i Prognoz Biznesowych

Bionorica Polska Sp. z o.o.O firmie

Bionorica Polska Sp. z o.o.

Hrubieszowska 6b

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • monitorowanie rynku, sprzedaży i konkurencji,

 • przygotowywanie raportów, opracowań i analiz dot. sprzedaży i sytuacji rynkowej,

 • współpracę z firmami dostarczającymi dane rynkowe,

 • wsparcie prowadzonych badań marketingowych,

 • współtworzenie raportów i rekomendacji z realizowanych badań marketingowych,

 • tworzenie prognoz dotyczący rynków i sprzedaży,

 • współpracę z wyłącznym dystrybutorem na terenie kraju,

 • koordynowanie współpracy z magazynem i zakładem produkcyjnym.

Nasze wymagania

 • posiadasz kilkuletnie doświadczenie w pracy z analogicznymi zagadnieniami w zakresie danych rynkowych w firmie farmaceutycznej,

 • potrafisz analizować dane i wyciągać z nich wnioski,

 • potrafisz posługiwać się specjalistycznymi narzędziami do analizy rynku farmaceutycznego,

 • biegle posługujesz się językiem angielskim (część rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w języku angielskim) – praktyczna znajomość języka angielskiego jest warunkiem koniecznym ze względu na międzynarodowe środowisko pracy,

 • szybko analizujesz informacje, wyciągasz trafne wnioski i potrafisz zaprezentować je w zrozumiały i przejrzysty sposób przy wykorzystaniu narzędzi pakietu MS Office,

To oferujemy

 • samodzielną i wymagającą uniwersalności pracę,

 • zaufanie i duży zakres odpowiedzialności przy realizacji zadań oraz ich różnorodność,

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, a także niezbędne nowoczesne narzędzia pracy,

 • satysfakcję z realnego udziału w procesie rozwoju organizacji na konkurencyjnym i wymagającym rynku.

 • umowę o pracę i benefity.

Bionorica Polska Sp. z o.o.

Bionorica (www.bionorica.pl) to innowacyjna międzynarodowa firma farmaceutyczna, produkująca nowoczesne leki pochodzenia roślinnego o udokumentowanej skuteczności klinicznej, będąca liderem w swoim segmencie rynku.

Przewiń do profilu firmy