Oferta pracy

Manager Działu Zarządzania Inwestycjami

Credit Agricole Bank Polska S.A.O firmie

 • Wrocław

  Wrocław, dolnośląskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • menedżer

Twój zakres obowiązków

 • Odpowiadasz za zarządzanie procesami utrzymania ciągłości użytkowania powierzchni usługowych i biurowych oraz zadaniami inwestycyjnymi na terenie całej Polski dla spółek z grupy Credit Agricole Polska.

 • Jeżeli Twoje miejsce zamieszkania jest poza Wrocławiem - Twoja praca będzie wymagała również wyjazdów służbowych do Centrali Banku we Wrocławiu.

 • efektywnie zarządzasz zespołem w celu realizacji założonych planów i KPI działu

 • odpowiadasz za organizację procesu przygotowania i przebiegu prac budowlano-instalacyjnych powierzchni usługowych i biurowych (budowy/przebudowy)

 • dbasz o właściwy stan techniczny nieruchomości najmowanych lub stanowiących własność spółek z grupy Credit Agricole Polska

 • zarządzasz procesem obsługi w zakresie serwisów i przeglądów technicznych wymaganych prawem

 • nadzorujesz wykonanie i terminy realizacji obowiązków zawartych w umowach z Dostawcami

 • zapewniasz właściwe warunki pracy i obsługi klientów (zgodność z przepisami budowlanymi, sanitarnymi i bhp)

 • odpowiadasz za przygotowanie i realizację budżetu inwestycyjnego i utrzymania przy ograniczaniu ryzyk przekroczeń terminów i kosztów inwestycji

 • opracowujesz standardy i wytyczne techniczne

 • odpowiadasz za bieżącą kontrolę zgodności wydatków z zatwierdzonymi budżetami

Nasze wymagania

 • masz wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa lub pokrewne (inżynier)

 • masz min. 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem i min 7-letnie doświadczenie w kierowaniu pracami inwestycyjnymi

 • potrafisz skutecznie zarządzać zespołem, motywować i zaplanować jego pracę

 • posiadasz umiejętność pracy w szybko zmieniającym się otoczeniu oraz ustalenia priorytetów zadań swoich i swojego zespołu

 • znasz Prawo Budowlane, przepisy dotyczące ochrony zabytków, użytkowania obiektów budowlanych oraz przepisy BHP i Kodeks Postępowania Administracyjnego

 • cechujesz się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi

 • odnajdujesz się w komunikacji i współpracy z osobami z innych jednostek w organizacji

 • posiadasz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

 • znasz programy MS Office, Norma Pro i AutoCad

 • masz wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne i komunikacyjne

 • posiadasz aktywne prawo jazdy kat. B (warunek konieczny)

 • jesteś mobilny/a i gotowy/a do częstych wyjazdów służbowych

 • cechujesz się terminowością i sumiennością oraz wysokim poziomem odpowiedzialności w zakresie powierzonych zadań

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • opieka stomatologiczna

 • firmowa drużyna sportowa

 • program emerytalny

 • firmowa biblioteka

 • brak dress code’u

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • wellbeing

Etapy rekrutacji
1

Selekcja CV

2

Wywiad telefoniczny

3

Rozmowa rekrutacyjna

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Należymy do Grupy Crédit Agricole, która jest jedną z największych grup finansowych w Europie i na świecie. Grupa funkcjonuje nieprzerwanie od XIX wieku. Dziś to numer 1 w Europie w bancassurance i zarządzaniu aktywami. Na całym świecie jest nas już ponad 140 tysięcy osób, które wspierają klientów w 47 krajach. Pod obecną nazwą działamy od 2011 roku, ale nasza historia sięga znacznie głębiej. W latach 90-tych funkcjonowaliśmy jako Bank Świętokrzyski, a od 2001 roku, po wejściu do Polski Grupy Crédit Agricole – jako znany wielu z Was Lukas Bank.

W banku pracuje ponad 4500 osób. Znajdziecie nas w centrali we Wrocławiu i Warszawie, w Centrach Korporacyjnych w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, a nasi doradcy wspierają klientów w placówkach w całej Polsce.

Jesteśmy różnorodni – pracują u nas przedstawiciele czterech pokoleń (Baby Boomers, X, Y, Z). Każdego dnia współpracujemy i wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem. Podpisaliśmy też Kartę Różnorodności. Doceniamy to, że jesteśmy z różnych miejsc i różnych pokoleń.

Stawiamy człowieka w centrum naszych działań – otrzymaliśmy certyfikat Wellbeing Leader 2020. Docenione zostały podejmowane przez nas akcje na rzecz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Jesteśmy też zaangażowani społecznie i ekologicznie. Zależy nam na tym, aby było #mniejplastiku

Zapewniamy naszym pracownikom bezpieczeństwo, gwarantując stabilność zatrudnienia w tym zmieniającym się świecie. Bezpieczeństwo pracowników jest naszym priorytetem. W placówkach bankowych wdrożyliśmy zasady bezpieczeństwa zgodnie z rekomendacją GIS i Ministerstwa Zdrowia. We wszystkich naszych budynkach wdrożyliśmy zasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Przewiń do profilu firmy

Twój Zespół

Dział Zarządzania Inwestycjami wykonuje optymalne pod względem biznesowym jak i technicznym prace remontowo-budowlane oraz zarządza utrzymaniem technicznym powierzchni usługowych i biurowych spółek z grupy Credit Agricole Polska.

Programy dla pracowników

 • Power People to program, którego celem jest kreowanie kultury pracy, która rozwija sprawną, elastyczną i zwinną organizację, odpowiedzialną społecznie oraz wykorzystuje siłę różnorodności i wspiera energię do działania na co dzień.

 • Dzielmy się wiedzą funkcjonuje w naszym banku od 2010 roku, kiedy powstała idea projektu który miał połączyć potrzebę zgłębiania specjalistycznej wiedzy bankowej z pasją osób, które chcą dzielić się swoim doświadczeniem.

 • MOVE&CO - rozwijamy i inspirujemy naszych managerów bo MOVE&CO to Managment, Opportunities, Values, Engagement & Connect, Cooperate, Co-develop, Communicate.

 • Kompas CAriery – program, który ma na celu wsparcie rozwoju i mobilności wewnątrz organizacji. Pomagamy w wyborze wewnętrznej ścieżki kariery, organizujemy szkolenia i wspieramy w przygotowaniu do rekrutacji wewnętrznych.

 • Innovation Lab, to zespół innowacji. W nim tworzymy i testujemy nowe idee, a te wybrane następnie przekształcamy w innowacyjne rozwiązania, które przynoszą nową wartość dla nas i naszych klientów.