Oferta pracy

Manager Projektu

ENSEMBLE3 sp. z o. o.O firmie

9 00013 000 brutto / mies.

ENSEMBLE3 sp. z o. o.

Wólczyńska 133

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Skuteczna i merytoryczna realizacja kluczowych projektów - Teaming i MAB, tj. działania w projekcie, procesy planowania, rozliczania i sprawozdawczości.

 • Proaktywne działanie związane z realizacją założeń, zadań oraz etapów projektu

 • Zarządzanie projektami zgodnie z ich zakresem, harmonogramem i budżetem

 • Planowanie, realizacja działań oraz kierowanie pracą zespołu projektowego we współpracy z koordynatorem projektu

 • Monitorowanie i kontrola prac projektowych, zapewnienie terminowej realizacji zadań

 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej przy realizacji projektów, w tym raportów do KE i FNP

 • Bieżąca współpraca (kontakt e-mailowy, telekonferencje, spotkania wyjazdowe) z jednostkami uczestniczącymi w realizacji projektów (Partnerami), w tym konsultacja dokumentacji, koordynacja działań, przygotowywanie, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji

 • Weryfikacja zgodności prowadzonych działań z umowami o finansowanie projektów

 • Otwieranie nowych możliwości finansowania dla spółki oraz pozyskiwanie projektów

 • Inicjowanie oraz współudział w przygotowywaniu nowych wniosków projektowych

 • Monitorowanie wskaźników projektów, archiwizacja dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wskaźników

 • Przygotowywanie dokumentów sprawozdawczych oraz innych dokumentów niezbędnych w toku realizacji projektów

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe z dziedziny nauk ścisłych: fizyka, chemia, inżynieria materiałowa

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym - preferowane doświadczenie w zakresie zarządzania projektami B+R finansowanymi ze środków KE

 • Doświadczenie w przygotowywaniu i aktywnym wdrażaniu projektów finansowanych ze środków publicznych i/lub KE

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

 • Umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE, w szczególności MS EXCEL oraz MS PROJECT

 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i współpracy

 • Doświadczenie w zakresie pracy w międzynarodowym środowisku

 • Skuteczność, kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań

 • Umiejętność poszukiwania, analizy i syntezy informacji

 • Umiejętność planowania, bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem

Mile widziane

 • Mile widziany doktorat z dziedziny nauk ścisłych: fizyka, chemia, inżynieria materiałowa

 • Znajomość fotoniki, optoelektroniki

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • Ciekawą i samodzielną pracę w rozwijającej się firmie

 • Możliwość rozwoju zawodowego

 • Pracę w międzynarodowym środowisku

ENSEMBLE3 sp. z o. o.

Spółka Ensemble3 Sp. z.o.o to nowopowstałe Centrum Doskonałości w zakresie nanofotoniki, zaawansowanych materiałów i nowoczesnych technologii opartych na wzroście kryształów, zlokalizowane w Warszawie. Centrum powstało i działa we współpracy z partnerami z kraju i zagranicy w ramach Programu Teaming for Excellence finansowanego przez Komisję Europejską oraz Programu Międzynarodowych Agend Badawczych finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Centrum pracuje nad rozwojem nowatorskich technologii materiałowych i nowoczesnych materiałów o wyjątkowych właściwościach elektromagnetycznych, które mogą znaleźć zastosowanie w takich dziedzinach, jak fotonika, optoelektronika, telekomunikacja, konwersja energii słonecznej, medycyna i lotnictwo.

Przewiń do profilu firmy