Oferta pracy

Marketing Product Manager

LUG Light Factory O firmie

LUG Light Factory

Gorzowska 11

Zielona Góra

Firma LUG Light Factory Sp. z o.o. należy do ścisłej czołówki producentów opraw przemysłowych i dekoracyjnych w Polsce. Nasze przedsiębiorstwo przeszło ewolucyjną drogę od kilkunastoosobowej firmy o znaczeniu lokalnym do spółki akcyjnej, która aktualnie kreuje nowatorskie rozwiązania produktowe i projektowe w zakresie techniki świetlnej.

Marketing Product Manager

 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

Profil kandydata / Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie w pracy w dziale marketingu, mile widziane w marketingu B2B,
 • Umiejętność prowadzenia efektywnych kampanii promocyjnych (szczególnie on-line),
 • Umiejętność wykorzystania narzędzi internetowych Google (Analytics, AdWords, itd.),
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Umiejętność obsługi oprogramowania z pakietu MS Office (Power Point, Excel, Word),
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Prawo jazdy kat. B. 

Główne obowiązki: 

 • Współtworzenie strategii rozwoju powierzonej grupy produktowej,
 • Administracja strony internetowej marki,
 • Projektowanie i prowadzenie kampanii promocyjnych,
 • Prowadzenie projektów bezpośrednio związanych z grupami produktowymi
 • Udział w tworzeniu materiałów marketingowych,
 • Aktywne wspieranie procesu sprzedaży w powierzonych kategoriach produktowych
 • Analiza wskaźników i kierunków rozwoju kategorii,
 • Przygotowywanie analiz o sytuacji rynkowej i trendach na rynku, analiza konkurencji.

W zamian za zaangażowanie oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • Pakiet szkoleń wprowadzających,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • Możliwość rozwoju zawodowego w prężnie działającej firmie.
Aplikacje (list motywacyjny oraz CV) prosimy przesłać w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem " 01/10/MPM" za pomocą przycisku aplikowania lub na adres:
 
LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra

LUG Light Factory Sp. z o.o. – dynamiczna firma w branży oświetleniowej. Więcej o nas na www.lug.com.pl
Aby móc uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym, prosimy o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych podpisanego oświadczenia o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LUG S.A., z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287791, kapitał zakładowy 1 799 642,50 ZŁ PLN, NIP 9291672920, REGON 080201644, (dalej: Spółka).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w  związku z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko.
Dane te obejmują: Pani/Pana imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwia Pani/Pana udział w  procesie rekrutacji.
Dane osobowe inne niż wymienione powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w  powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja odnośnie braku ich udostępnienia nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Spółka może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być ponadto spółki należące do Grupy Kapitałowej LUG S.A.
Spółka może również ujawniać Pani/Pana dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, takie jak: usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.
W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.
Przysługuje Panu/Pani ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy.
W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych do firmy wchodzącej w skład grupy kapitałowej LUG S.A. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na tożsame stanowisko pracy lub inne, zgodne z moimi kwalifikacjami.”

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy