Oferta pracy

Manager ds. strategii komercyjnej lotniska

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY sp. z o.o.O firmie

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY sp. z o.o.

aleje Jerozolimskie 134

Warszawa

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.  CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

W związku z dynamicznym rozwojem, spółka Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Manager ds. strategii komercyjnej lotniska

Czym będziesz się zajmować:

 • Dostarczaniem informacji i analiz w celu wsparcia długoterminowych projektów strategicznych, w tym strategii koncepcyjnej lotniska;
 • Wsparciem Zespołu w podejmowaniu decyzji lub modelowaniu analitycznym;
 • Strategią informacyjną poprzez badanie rynku i bieżące monitorowanie trendów w branży, innowacją i nowymi technologiami w sektorze transportu lotniczego;
 • Zapewnieniem zgodności podejść z celami strategicznymi i finansowymi CPK;
 • Udziałem w współtworzeniu planu generalnego oraz master planu dla nowego lotniska typu greenfield;
 • Udziałem w analizie wymagań dotyczących obiektów pełniących funkcję komercyjną lotniska;
 • Opracowywaniem i oceną alternatywnych koncepcji planowania głównych elementów infrastruktury lotniska, z naciskiem na komercyjne funkcje lotniska; 
 • Benchmarking jako wsparcie analiz;
 • Nadzór nad zmianami strategii komercyjnej mającej na celu dostosowanie jej do nowych technologii, uwzględniając możliwość wykorzystania rozwiązań cyfrowych;
 • Wsparcie analityczne dla wszystkich procesów związanych z planowaniem i projektowaniem nowej infrastruktury portu lotniczego;
 • Udział w procesie planowania dla nowego lotniska typu greenfield;
 • Opracowanie i ocena alternatywnych koncepcji planowania dla głównych elementów infrastruktury portu lotniczego;
 • Koordynacja i weryfikacja realizacji zadań zleconych Wykonawcom CPK;
 • Przygotowywanie prezentacji, sprawozdań, zakresów prac i harmonogramów dla potrzeb planowania portu lotniczego;
 • Praca nad dokumentami planowania i organizacji lotniska, które mogą obejmować między innymi: plan generalny portu lotniczego, master plan, oceny środowiskowe, studia wyboru lokalizacji, studia analizy kosztów i korzyści;
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedur przetargowych związanych z planowaniem nowego portu lotniczego;
 • Dostosowanie dokumentacji do odpowiednich przepisów (np. polskiego prawa lotniczego, polskiego prawa zamówień publicznych);
 • Zarządzanie procesem przygotowania pakietów dokumentacji, od zapytań ofertowych po składanie ofert, a następnie zarządzanie wszystkimi zagadnieniami związanymi z projektowaniem, aż do zakończenia inwestycji, z uwzględnieniem rozwiązań technicznych i branżowych;
 • Udział w koordynacji rozwiązań dla wymagań projektowych CPK określonych na poziomie strategicznym, jak i szczegółowym;
 • Udział w tworzeniu planu generalnego portu lotniczego CPK;
 • Udział w projektach zagospodarowania terenu, terminala;
 • Zarządzanie zmianami w projekcie oraz odchyleniami od wymagań CPK i upewnienie się, że w przypadku procesów projektowych i planistycznych wszystkie propozycje wykonawców są zgodne z Brief’em Strategicznym CPK;
 • Prowadzenie dialogu z urzędami i koordynacja uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych pod kątem projektowym we współpracy z pozostałymi biurami CPK;
 • Weryfikacja informacji projektowych i dokumentacji postępowań przetargowych, identyfikacja ryzyk i szans projektowych i zarządzanie nimi;
 • Zarządzanie interfejsem i koordynacja między Zamawiającym, wielobranżowym zespołem projektowym, zespołem wykonawców i specjalistycznymi zespołami projektowymi podwykonawców we współpracy z zespołem BIM/GIS i kontrolerem dokumentów, zapewniając jednocześnie utrzymanie wszystkich zapisów przepływu informacji;
 • Reprezentowanie firmy na odpowiednich spotkaniach i upewnienie się, że prowadzona jest dokumentacja spotkań;
 • Rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania projektami przy pomocy metodyki i technologii BIM ;

Czego oczekujemy:

 

 • Ponad 10-letnie doświadczenie i zaawansowana wiedza na temat strategii komercyjnej lotniska, planowania i strategii biznesowej, polityk i praktyk handlowych
 • oraz rozwoju gospodarczego;
 • Studia wyższe drugiego stopnia preferowany kierunek ekonomia, zarządzanie biznesem lub pokrewne;
 • Umiejętności rozwiązywania problemów i umiejętności analityczne związane

z trendami biznesowymi i rynkowymi;

 • Doskonała znajomość obszarów strategii komercyjnej, takich jak: otnicza i pozalotnicza strategia handlowa, CAPEX i OPEX lotniska, opłaty lotnicze, strategia i planowanie sprzedaży detalicznej, planowanie i strategia w zakresie żywności i napojów (F&B), operacyjne aspekty lotniska pod kątem komfortu pasażera, strategie i narzędzia cyfrowe, śledzenie klientów, rozwój, strategia i planowanie Airport City, rozwiązania i strategia w zakresie parkingów, strategia w zakresie najmu i koncesji.
 • Umiejętności efektywnego zarządzania zadaniami i czasem oraz ustalania ich priorytetów oraz umiejętność zarządzania dużymi projektami;
 • Umiejętność pracy z wieloma interesariuszami projektu;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu polskich dokumentów kontraktowych będzie dodatkowym atutem;
 • Dobre umiejętności komunikacji pisemnej, ustnej (język polski i angielski) i graficznej;
 • Umiejętność pracy w napiętych terminach;
 • Umiejętność wykazywania inicjatywy i proaktywnego podejścia do codziennych zadań;
 • Umiejętność zarządzania wrażliwymi, a czasem poufnymi informacjami;

Pożądane kompetencje:

 • koncepcje handlowe dla portów lotniczych

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Ciekawą pracę w zgranym, dynamicznie rozwijającym się zespole;
 • Udział w największym projekcie infrastrukturalnym w Polsce o międzynarodowym znaczeniu;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Szkolenia i możliwość rozwoju;
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Dogodną lokalizację miejsca pracy w nowoczesnym biurze – bliskie sąsiedztwo Dworca Zachodniego;

 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV zawierającego klauzulę RODO o przetwarzaniu danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 134. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 134" 

Jeśli chcesz brać udział także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o umieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 134 w celach przyszłych rekrutacji." 

Informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, wystarczy wysłać wniosek o wycofaniu zgody na adres mailowy: [email protected].

Pełną informację o wszystkich przysługujących Ci prawach w zakresie ochrony danych osobowych uzyskasz tutaj: www.cpk.pl/POLITYKA-PRYWATNOŚCI

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy