Oferta pracy
• Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych, którym jest spółka Accor Services Poland (Pracodawca) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, (adres do korespondencji ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Lumen Office), zarejestrowana pod nr KRS 0000785725, NIP: 5252789366. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. – dalej Rozporządzenie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pracodawcy jest możliwy pod adresem: [email protected] • Państwa dane osobowe będą przekazane i udostępnione odbiorcom danych, tj. partnerom biznesowym prowadzącym hotele w ramach zawartych z ASP umów franczyzy lub zarządzania pod markami hoteli Grupy Accor (ibis/ibis budget/ibis styles/Mercure/Novotel/Sofitel/MGallery by Sofitel/Pullman) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ASP (art. 6 ust. 1 lit. „f” Rozporządzenia) jakim jest możliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji w ramach hoteli stowarzyszonych w Grupie Accor. • Pracodawca będzie przetwarzał Państwa dane osobowe zamieszczone w przesłanej aplikacji o pracę na potrzeby procesu rekrutacji i przez okres prowadzenia naboru na stanowisko na które złożyli Państwo aplikację. Ponadto w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych w celu udziału w kolejnych rekrutacjach Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat. • Podanie przez Państwa danych osobowych w ramach aplikacji ma charakter obligatoryjny gdyż ich podania wymagają przepisy Kodeksu Pracy (Pracodawca ma prawo ich żądania), a w przypadku innych nieobligatoryjnych danych podanych w CV np.: dotyczących zainteresowań, czy zdjęcia kandydata, ich podanie ma charakter dobrowolny, przy czym podanie danych obligatoryjnych jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy o pracę. • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest w zależności od zakresu udostępnionych danych osobowych w ramach przesłanej aplikacji o pracę, zgoda na przetwarzanie danych oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa - tj. odpowiednio art. 6 ust. 1 lit a) i c) Rozporządzenia. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa dobrowolnie podanych danych osobowych w ramach toczącego się procesu rekrutacji, Pracodawca zaprzestanie ich przetwarzania, co jednak nie będzie miało wpływu na wynik toczącego się procesu rekrutacji. • Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem przez Pracodawcę Państwa danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia, prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia, prawo do żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia, czy też prawo do przeniesienia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia. Ponadto w związku z udostępnieniem Państwa danych osobowych na rzecz partnerów biznesowych Pracodawcy wskazanych w pkt 2 powyżej, przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Państwa danych. Zgłoszenie przez Państwa sprzeciwu w tym zakresie, spowoduje jednak w konsekwencji brak możliwości skutecznego prowadzenia przez Pracodawcę dalszej rekrutacji w odniesieniu do Państwa aplikacji. • W przypadku uznania przez Państwa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą one poddane profilowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1, 4 Rozporządzenia.

Manager of Digital Messaging, Loyalty, eCommerce CRM

Accor Services Poland sp. z o.o.

Accor Services Poland sp. z o.o.

Złota 59

Śródmieście

Warszawa

Your responsibilities

 • Responsibility for audience strategy and CRM channel performance

 • Managing and developing a multi-cultural and multi-national team (4 members)

 • Planning, execution, validation and monitoring of both global and local email activity as well as the ALL (loyalty program) App push notifications

 • Creation of Persona Profiles based on CRM customer segmentation and predictive customer behavior

 • Continuous performance analysis and measurement of email engagement rates and campaign ROIs

 • Introducing new technologies and AI, to create best in class customer engagement through improved targeting, more relevant and successful campaigns

 • Responsibility for the restructuring, enrichment and growth of the customer database to support personalized communications, and the use of targets groups for the different stakeholders within Accor.

 • Cooperation with all relevant functions, especially Brand, Loyalty, Revenue Management and E-Commerce teams

 • Regular A/B testing on sending, copy, images, templates, target groups

 • Proactive support and leadership during the roll-out and onboarding pilot phases of new technology and new platforms

Our requirements

 • Minimum of 5 years’ experience in CRM, Loyalty and/or Marketing area

 • Experience in a team management

 • Knowledge of Salesforce and common E-Mail Provider Tools

 • Advanced English, any other European language is a plus

 • Previous experience in Tourism and/or Hospitality will be an advantage

 • Strong communication and organizational skills

 • Strong analytical skills with the ability to interpret data to make strategic decisions

What we offer

 • Unique opportunity to develop your career with worldwide Augmented Hospitality leaders

 • Office with modern design & activity based working concept located in the center of Warsaw

 • Package of benefits and perks of working for Accor, including discounts for hotels worldwide, Sports Card and private medical healthcare

 • Work in a multi-national team

 • Hybrid way of working (3 days in the office + 2 days at home)

 • Talent development opportunities

 • Corporate Social Responsibility activities

 • Benefits

 • private medical care

 • remote work opportunities

 • corporate products and services at discounted prices

 • no dress code

 • coffee / tea

 • parking space for employees

 • extra social benefits

 • christmas gifts

 • sharing the commuting costs

 • employee referral program

 • charity initiatives

APPLY WITH CV IN ENGLISH

Accor Services Poland sp. z o.o.

We are worldwide Augmented Hospitality leaders, the best at what we do. Heartists is what we call ourselves, generous, passionate, attentive and free, whether we are welcoming guests, connecting with our peers or serving others.

Our entire Accor estate expands across the world. With over 300,000 experts committed to rejuvenating the hospitality experience we pride ourselves in being the employer of choice, so live limitlessly, come as you are, grow with us, work with purpose and explore the endless opportunities in store.

Do what you love. Care for the world. Dare to challenge the status quo! #beLimitless

Scroll to the company’s profile
This is how we work
This is how we work