Jednocześnie prosimy o umieszczanie w dokumentach następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Morlinach moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacyjnego.
Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”
 
Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych w procesie rekrutacji
1. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych podanych przez osobę przesyłającą dokumenty aplikacyjne są wspólnie spółki Grupy Smithfied Polska związane porozumieniem o współadministracji dalej: Współadministratorzy. Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany na stronie www.animex.pl oraz www.agriplus.pl (w zakładce „Dane osobowe”). To te podmioty wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych. Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield Polska: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, adres mailowy: [email protected] oraz [email protected] Współadministratorzy celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołali Inspektora Danych Osobowych, możesz się z nim skontaktować pod adresem, wskazanym powyżej lub elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: [email protected] lub [email protected]
2. [Cel] Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
3. [Odbiorcy] Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
4. [Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia innych rekrutacji wymaga odrębnej zgody.
5. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rekrutacji nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Opolu

Maszynista Chłodniczy

Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w OpoluO firmie

Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Opolu

Drobiarska 4

Opole

ANIMEX FOODS to największy producent i eksporter mięsa oraz przetworów mięsnych w Polsce, a także największy pracodawca w przemyśle mięsnym i spożywczym w Polsce, zatrudniający 8,6 tys. pracowników. To my jesteśmy właścicielem uznanych marek mięsa oraz wędlin, takich jak: Krakus, Berlinki czy Morliny.
 
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Maszynista Chłodniczy
Miejsce pracy: Opole

Zakres obowiązków:

 • Obsługa urządzeń chłodniczych amoniakalnych,
 • Obsługa wentylacji, klimatyzacji oraz sprężarek powietrznych,
 • Przeprowadzanie planowanych przeglądów tych urządzeń oraz doraźne naprawy.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe o specjalności chłodnictwo lub elektryka, mechanika,
 • Mile widziane doświadczenie na stanowisku chłodnika,
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi układów chłodniczych,
 • Znajomość układów chłodniczych amoniakalnych oraz układów wentylacji, klimatyzacji
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Gotowość do pracy w systemie ciągłym.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Atrakcyjny system motywacyjny (premia + nagrody),
 • Możliwość rozwoju,
 • Pakiet socjalny zawierający m.in.: bony świąteczne, dofinansowanie do wypoczynku urlopowego, dofinansowanie karty sportowej,
 • Prywatne opieka medyczna LUXMED,
 • Bezprocentowe pożyczki PKZP,
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego,
 • Pomoc finansowa dla pracowników w trudnych sytuacjach,
 • Aktywność sportowa (m.in. możliwość wyjazdów na międzyzakładowe zawody w piłce nożnej oraz piłce siatkowej).
Aplikacje prosimy wysyłać za pomocą przycisku aplikowania. W temacie mail  prosimy umieścić hasło: Maszynista Chłodniczy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczanie w dokumentach następującej klauzuli:

Jednocześnie prosimy o umieszczanie w dokumentach następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U z 2002r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

http://www.animex.pl/wp-content/uploads/2018/05/6-KlauzulaInformacyjnaDlaKandydatowDoPracy.pdf

ANIMEX FOODS to największy producent i eksporter mięsa oraz przetworów mięsnych w Polsce, a także największy pracodawca w przemyśle mięsnym i spożywczym w Polsce, zatrudniający 8,6 tys. pracowników. To my jesteśmy właścicielem uznanych marek mięsa oraz wędlin, takich jak: Krakus, Berlinki czy Morliny.
 
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Maszynista Chłodniczy

Zakres obowiązków:

 • Obsługa urządzeń chłodniczych amoniakalnych,
 • Obsługa wentylacji, klimatyzacji oraz sprężarek powietrznych,
 • Przeprowadzanie planowanych przeglądów tych urządzeń oraz doraźne naprawy.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe o specjalności chłodnictwo lub elektryka, mechanika,
 • Mile widziane doświadczenie na stanowisku chłodnika,
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi układów chłodniczych,
 • Znajomość układów chłodniczych amoniakalnych oraz układów wentylacji, klimatyzacji
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Gotowość do pracy w systemie ciągłym.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Atrakcyjny system motywacyjny (premia + nagrody),
 • Możliwość rozwoju,
 • Pakiet socjalny zawierający m.in.: bony świąteczne, dofinansowanie do wypoczynku urlopowego, dofinansowanie karty sportowej,
 • Prywatne opieka medyczna LUXMED,
 • Bezprocentowe pożyczki PKZP,
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego,
 • Pomoc finansowa dla pracowników w trudnych sytuacjach,
 • Aktywność sportowa (m.in. możliwość wyjazdów na międzyzakładowe zawody w piłce nożnej oraz piłce siatkowej).
Aplikacje prosimy wysyłać za pomocą przycisku aplikowania. W temacie mail  prosimy umieścić hasło: Maszynista Chłodniczy

Prosimy o umieszczanie w dokumentach następującej klauzuli:

Jednocześnie prosimy o umieszczanie w dokumentach następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U z 2002r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

http://www.animex.pl/wp-content/uploads/2018/05/6-KlauzulaInformacyjnaDlaKandydatowDoPracy.pdf

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne