Ta oferta pracy jest nieaktualna od 139 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Maszynista kotła i urządzeń ciepłowniczych

 • Kalisz, wielkopolskie pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 07.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ
   

  Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu
  ogłasza nabór na:

  Maszynistę kotła i urządzeń ciepłowniczych
  Miejsce pracy:

  Kalisz

    

  Oczekiwania wobec kandydata:

  • wykształcenie zawodowe elektryczne lub mechaniczne
  • dobry stan zdrowia
  • opanowanie
  • komunikatywność
  • odpowiedzialność
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • zdyscyplinowanie
  • umiejętność współpracy z ludźmi
  • solidność i rzetelność w realizacji zadań i poleceń
  • punktualność
  • precyzyjność przekazywania poleceń

   

  Mile widziane:


  Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i konserwacji   Gr.1, 2.

   

  Do obowiązków pracownika będzie należało:

  • włączanie, kontrola i prowadzenie ruchu oraz wyłączanie z ruchu urządzeń energetycznych i pomocniczych,
  • ciągła kontrola parametrów pracy urządzeń, szybkie reagowanie na odchyłki parametrów i występujące zakłócenia ruchowe,
  • kontrola działania urządzeń zabezpieczających,
  • okresowa kontrola i konserwacja urządzeń energetycznych,
  • prowadzenie raportów pracy urządzeń,
  • przygotowanie miejsca pracy i dopuszczanie do pracy brygad remontowych,
  • obsługiwanie systemu taśmociągów nawęglania, odżużlania, odpopielania i wózków zrzutowych,
  • nawęglanie zasobników,
  • wykonywanie pomocniczych prac remontowych w zakresie obsługiwanych urządzeń po wcześniejszym przeszkoleniu BHP.

  Osoby zainteresowane pracą w Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., prosimy o złożenie CV i Listu Motywacyjnego w terminie do dnia 18.12.2018 r. do Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. ul. Torowa 115 62-800 Kalisz.


  Prosimy o podanie w temacie listu nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja – Maszynista kotła i urządzeń ciepłowniczych


  Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.


  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.


  Nadesłanych ofert nie zwracamy. 

  Jesteś zainteresowany?
   
  Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami? Kliknij przycisk „APLIKUJ”.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

  1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., ul. Torowa 115 62-800 Kalisz

  2)      Nasze dane kontaktowe to: [email protected], ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., ul. Torowa 115 62-800 Kalisz

  3)      Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:[email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

  4)      Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, sprawowania funkcji nadzoru przez Energa SA oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.

  5)      Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, f RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

  6)      Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.

  7)      Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Energa SA,
  3. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
  4. Podmioty dostarczające korespondencję,
  5. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  6. Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.

  8)      Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona dobrowolna zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  9)      Informujemy o przysługującym prawie do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia zgód,
  6. usunięcia danych.

  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

  10)   Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  11)   Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

  12)   Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje usunięcie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji.

   

  Jeżeli wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu udziału w procesie rekrutacji i dodatkową na przechowywanie Państwa aplikacji w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji prosimy o załączenie poniższych klauzul do przesyłanej aplikacji.

  (1)    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez : ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., ul. Torowa 115 62-800 Kalisz

  (2)    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez : ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., ul. Torowa 115 62-800 Kalisz w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji.

  Zapoznałem / Zapoznałam się z powyższą informacją:

   

   

  ………………………………………………………………

         Data i czytelny podpis