Oferta pracy

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator

1.1    Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka EPG Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Mikołaja Reja 13/15 lok 216
1.2 Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
1.2.1 listownie: ul. Mikołaja Reja 13/15 lok 216 ,81-874 Sopot
1.2.2 za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
1.2.3 telefonicznie: 58 380 31 41

2. Inspektor Ochrony Danych

2.1 Inspektorem Ochrony Danych [IOD] jest Kariota Blicharska. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected]

3. Cel i podstawy przetwarzania

3.1 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:
3.1.1 [art. 6 ust 1 pkt a RODO] wyrażoną zgodą, która może zostać odwołana w dowolnym czasie
3.1.2 [art. 6 ust 1 pkt b RODO] prowadzeniem obecnego postępowania rekrutacyjnego celem zawarcia umowy

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę [art. 6 ust 1 pkt a RODO], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO, będziemy przetwarzać je za Państwa zgodą wynikającą z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie [art. 22 1b § 1 Kodeks Pracy, art. 9 ust 2 pkt a RODO], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

4.1 Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione do świadczenia usług utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne.

5. Okres przechowywania danych osobowych

5.1 Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.
5.2 W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

6.1 Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
6.1.1 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
6.1.2 prawo do sprostowania [poprawiania] swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
6.1.3 prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
6.1.4 prawo wniesienia skargi do Prezes UODO [na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa]

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podane przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

EPG Sp. z o.o

Manager Operacyjny

EPG Sp. z o.oO firmie

EPG Sp. z o.o

Mikołaja Reja 13/15/216

Sopot

Manager Operacyjny
Miejsce pracy: SopotEPG Sp. z o.o - całkowicie niezależny podmiot, który jest liderem branży fotowoltaicznej na rynku. Zajmujemy się odnawialnymi źródłami energii i współpracujemy z międzynarodowymi koncernami energetycznymi. Realizujemy zarówno duże inwestycje, jak i mniejsze, dostarczając ogniwa fotowoltaiczne także do gospodarstw domowych. Wyróżnia nas dbałość o klienta i skupianie się na budowaniu długoterminowych relacji. DOŁĄCZ do NAS jeśli poszukujesz zespołu kierującego się partnerstwem, rozwojem oraz elastycznością. Więcej o nas znajdziesz na: www.epg.eco.

Poszukujemy osoby, która szybko adaptuje się do nowych warunków, chętnie działa w młodym i innowacyjnym środowisku, potrafi działać dynamicznie, konsekwentnie i efektywnie. Idealny kandydat to osoba o silnej i przekonywującej osobowości, o sportowym duchu, pewna siebie oraz pewna skuteczności wdrażanych rozwiązań.

Twoje zadania na tym stanowisku to:

 • Odpowiedzialność za procesy rekrutacyjne
 • Zarządzanie wsparciem sprzedaży
 • Odpowiedzialność za administrację biurową
 • Zarządzanie procesem zakupów biurowych i negocjowanie kontraktów
 • Odpowiedzialność za proces realizacji umów z Klientami
 • Dbanie o zadowolenie Klienta zewnętrznego i zewnętrznego (Klient, Monter, Handlowiec)
 • Transformacja i digitalizacja procesów
 • Opracowywanie i kreowanie planów dalszego rozwoju spółki na rynku lokalnym
 • Podejmowanie decyzji strategicznych
 • Badanie i monitorowanie działań konkurencji, wykazywanie obszarów poprawy oraz wdrażanie wzorcowych
  rozwiązań rynkowych

Czego oczekujemy od Ciebie:

 • Minimum trzech lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w nowoczesnej firmie
 • Wysoko rozwinięte kompetencje managerskie i interpersonalne
 • Umiejętności definiowania wskaźników oraz ich analizy
 • Znajomości procesów administracyjnych, rekrutacyjnych
 • Doświadczenia w negocjacjach z dostawcami
 • Doświadczenia w tworzeniu procedur administracyjnych
 • Umiejętności podejmowania decyzji
 • Umiejętności zarządzania procesami oraz zespołem
 • Dobrej znajomość MS Excel

Oferujemy:

 • Dużą swobodę i niezależność działania
 • Odpowiedzialność za kluczowe procesy w firmie
 • Stabilność zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Przyjazną atmosferę
 • Dobrze wyposażoną przestrzeń biurową
 • Dodatkowe benefity

Prosimy o dodanie klauzuli: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacji prowadzonych przez Spółkę EPG Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Mikołaja Reja 13/15 lok 216, przez okres najbliższych 12 miesięcy.”EPG Sp. z o.o - całkowicie niezależny podmiot, który jest liderem branży fotowoltaicznej na rynku. Zajmujemy się odnawialnymi źródłami energii i współpracujemy z międzynarodowymi koncernami energetycznymi. Realizujemy zarówno duże inwestycje, jak i mniejsze, dostarczając ogniwa fotowoltaiczne także do gospodarstw domowych. Wyróżnia nas dbałość o klienta i skupianie się na budowaniu długoterminowych relacji. DOŁĄCZ do NAS jeśli poszukujesz zespołu kierującego się partnerstwem, rozwojem oraz elastycznością. Więcej o nas znajdziesz na: www.epg.eco.

Poszukujemy osoby, która szybko adaptuje się do nowych warunków, chętnie działa w młodym i innowacyjnym środowisku, potrafi działać dynamicznie, konsekwentnie i efektywnie. Idealny kandydat to osoba o silnej i przekonywującej osobowości, o sportowym duchu, pewna siebie oraz pewna skuteczności wdrażanych rozwiązań.

Manager Operacyjny

Twoje zadania na tym stanowisku to:

 • Odpowiedzialność za procesy rekrutacyjne
 • Zarządzanie wsparciem sprzedaży
 • Odpowiedzialność za administrację biurową
 • Zarządzanie procesem zakupów biurowych i negocjowanie kontraktów
 • Odpowiedzialność za proces realizacji umów z Klientami
 • Dbanie o zadowolenie Klienta zewnętrznego i zewnętrznego (Klient, Monter, Handlowiec)
 • Transformacja i digitalizacja procesów
 • Opracowywanie i kreowanie planów dalszego rozwoju spółki na rynku lokalnym
 • Podejmowanie decyzji strategicznych
 • Badanie i monitorowanie działań konkurencji, wykazywanie obszarów poprawy oraz wdrażanie wzorcowych
  rozwiązań rynkowych

Czego oczekujemy od Ciebie:

 • Minimum trzech lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w nowoczesnej firmie
 • Wysoko rozwinięte kompetencje managerskie i interpersonalne
 • Umiejętności definiowania wskaźników oraz ich analizy
 • Znajomości procesów administracyjnych, rekrutacyjnych
 • Doświadczenia w negocjacjach z dostawcami
 • Doświadczenia w tworzeniu procedur administracyjnych
 • Umiejętności podejmowania decyzji
 • Umiejętności zarządzania procesami oraz zespołem
 • Dobrej znajomość MS Excel

Oferujemy:

 • Dużą swobodę i niezależność działania
 • Odpowiedzialność za kluczowe procesy w firmie
 • Stabilność zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Przyjazną atmosferę
 • Dobrze wyposażoną przestrzeń biurową
 • Dodatkowe benefity
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o dodanie klauzuli: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacji prowadzonych przez Spółkę EPG Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Mikołaja Reja 13/15 lok 216, przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Ogłoszenie archiwalne