Oferta pracy

Manager Regionu (rynek niemiecki)

FINAL S.A.O firmie

FINAL S.A.

Koksownicza 9

Dąbrowa Górnicza

Firma FINAL S.A. jest nowoczesną i dynamiczną firmą zajmującą się produkcją profili aluminiowych i ich anodowaniem, lakierowaniem i prefabrykowaniem. FINAL S.A. należy do Grupy Kapitałowej Yawal, która odgrywa jedną z kluczowych ról w branży. Zatrudniamy łącznie ponad 600 pracowników.

Manager Regionu (rynek niemiecki)Numer ref.: Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza

Zakres odpowiedzialności:

 • Kompleksowa obsługa Klientów na rynku niemieckim
 • Informowanie Klientów o bieżącej ofercie Final s.a.
 • Weryfikacja zapytań ofertowych pod względem informacji technicznych koniecznych do oceny możliwości produkcyjnych organizacji
 • Kontrola należności kontrahentów, w szczególności należności przeterminowanych oraz wysokości limitów kredytów kupieckich
 • Ścisła współpraca z wewnętrznym Działem Sprzedaży w zakresie poczynionych z Klientem ustaleń, oczekiwań Klientów oraz rozwiązywanie ewentualnych kwestii problematycznych
 • Tworzenie planów wizyt u Klientów, organizacja wizyt oraz przygotowywanie raportów z odbytych wizyt
 • Poszukiwanie nowych potencjalnych Klientów
 • Wsparcie techniczne Klientów we współpracy z Pionem Technicznym spółki
 • Przygotowywanie i realizacja budżetów rocznych
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie, mile widziane wyższe techniczne
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w sprzedaży B2B
 • Doświadczenie zdobyte w branży profili wyciskanych
 • Znajomość języka niemieckiego pozwalająca na swobodną komunikację
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
 • Bardzo dobra obsługa komputera/ znajomość pakietu MS Office
 • Dobra organizacja pracy, kreatywność
 • Punktualność, samodyscyplina
 • Komunikatywność
 • Dynamizm w działaniu i umiejętność podejmowania decyzji
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Zapewniamy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków: samochód służbowy, telefon, laptop
 • Szkolenia umożliwiające rozwój osobisty i zawodowy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Kartę Multisport współfinansowaną przez pracodawcę
 • Dodatkowe benefity np. paczki na Mikołajki, z okazji Dnia Dziecka i świadczenia świąteczne
 • Premię uzależnioną od wyników pracy
 • Dużą swobodę działania i wdrażania swoich pomysłów
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania. 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

 • jeśli nie chcesz, aby twoje CV było przez nas przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji, skreśl słowo „przyszłych”

Informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółkę FINAL S.A. z siedzibą w 42-523 Dąbrowa Górnicza przy ul. Koksownicza 9, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest pracownik spółki , e-mail: [email protected],
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników do pracy w Spółce Final S.A. i będą udostępniane innym odbiorcom,
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty należące do grupy kapitałowej YAWAL oraz inne podmioty upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
5) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 ustawa z dnia  26  czerwca  1974 r.  Kodeks  pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108),art. 6 ust. 1a i 1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6) podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji pracowników do pracy w Spółce Final S.A., w przypadku niepodania danych, niemożliwe jest przeprowadzenie rekrutacji,
7)posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie zgody.

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 miesięcy i po tym okresie zostaną usunięte.

Dodatkowo: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: telefon prywatny, e-mail prywatny przez administratora danych przez Spółkę FINAL S.A. z siedzibą w 42-523 Dąbrowa Górnicza przy ul. Koksownicza 9 do kontaktów w celach przeprowadzenia rekrutacji.
2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am)  się z treścią klauzuli informacyjnej.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy