Oferta pracy

Material Planner - Supply Chain Specialist

LUNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄO firmie

LUNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Konduktorska 39B

Katowice

The company Luna Polska, which is part of the Scandinavian group with many years of tradition, deals with the distribution of professional tools and machinery for industry, automotive and construction sector, looking for a person for the position:

MATERIAL PLANNER / SUPPLY CHAIN SPECIALIST

The person employed in this position will be responsible for:

 • Managing master data in Purchasing systems
 • Implementing communication systems with Suppliers
 • Purchasing support
 • Planning deliveries for upcoming week, updating schedule, organizing pick up
 • Checking compliance of deliveries with orders
 • Contact with suppliers
 • Monitoring stock level

Requirements:

 • Higher education
 • Work experience in the purchasing or logistic/ supply chain department
 • Good knowledge of English in speech and writing (B2 as minimum)
 • Good knowledge of the Office package
 • Commitment to the job

The company offers:

 • Interesting work in an ambitious team in an international environment
 • Full-time work based on an employment contract
 • Training in the use of computer systems
 • Professional development
 • Team building activities
 • Fika 😊

If you want to work in international environment, feel the team spirit and find out what “fika” is please send your CV!

Please be aware that your cv must contain RODO clause 

 1. Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest firma Luna Polska Sp. z o.o.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
 3. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym. Odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.
 4. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o:
  1. przepisy Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – w przypadku danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, podane przeze mnie dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  2. dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych) w przypadku pozostałych danych.
 5. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) oraz 9 ust. 2 lit. f) RODO).
 6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji, a w przypadku zawarcia stosunku pracy przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym.
 8. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 9. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

przyciskając przycisk APLIKUJ automatycznie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Luna Polska Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy