Oferta pracy

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator

1.1    Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka EPG Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Mikołaja Reja 13/15 lok 216
1.2 Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
1.2.1 listownie: ul. Mikołaja Reja 13/15 lok 216 ,81-874 Sopot
1.2.2 za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
1.2.3 telefonicznie: 58 380 31 41

2. Inspektor Ochrony Danych

2.1 Inspektorem Ochrony Danych [IOD] jest Kariota Blicharska. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected]

3. Cel i podstawy przetwarzania

3.1 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:
3.1.1 [art. 6 ust 1 pkt a RODO] wyrażoną zgodą, która może zostać odwołana w dowolnym czasie
3.1.2 [art. 6 ust 1 pkt b RODO] prowadzeniem obecnego postępowania rekrutacyjnego celem zawarcia umowy

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę [art. 6 ust 1 pkt a RODO], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO, będziemy przetwarzać je za Państwa zgodą wynikającą z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie [art. 22 1b § 1 Kodeks Pracy, art. 9 ust 2 pkt a RODO], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

4.1 Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione do świadczenia usług utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne.

5. Okres przechowywania danych osobowych

5.1 Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.
5.2 W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

6.1 Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
6.1.1 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
6.1.2 prawo do sprostowania [poprawiania] swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
6.1.3 prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
6.1.4 prawo wniesienia skargi do Prezes UODO [na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa]

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podane przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

EPG Sp. z o.o

Manager ds. Rozwoju Sieci Sprzedaży

EPG Sp. z o.oO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • podlaskie

 • Ważna jeszcze 25 dni
  do: 14 lis 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Menedżer
Manager ds. Rozwoju Sieci SprzedażyEPG Sp. z o.o - całkowicie niezależny podmiot, który jest liderem branży fotowoltaicznej na rynku. Zajmujemy się odnawialnymi źródłami energii i współpracujemy z międzynarodowymi koncernami energetycznymi. Realizujemy zarówno duże inwestycje, jak i mniejsze, dostarczając ogniwa fotowoltaiczne także do gospodarstw domowych. Wyróżnia nas dbałość o klienta i skupianie się na budowaniu długoterminowych relacji. DOŁĄCZ do NAS jeśli poszukujesz zespołu kierującego się partnerstwem, rozwojem oraz elastycznością. Więcej o nas znajdziesz na: www.epg.eco.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Liczne szkolenia wstępne oraz podczas dalszej pracy
 • Wsparcie ze strony specjalistów z zakresu fotowoltaiki
 • Doskonalenie Twoich kompetencji zarządczych i sprzedażowych poprzez pracę z doświadczonymi managerami
 • Miłą atmosferę, otwartą i nowoczesną kulturę pracy
 • Dużą swobodę w budowaniu własnego zespołu sprzedażowego

Wymagania:

 • Doświadczenie w sprzedaży oraz w zarządzaniu pracownikami - minimum 2 lata
 • Doświadczenie w budowaniu i rozwijaniu zespołów sprzedażowych
 • Umiejętność prowadzenia projektów oraz prezentacji
 • Umiejętność motywowania zespołu
 • Doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji
 • Umiejętność planowania, analizowania i wyciągania wniosków
 • Samodzielność w działaniu i umiejętność podejmowania szybkich decyzji
 • Koncentracja na rozwoju kompetencji własnych oraz pracowników
 • Czynne prawo jazdy kat. B – warunek konieczny
 • Mile widziana znajomość programu CRM (pracujemy w systemie Bitrix24)
 • Znajomość branży fotowoltaicznej będzie dużym atutem

Główne zadania:

 • Planowanie i nakreślanie strategicznych celów
  dotyczących rozwoju sieci sprzedaży firmy w porozumieniu z Zarządem
 • Budowanie oraz motywowanie zespołu sprzedażowego
 • Realizacja planów sprzedażowych – aktywna sprzedaż
 • Przestrzeganie kosztów w ramach założonego budżetu 
 • Prowadzenie procesów rekrutacyjnych oraz szkoleń
 • Usprawnianie i koordynowanie procesów w oddziałach

Prosimy o dodanie klauzuli: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacji prowadzonych przez Spółkę EGP Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Mikołaja Reja 13/15 lok 216, przez okres najbliższych 12 miesięcy.”EPG Sp. z o.o - całkowicie niezależny podmiot, który jest liderem branży fotowoltaicznej na rynku. Zajmujemy się odnawialnymi źródłami energii i współpracujemy z międzynarodowymi koncernami energetycznymi. Realizujemy zarówno duże inwestycje, jak i mniejsze, dostarczając ogniwa fotowoltaiczne także do gospodarstw domowych. Wyróżnia nas dbałość o klienta i skupianie się na budowaniu długoterminowych relacji. DOŁĄCZ do NAS jeśli poszukujesz zespołu kierującego się partnerstwem, rozwojem oraz elastycznością. Więcej o nas znajdziesz na: www.epg.eco.

Manager ds. Rozwoju Sieci Sprzedaży

Główne zadania:

 • Planowanie i nakreślanie strategicznych celów
  dotyczących rozwoju sieci sprzedaży firmy w porozumieniu z Zarządem
 • Budowanie oraz motywowanie zespołu sprzedażowego
 • Realizacja planów sprzedażowych – aktywna sprzedaż
 • Przestrzeganie kosztów w ramach założonego budżetu 
 • Prowadzenie procesów rekrutacyjnych oraz szkoleń
 • Usprawnianie i koordynowanie procesów w oddziałach

Wymagania:

 • Doświadczenie w sprzedaży oraz w zarządzaniu pracownikami - minimum 2 lata
 • Doświadczenie w budowaniu i rozwijaniu zespołów sprzedażowych
 • Umiejętność prowadzenia projektów oraz prezentacji
 • Umiejętność motywowania zespołu
 • Doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji
 • Umiejętność planowania, analizowania i wyciągania wniosków
 • Samodzielność w działaniu i umiejętność podejmowania szybkich decyzji
 • Koncentracja na rozwoju kompetencji własnych oraz pracowników
 • Czynne prawo jazdy kat. B – warunek konieczny
 • Mile widziana znajomość programu CRM (pracujemy w systemie Bitrix24)
 • Znajomość branży fotowoltaicznej będzie dużym atutem

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Liczne szkolenia wstępne oraz podczas dalszej pracy
 • Wsparcie ze strony specjalistów z zakresu fotowoltaiki
 • Doskonalenie Twoich kompetencji zarządczych i sprzedażowych poprzez pracę z doświadczonymi managerami
 • Miłą atmosferę, otwartą i nowoczesną kulturę pracy
 • Dużą swobodę w budowaniu własnego zespołu sprzedażowego
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o dodanie klauzuli: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacji prowadzonych przez Spółkę EGP Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Mikołaja Reja 13/15 lok 216, przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Ogłoszenie archiwalne