Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Manager Inkubacji w projekcie

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o.

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o.

Czarnowiejska 36

Krowodrza

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowywanie zgodnie z przyjętymi w ramach realizacji Projektu wytycznymi indywidualnych planów inkubacji oraz konsultacja Planu inkubacji z Managerem ds. jakości inkubacji;

 • Planowanie, koordynacja oraz nadzór nad realizacją usług świadczonych na rzecz pomysłodawcy w szczególności: usług eksperckich, dostarczanych w projekcie dla pomysłodawcy, przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad prawidłowością realizacji zewnętrznych usług eksperckich, dostarczanych w projekcie dla pomysłodawcy, współpraca z ekspertami działającymi na rzecz pomysłodawców;

 • Wsparcie doradcze i eksperckie Pomysłodawców;

 • Terminowa i efektywna realizacja działań określonych w indywidulanych planach inkubacji, mających na celu rozwój pomysłu biznesowego. Działania mają na celu wypracowanie innowacyjnego zweryfikowanego rynkowo MVP oraz przygotowanie na jego podstawie modelu biznesowego wg narzędzi Business Model Canvas i Lean Canvas;

 • Raportowanie oceny postępu prac nad rozwijanym pomysłem oraz osiągania przyjętych uprzednio kamieni milowych;

 • Sporządzanie raportów końcowych z procesu udzielonego wsparcia – raporty podlegają wewnętrznej konsultacji z Managerem ds. jakości inkubacji;

 • Przygotowywanie informacji i zestawień niezbędnych dla sprawnego zarządzania procesem rozliczania projektu „Strefa Pomysłodawcy – Wsparcie 4.0”;

 • Udział w kontrolach projektu stosownie do potrzeb i wymagań podmiotów kontrolujących;

 • Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów w oparciu o procedury obowiązujące w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym;

 • Zapewnienie stosowania i przestrzegania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej;

 • Współudział w opracowywaniu instrukcji i dokumentów wewnętrznych dotyczących realizacji projektu „Strefa Pomysłodawcy – Wsparcie 4.0”;

 • Udział w wydarzeniach realizowanych w ramach projektu;

 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego i Zarząd.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane z zakresu zarządzania lub ekonomii;

 • Praktyczna wiedza i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z inkubacją pomysłów i/lub rozwojem modelów biznesowych startupów i/lub produktów;

 • Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących komercjalizacji, start-upów technologicznych oraz innowacyjności w Polsce;

 • Umiejętność oceny projektów związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej;

 • Podstawowa znajomość przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz przepisów prawa własności przemysłowej,

 • Praktyczna umiejętność posługiwania się aplikacjami komputerowymi pakiet MS Office, przeglądarkami internetowymi oraz pocztą elektroniczną;

 • Znajomość zasad realizacji projektów UE;

 • Umiejętność zapewnienia terminowej realizacji zadań;

 • Zdolności analityczne oraz organizacyjne;

 • Łatwość w podejmowaniu decyzji;

 • Proaktywność, otwartość, odpowiedzialność, duża samodzielność i elastyczność w procesie pracy nad innowacjami;

 • Łatwość nawiązywania kontaktów oraz umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane

 • Doświadczenie związane z wprowadzaniem innowacyjnego produktu lub usługi na rynek w formie: tworzenia modelu biznesowego, poszukiwania finansowania, doprowadzenia do efektywnej komercjalizacji produktów rozwijanych w toku współpracy.

 • Udokumentowane opracowanie modelów biznesowych z użyciem narzędzi Lean Canvas, Lean Startup lub innych (należy wskazać jakie).

To oferujemy

 • Umowę o pracę na czas określony (czas realizacji projektu) z perspektywą podjęcia stałej współpracy,

 • Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu,

 • Zaangażowanie i możliwość zdobycia doświadczenia w pracy przy pilotażowym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • Możliwość pracy w ekosystemie innowacji wiodącej uczelni technicznej w Polsce

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o.

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o. to spółka celowa uczelni działająca od 2010 r., której jedynym właścicielem jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Misją INNOAGH jest tworzenie akademickich startupów technologicznych i rozwijanie biznesu opartego na wiedzy oraz nowoczesnych technologiach. Do naszych kluczowych wartości zaliczamy: kreatywne partnerstwo, sprawność działania (transparentność), zdolność do interdyscyplinarnych projektów, dogłębne zrozumienie uwarunkowań innowacji.

Przewiń do profilu firmy

Aplikacja powinna zawierać

 • CV,

 • List motywacyjny (fakultatywnie),

 • Dokumenty (kserokopie) potwierdzające spełnienie wymagań obowiązkowych w tym wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje oraz ewentualne referencje,

 • Podpisaną klauzulę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Dodatkowe informacje

Zatrudnienie na stanowisku Manager Inkubacji finansowane z pilotażowego programu „Strefa Pomysłodawcy” w ramach POIR 2014–2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4: „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” PO IR, Poddziałanie 2.4.1 inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów.