Ta oferta pracy jest nieaktualna od 162 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Mechanik

 • Kowary, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 07.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  JELENIA PLAST Sp. z o. o.

  Jelenia Plast Sp. z o.o. należy do czołowych producentów AGD z tworzyw sztucznych w Europie.
   
  Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

  MECHANIK

  Miejsce pracy: Kowary
  Numer referencyjny: MEC 1/2019

  Zadania

  • obsługa bieżąca maszyn rotacyjnych i form
  • ustalanie parametrów procesu formowania
  • montaż form i obsługa rozruchowa maszyn

  Wymagania

  • podstawowa wiedza z zagadnień elektro-technicznych
  • znajomość właściwości tworzyw i ich wpływ na przetwarzanie
  • umiejętności interpersonalne oraz organizacyjne
  • mile widziane uprawnienia G.1 i podstawowa wiedza o silnikach elektrycznych

  Do aplikowania zachęcamy zarówno osoby:

  • które posiadają doświadczenie w obszarze serwisowania urządzeń elektronicznych
  • bez doświadczenia, zainteresowane tematyką przetwórstwa tworzyw sztucznych, które swoją przyszłość zawodową wiążą właśnie z tym obszarem i posiadają studia kierunkowe

  Oferujemy

  • współpracę w ramach umowy o pracę
  • atrakcyjny pakiet socjalny m.in. opieka medyczna, karta Multisport, itp.
  • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju swoich umiejętności
  • pracę w miłej atmosferze, w zespole nastawionym na współpracę i dynamiczny rozwój

  Zgłoszenia prosimy składać za pomocą przycisku aplikowania w tytule maila prosimy o podanie nr ref.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi kryteria rekrutacyjne.
   

  Prosimy o umieszczeniu w CV następującej zgody:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych: formularzu aplikacyjnym, CV i liście motywacyjny przesłanych przeze mnie do celów prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko na które obecnie aplikuję w Jelenia Plast Sp. z o.o.  
  Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres ul. Spółdzielcza 47; 58-500 Jelenia Plast, przez e-mail: [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.


  KLAUZULA INFORMACYJNA 
  do realizowanych w Jelenia Plast Sp. z o.o. procesów rekrutacyjnych (praca, staż i praktyki)
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż: 
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jelenia Plast Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze 58-500, ul. Spółdzielcza 47 
  Z Administratorem danych można się skontaktować:
  • listownie na adres: ul. Spółdzielcza 47; 58-500 Jelenia Góra  
  • przez e-mail: [email protected]

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w Jelenia Plast Sp. z o.o. procesie rekrutacyjnym (praca, staże i praktyki) oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).
  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych, 

  • Uzasadniony interes Jelenia Plast Sp. z o.o. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jelenia Plast Sp. z o.o. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  • dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do Jelenia Plast Sp. z o.o.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego. 
  5. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres, ul. Spółdzielcza 47; 58-500 Jelenia Plast, przez e-mail: [email protected]  
  • prawo dostępu do treści swoich danych, 
  • prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia, 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
  • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Jelenia Plast Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Jelenia Plast Sp. z o.o. przesłał dane do innego administratora. Jednakże Jelenia Plast Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
  • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Jelenia Plast Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres ul. Spółdzielcza 47; 58-500 Jelenia Plast, przez e-mail: [email protected]

  6. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;
  7. Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w ul. Spółdzielcza 47; 58-500 Jelenia Plast, przez e-mail: [email protected] procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
  DODATKOWE INFORMACJE
  1. Przesłane przez Pana / Panią dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane
  2. Jelenia Plast Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami