Zostałam/em poinformowana/y, przez Administratora Danych Osobowych tj. Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (kontakt: ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków) o tym, że:
 1. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej Columbus Energy S.A. oraz podmioty współpracujące. 
 3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać e-mail z wybranym żądaniem na adres mailowy: [email protected]
 4. Mam prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu maksymalnie przez okres 1 roku albo do czasu cofnięcia zgody.
 6. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
 7. Moje danie osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu).
 8. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mogę się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem [email protected]
Columbus Energy S.A.

Marketing Director

Columbus Energy S.A.O firmie

Columbus Energy S.A.

Josepha Conrada 20

Kraków

top
MARKETING DIRECTOR
Miejsce pracy: Kraków

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za efektywne i kreatywne funkcjonowanie całej agencji w obszarach Brand Managerów, Product Ownerów oraz Koordynatorów sekcji. Kreowanie marek, produktów, procesów i usług spółek. Strategię marketingową.

ikona1

Obowiązki:

 • kreowanie strategii i planu marketingowego w porozumieniu z Zarządem
 • opracowanie, wdrażanie oraz monitorowanie działań marketingowych
 • aktywne uczestnictwo we wdrażaniu nowych produktów na rynek
 • bieżące analizowanie i raportowanie rynku i działań konkurencji i wdrażanie nowych rozwiązań
 • zarządzanie Zespołem Brand Managerów, Product Ownerów oraz Koordynatorów
 • zarządzanie zatwierdzonym budżetem
 • realizacja postawionych celów i analiza skuteczności działań
ikona1

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem na rynku OZE
 • pracę w profesjonalnym i zaangażowanym Zespole
 • wpływ na rozwój firmy i możliwość wdrażaniu własnych pomysłów
 • opiekę medyczną i kartę Multisport

Od Kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

 • minimum 2 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • umiejętności bycia liderem zespołu i efektywnego zarządzania
 • doświadczenia w przygotowywaniu strategii marketingowych, samodzielnym zarządzaniu brandem, rozwoju nowych produktów, wdrażaniem nowych produktów na rynek
 • pasji i serca do marketingu
 • umiejętności pracy w zmiennym środowisku
 • wykształcenia wyższego
 • kreatywności i otwartości na nowe i nieszablonowe działania
 • wysokiego poziomu zdolności analitycznych
 • wysokiego poziomu kultury osobistej
 • dobrej znajomości języka angielskiego
 • czynnego prawa jazdy kat. B

Jeśli chcesz razem z nami dawać ludziom dobrą energię – przyślij nam swoje CV.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez spółkę Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji"
Jeśli wyraża Pan/Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez spółkę Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska"
 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za efektywne i kreatywne funkcjonowanie całej agencji w obszarach Brand Managerów, Product Ownerów oraz Koordynatorów sekcji. Kreowanie marek, produktów, procesów i usług spółek. Strategię marketingową.

MARKETING DIRECTOR

Obowiązki:

 • kreowanie strategii i planu marketingowego w porozumieniu z Zarządem
 • opracowanie, wdrażanie oraz monitorowanie działań marketingowych
 • aktywne uczestnictwo we wdrażaniu nowych produktów na rynek
 • bieżące analizowanie i raportowanie rynku i działań konkurencji i wdrażanie nowych rozwiązań
 • zarządzanie Zespołem Brand Managerów, Product Ownerów oraz Koordynatorów
 • zarządzanie zatwierdzonym budżetem
 • realizacja postawionych celów i analiza skuteczności działań

Od Kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

 • minimum 2 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • umiejętności bycia liderem zespołu i efektywnego zarządzania
 • doświadczenia w przygotowywaniu strategii marketingowych, samodzielnym zarządzaniu brandem, rozwoju nowych produktów, wdrażaniem nowych produktów na rynek
 • pasji i serca do marketingu
 • umiejętności pracy w zmiennym środowisku
 • wykształcenia wyższego
 • kreatywności i otwartości na nowe i nieszablonowe działania
 • wysokiego poziomu zdolności analitycznych
 • wysokiego poziomu kultury osobistej
 • dobrej znajomości języka angielskiego
 • czynnego prawa jazdy kat. B

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem na rynku OZE
 • pracę w profesjonalnym i zaangażowanym Zespole
 • wpływ na rozwój firmy i możliwość wdrażaniu własnych pomysłów
 • opiekę medyczną i kartę Multisport

Jeśli chcesz razem z nami dawać ludziom dobrą energię – przyślij nam swoje CV.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez spółkę Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji"
Jeśli wyraża Pan/Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez spółkę Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska"
 

Ogłoszenie archiwalne