Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice”
sp. z o. o.
danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym w tym w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w trakcie oceny potencjału zawodowego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa, np. moje zdjęcie, adres zamieszkania, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. moje imię, nazwisko, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa.
 
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane osobowe o Tobie, nie umieszczaj ich w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz nie podawaj podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w trakcie oceny potencjału zawodowego. Podanie dodatkowych danych osobowych o Tobie oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek zalecane do oceny i weryfikacji Twojego przygotowania, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, tak aby Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Sp. z o. o. mogła wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko lub pozycję oraz sprawdzić Twój potencjał zawodowy, umiejętności i zdolności. Twoja zgoda nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji oraz możesz ją cofnąć w dowolnym momencie.
 
Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji
       Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących moich danych osobowych: Imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz dane znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających, w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na to stanowisko bądź inne podobne stanowiska w Spółkach  Grupy TAURON. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją cofnąć w każdym czasie, brak jej wyrażania uniemożliwi udział w ewentualnych dalszych rekrutacjach.
 
 
                                                                                                          ………………………………
                                                                                                                      (data i podpis)
Grupa TAURON Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

Maszynista koparki

Grupa TAURON Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.O firmie

Grupa TAURON Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

Ulica Czatkowice 78

Krzeszowice

Maszynista koparki

Spółka: Kopalnia Wapienia "Czatkowice" sp. z o.o.

Lokalizacja: Krzeszowice

Miejsce pracy: Krzeszowice

Kim jesteśmy?

Kopalnia Wapienia "Czatkowice" sp. z o.o. to odkrywkowy zakład górniczy, eksploatujący wysokiej jakości złoża wapieni karbońskich, położony w odległości 28 km od Krakowa i 54 km od Katowic, w gminie Krzeszowice. Od listopada 2010 roku Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. Zgodnie z założeniami właścicieli kopalnia w Czatkowicach stała się strategiczną bazą surowców w zakresie sorbentów wapiennych, wykorzystywanych w procesie odsiarczania spalin. W ciągu wielu lat swojej działalności zakład istotnie zmienił swoją rynkową orientację, przekształcając się w wiodącego producenta sorbentów w Polsce.

Zakres obowiązków

 • codzienna obsługa koparki,
 • konserwacja koparki,
 • posiadanie wiedzy w zakresie DTR oraz instrukcji stanowiskowej,
 • dokumentowanie przebiegu pracy koparki w książce pracy maszyny,
 • załadunek urobku na samochody technologiczne,
 • prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
 • niezwłoczne powiadamianie o zaistniałych usterkach i zagrożeniach osobie dozoru ruchu,
 • praca zmianowa.

Wymagania

 • wykształcenie zawodowe (mile widziane wykształcenie średnie),
 • uprawnienia klasy I do obsługi koparki,
 • dobra organizacja pracy,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji.

Oferujemy

 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Program
  wdrożeniowy
 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie
  na życie
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Dofinansowanie
  do wypoczynku
 • Karta
  Multisport
 • Udogodnienia dla rodziców oraz przyszłych mam

Oferta różni się w zależności od Spółki/lokalizacji.

Sprawdź podczas rozmowy rekrutacyjnej, co jeszcze możemy Ci zaoferować.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 

Prosimy o zapoznanie się i dodanie poniższych klauzul:


Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby bieżącej rekrutacji

Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dostępną pod linkiem: https://www.czatkowice.pl/kontakt/klauzula-informacyjna-rekrutacja


       Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice”
sp. z o. o.
danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym w tym w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w trakcie oceny potencjału zawodowego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa, np. moje zdjęcie, adres zamieszkania, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. moje imię, nazwisko, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa.
 
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane osobowe o Tobie, nie umieszczaj ich w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz nie podawaj podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w trakcie oceny potencjału zawodowego. Podanie dodatkowych danych osobowych o Tobie oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek zalecane do oceny i weryfikacji Twojego przygotowania, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, tak aby Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Sp. z o. o. mogła wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko lub pozycję oraz sprawdzić Twój potencjał zawodowy, umiejętności i zdolności. Twoja zgoda nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji oraz możesz ją cofnąć w dowolnym momencie.
 
Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji
       Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących moich danych osobowych: Imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz dane znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających, w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na to stanowisko bądź inne podobne stanowiska w Spółkach  Grupy TAURON. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją cofnąć w każdym czasie, brak jej wyrażania uniemożliwi udział w ewentualnych dalszych rekrutacjach.
 
 
                                                                                                          ………………………………
                                                                                                                      (data i podpis)

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Kim jesteśmy?

Kopalnia Wapienia "Czatkowice" sp. z o.o. to odkrywkowy zakład górniczy, eksploatujący wysokiej jakości złoża wapieni karbońskich, położony w odległości 28 km od Krakowa i 54 km od Katowic, w gminie Krzeszowice. Od listopada 2010 roku Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. Zgodnie z założeniami właścicieli kopalnia w Czatkowicach stała się strategiczną bazą surowców w zakresie sorbentów wapiennych, wykorzystywanych w procesie odsiarczania spalin. W ciągu wielu lat swojej działalności zakład istotnie zmienił swoją rynkową orientację, przekształcając się w wiodącego producenta sorbentów w Polsce.

Maszynista koparki

Zakres obowiązków

 • codzienna obsługa koparki,
 • konserwacja koparki,
 • posiadanie wiedzy w zakresie DTR oraz instrukcji stanowiskowej,
 • dokumentowanie przebiegu pracy koparki w książce pracy maszyny,
 • załadunek urobku na samochody technologiczne,
 • prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
 • niezwłoczne powiadamianie o zaistniałych usterkach i zagrożeniach osobie dozoru ruchu,
 • praca zmianowa.

Wymagania

 • wykształcenie zawodowe (mile widziane wykształcenie średnie),
 • uprawnienia klasy I do obsługi koparki,
 • dobra organizacja pracy,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji.

Oferujemy

 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Program
  wdrożeniowy
 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie
  na życie
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Dofinansowanie
  do wypoczynku
 • Karta
  Multisport
 • Udogodnienia dla rodziców oraz przyszłych mam

Oferta różni się w zależności od Spółki/lokalizacji.

Sprawdź podczas rozmowy rekrutacyjnej, co jeszcze możemy Ci zaoferować.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 

Prosimy o zapoznanie się i dodanie poniższych klauzul:


Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby bieżącej rekrutacji

Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dostępną pod linkiem: https://www.czatkowice.pl/kontakt/klauzula-informacyjna-rekrutacja


       Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice”
sp. z o. o.
danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym w tym w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w trakcie oceny potencjału zawodowego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa, np. moje zdjęcie, adres zamieszkania, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. moje imię, nazwisko, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa.
 
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane osobowe o Tobie, nie umieszczaj ich w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz nie podawaj podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w trakcie oceny potencjału zawodowego. Podanie dodatkowych danych osobowych o Tobie oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek zalecane do oceny i weryfikacji Twojego przygotowania, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, tak aby Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Sp. z o. o. mogła wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko lub pozycję oraz sprawdzić Twój potencjał zawodowy, umiejętności i zdolności. Twoja zgoda nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji oraz możesz ją cofnąć w dowolnym momencie.
 
Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji
       Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących moich danych osobowych: Imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz dane znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających, w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na to stanowisko bądź inne podobne stanowiska w Spółkach  Grupy TAURON. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją cofnąć w każdym czasie, brak jej wyrażania uniemożliwi udział w ewentualnych dalszych rekrutacjach.
 
 
                                                                                                          ………………………………
                                                                                                                      (data i podpis)

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Spółka: Kopalnia Wapienia "Czatkowice" sp. z o.o.

Lokalizacja: Krzeszowice

Ogłoszenie archiwalne