Ta oferta pracy jest nieaktualna od 159 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Mechanik maszyn budowlanych

 • Trzebinia, małopolskie
 • Pracownik fizyczny
 • 11.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Opis Firmy
  Pavimental Polska jest generalnym wykonawcą w sektorze budowlanym. Specjalizuje się w zakresie infrastruktury transportowej tj. robót drogowych i lotniskowych oraz inżynierii środowiska.
  Oferuje usługi z zakresu wykonywania robót ziemnych, frezowania i układania nawierzchni bitumicznych, budowy i remontów obiektów mostowych, wprowadzania i utrzymywania tymczasowej organizacji ruchu,
  a także prac związanych z inżynierią środowiska tj. budową zbiorników retencyjnych, kanalizacji deszczowej
  i melioracji terenu. 
  Firma prowadzi działalność na terenie Małopolski oraz na Śląsku.

  Aby dowiedzieć się więcej o naszej firmie zapraszamy na naszą stronę internetową pavimental.pl
  Mechanik maszyn budowlanych
  Miejsce pracy: Trzebinia
  Wynagrodzenie: ok. 4,5 tys. zł / m-c brutto

  Wymagania:

  • doświadczenie przy naprawie maszyn budowlanych
  • umiejętność pracy w grupie
  • dyspozycyjność do pracy w nadgodzinach

  Oferujemy:

  • możliwość skorzystania z pakietu medycznego Medicover
  • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Klauzule do CV

  Jeśli kandydat chce uczestniczyć wyłącznie w jednej rekrutacji na konkretne stanowisko powinien zamieścić oświadczenie:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PAVIMENTAL POLSKA Sp. z o.o. w Trzebini moich danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)"

  Jeśli kandydat do pracy chciałby uczestniczyć także w kolejnych rekrutacjach na podobne stanowiska, powinien zamieścić poniższe oświadczenie:
  "Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez PAVIMENTAL POLSKA Sp.z o.o. moich danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w zakresie zawartym w CV w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko, na jakie aplikuję oraz w celach wykorzystania ich na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PAVIMENTAL POLSKA Sp. z o.o. na stanowisko wymagające tożsamych kompetencji."
   
  Zgoda na przetwarzanie danych
  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Pavimental Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini przy ul. Słowackiego 49 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
   
  Informacja dot. przetwarzania danych
   
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pavimental Polska Sp. z o.o., ul. Słowackiego 49, 32-540 Trzebinia.
  2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Dominika Makowska, e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Pavimental Polska Sp. z o.o.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
  5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.