Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Manager ds. Ryzyka

VIG/C-QUADRAT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

VIG/C-QUADRAT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Aleje Jerozolimskie 162A

Ochota

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • zapewnienie funkcjonowania komórki zarządzania ryzykiem zgodnie z regulacjami dotyczącymi towarzystw funduszy inwestycyjnych,

 • wdrażanie procesów, metod i procedur zarządzania ryzykiem,

 • zapewnienie zgodności działania z wdrożonym systemem limitów ryzyka ustalonym dla zarządzanych funduszy,

 • przedstawianie Zarządowi Towarzystwa propozycji w zakresie określenia profilu ryzyka każdego zarządzanego funduszu i portfela lub opiniowanie takich propozycji,

 • przedkładanie Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Towarzystwa nie rzadziej niż raz na kwartał sprawozdań w zakresie:

 • aktualnego poziomu ryzyka ponoszonego przez każdy zarządzany fundusz i portfel oraz przekroczenia albo prawdopodobnego przekroczenia ustalonych dla nich limitów ryzyka,

 • spójności między aktualnym poziomem ponoszonego ryzyka a profilem ryzyka ustalonym dla każdego zarządzanego funduszu i portfela,

 • zgodności działania każdego zarządzanego funduszu i portfela z systemem limitów ryzyka,

 • przebiegu procesu zarządzania ryzykiem, wraz z informacją, czy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego działaniu podjęto działania naprawcze ze wskazaniem tych działań,

 • wykonywanie innych zadań określonych w Polityce zarządzania ryzykiem oraz regulaminie organizacyjnym w VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,

 • ścisła współpraca z Zarządem Towarzystwa.

Nasze wymagania

 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w procesach zarządzania ryzykiem w towarzystwie funduszy inwestycyjnych

 • Wykształcenie wyższe, preferowane nauki ścisłe, zarządzanie, ekonomia lub pokrewne

 • Znajomość specyfiki funkcjonowania towarzystwa funduszy inwestycyjnych

 • Znajomość procesów operacyjnych towarzystwa funduszy inwestycyjnych

 • Samodzielność w działaniu, elastyczne i proaktywne podejście do rozwiązywania problemów

 • Zadaniowe i zorganizowane podejście do pracy

 • Zdolność do pracy pod presją czasu

 • Konstruktywne podejście i umiejętność rozwiązywania problemów operacyjnych, umiejętność krytycznego myślenia

 • Znajomość języka angielskiego

To oferujemy

 • Pracę w przyjaznym, dynamicznym środowisku w firmie należącej do międzynarodowej grupy finansowej

 • Możliwość tworzenia rozwiązań i rozwoju w nowo powstałym TFI, istotny wpływ na organizację procesów

 • Wyzwania zawodowe i samodzielność w działaniu

 • Ścisłą współpracę z zarządem TFI

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • Prywatną opiekę medyczną

O nas

VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest nowym podmiotem na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Oferta naszych produktów oparta jest o unikatowe doświadczenia grupy inwestycyjnej C-Quadrat i ugruntowaną pozycję Vienna Insurance Group na polskim rynku. Wyróżnia nas strategia reagowania na najnowsze trendy na rynkach kapitałowych, połączona z dbałością o bezpieczeństwo inwestycji.