Ta oferta pracy jest nieaktualna od 180 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Mechanik ds. Testów Silnika

 • Jasionka (pow. rzeszowski), Tajęcina (pow. rzeszowski), Rzeszów, podkarpackie
 • Specjalista
 • 2018-07-26

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Mechanik ds. Testów Silnika
  Miejsce pracy: Rzeszów, Jasionka (pow. rzeszowski), Tajęcina (pow. rzeszowski)
  Join one of the most advanced GTF MRO provider worldwide

  EME Aero to inwestycja dwóch światowych marek – Lufthansa Technik i MTU Aero Engines.

  Opis stanowiska:

  • Przeprowadzanie testów silników lotniczych
  • Dokumentowanie przebiegu testów oraz ich wyników
  • Współpraca z Inżynierami ds. testów silnika w celu korygowania niezgodności
  • Monitorowanie wskaźników zużycia w hamowni (poziom paliwa, oleju)
  • Praca z wykorzystaniem Boroskopu

  Wymagania:


  • Wykształcenie techniczne lub mechaniczne – zawodowe, średnie lub wyższe
  • Mile widziane doświadczenie zawodowe w obszarze mechaniki lub napraw
  • Doświadczenie w obszarze lotnictwa mile widziane
  • Znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym
  • Gotowość do pracy zmianowej
  • Gotowość do wyjazdu na kilkumiesięczne szkolenie za granicę
   
  Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie
  • Profesjonalny program szkoleniowy w kraju i za granicą
  • Benefity: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie posiłków, ubezpieczenie grupowe, premie lojalnościowe i roczne.

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest EME Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka 36-002, Jasionka 954, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000709341, REGON: 356817366, NIP: 6792797252.
  2. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: EME Aero Sp. z o.o., Jasionka 954, 36-002 Jasionka; e-mail: [email protected]
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody (która może zostać odwołana w każdym czasie), także w celu przyszłych procesów rekrutacji.
  4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym m.in. w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych), a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby której dane dotyczą)
  5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. serwisom informatycznym wykorzystywanym w procesie rekrutacji, agencjom rekrutacyjnym.
  6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego przez Procesora – tj. serwis informatyczny wykorzystywany dla celów związanych z rekrutacją, po zapewnieniu zabezpieczeń Państwa danych osobowych opisanych w RODO, a w szczególności po spełnieniu jednego z następujących warunków: przetwarzania będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w ramach wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 20 oraz art. 47 RODO lub przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.
  7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.