Oferta pracy

Manager operacyjny ds. kontroli jakości i stanów magazynowych

Amazon Europe Core

 • Łódź

  Łódź, łódzkie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • menedżer

Twój zakres obowiązków

 • zarządzanie lokalnym zespołem odpowiadającym za zapewnianie jakości i zarządzanie zasobami magazynowymi,

 • utrzymywanie standardów BHP na podlegającym Ci obszarze oraz aktywne promowanie pozytywnej kultury BHP,

 • monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności pod kątem precyzyjności i integralności transakcji dotyczących zapewniania jakości i zarządzania zasobami magazynowymi, a także w razie konieczności przekazywanie informacji zwrotnych zespołowi ds. logistyki,

 • kontrolowanie i analizowanie nieprawidłowych danych klientów oraz opracowywanie odpowiednich planów działania w celu zmniejszenia i wyeliminowania potencjalnych źródeł problemów,

 • codziennie, co tydzień i co miesiąc: opracowywanie i realizowanie planów działania w celu poprawy jakości, utrzymywania zgodności rejestrów magazynowych ze stanem faktycznym, oraz zadowalającego poziomu usług,

 • współpraca z kierownictwem w przekazywaniu zasad i procedur dotyczących zapewniania jakości i zarządzania zasobami magazynowymi, a także monitorowanie zgodności z tymi zasadami w Twoim centrum logistyki,

 • wypełnianie obowiązków kierowniczych zgodnie szerszymi zasadami i procedurami firmy Amazon, wliczając:

 • przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i szkolenie pracowników zarówno o normowanym, jak i nienormowanym czasie pracy,

 • branie odpowiedzialności za wyznaczanie i realizowanie celów operacyjnych,

 • planowanie i prognozowanie,

 • przydzielanie zadań pracownikom i kierowanie nimi,

 • ocenianie wyników pracy członków zespołu,

 • nagradzanie pracowników i karanie ich w razie konieczności.

 • budowanie zrozumienia systemów i procesów inwentaryzacji obowiązujących w centrum logistyki oraz zapewnianie pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Nasze wymagania

 • ukończone studia licencjackie,

 • bardzo dobre umiejętności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów,

 • umiejętność zarządzania czasem, aby stawiać czoła wyzwaniom logistycznym, które należy zrealizować terminowo,

 • płynna znajomość języka angielskiego,

 • doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej oraz umiejętność zarządzania innymi, motywowania ich i wywierania na nich pozytywnego wpływu,

 • koncentracja na klientach oraz przywiązywanie wagi do szczegółów i najwyższych standardów,

 • silne zaangażowanie w rozwój pracowników,

 • wysokie umiejętności techniczne i informatyczne — nauka obsługi systemu zarządzania magazynem używanego w naszym centrum logistyki,

 • niezawodność, umiejętność zarządzania operacjami realizowanymi całodobowo (wliczając święta) oraz gotowość do poświęcenia czasu potrzebnego do tego, by ukończyć dane zadanie.

Mile widziane

 • doświadczenie w logistyce, dystrybucji lub podobnym środowisku będzie ogromnym atutem,

 • znajomość technik Lean i Sześć Sigma będzie mile widziana,

 • dodatkowym atutem będą ukończone studia w zakresie przedmiotów ścisłych lub logistyki z dużym naciskiem na analitykę i dane.

Lubisz aktywnie działać?

Chcesz być częścią innowacyjnego, dynamicznego i zmotywowanego zespołu?

To doskonale!

Wszystkie działania podejmujemy z myślą o naszych klientach i dlatego uważnie monitorujemy wszystkie procesy realizowane w naszych centrach logistyki. Nasze centra logistyki znajdują się w samym sercu dynamicznie rozwijającej się światowej klasy sieci firmy Amazon i to właśnie za ich pośrednictwem zarządzamy naszymi zasobami magazynowymi. To również w nich opracowaliśmy nasze najlepsze w branży przepływy pracy. Nasze zespoły zajmują się składowaniem dostaw, kompletowaniem zamówień, pakowaniem i wysyłką.

Szukamy kierownika cechującego się dbałością o szczegóły, który dołączy do naszego działu zapewniania jakości i zarządzania zasobami magazynowymi. Będziesz dbać o to, by nasze zespoły ciągle pracowały niezawodnie, osiągały dobre wyniki i świadczyły naszym klientom usługi wysokiej jakości.

W ramach zarządzania zasobami magazynowymi będziesz przeprowadzać obszerne analizy i badania oraz wykrywać i uzupełniać wszelkie niedobory w magazynach.

Drugim z Twoich głównych obowiązków będzie zapewnianie jakości. W ramach tego zadania będziesz aktywnie kontrolować wydajność zespołu. Przykładowo będziesz sprawdzać to, jak ściśle pracownicy Twojego centrum logistyki przestrzegają ustalonych procesów, a także zwracać uwagę na wszelkie rozbieżności.

Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.