Ta oferta pracy jest nieaktualna od 135 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Mechanik Maszyn i Urządzeń

 • Krosno, podkarpackie
 • Specjalista
 • 06.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  toptop

  Collins Aerospace, jednostka United Technologies Corp. (NYSE: UTX), jest liderem w zakresie zaawansowanych technologicznie i inteligentnych rozwiązań dla globalnego przemysłu lotniczego i obronnego. Stworzona w 2018 roku przez połączenie UTC Aerospace Systems i Rockwell Collins, Collins Aerospace ma możliwości, kompleksową ofertę i doświadczenie, aby sprostać najtrudniejszym wyzwaniom klientów i wymaganiom szybko rozwijającego się globalnego rynku. Zakłady w Krośnie i podrzeszowskiej Tajęcinie specjalizują się w produkcji części, podzespołów oraz podwozi lotniczych do samolotów cywilnych i wojskowych dla takich odbiorców jak: Boeing, Airbus, Bombardier, Lockheed Martin oraz Gulfstream. Nasze miejsce w strukturze korporacyjnej: UTC → Collins Aerospace → Mechanical Systems (SBU) → Landing Systems (BU)

   

  W związku z poszerzeniem bazy produkcyjnej w Polsce poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ

  Miejsce pracy: Krosno

  OBOWIĄZKI

  • Odpowiada i wykonuje pracę związane z utrzymaniem sprawności mechanicznej maszyn i urządzeń zgodnie ze sztuką zawodzie mechanik, posiadanymi uprawnieniami, instrukcjami użytkowania maszyn i urządzeń, przepisami w zakresie instalacji infrastruktury oraz obowiązującymi w firmie Systemem Zapewnienia Jakości
  • Odpowiada i wykonuje przeglądy prewencyjne w ramach wymaganych uprawnień zgodnie z obowiązującym harmonogramem
  • Prowadzi dokumentację napraw i przeglądów prewencyjnych w istniejącym systemie (TPM)
  • Inicjuje i przygotowuje do zakupu zestawienia części zamiennych i podzespołów niezbędnych do wykonania napraw
  • Utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy zgodnie ze standardami (5S)
  • Podnosi swoje kwalifikacje oraz na polecenie przełożonych szkoli innych pracowników
  • Bierze czynny udział w działaniach ciągłego doskonalenia (poprzez uczestnictwo w sesjach TPM, KAIZEN,
  • Uczestniczy w działaniach ciągłego doskonalenia oraz auditach wewnętrznych celem zapewnienia zgodności z systemem zapewnienia jakości

  WYMAGANIA

  • Wykształcenie min średnie techniczne, specjalność mechaniczna
  • Minimum 5 lat pracy na stanowisku mechanik lub podobnym
  • Znajomość obsługi serwisowej maszyn CNC i urządzeń do obróbki skrawaniem
  • Dobra znajomość budowy maszyn i urządzeń
  • Umiejętność czytania rysunku technicznego, schematów hydraulicznych i pneumatycznych
  • Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi
  • Znajomość ustawienia i korekcji geometrii maszyn obróbczych
  • zaletą będą uprawnienia: obsługi suwnic, wózków widłowych, podestów ruchomych, SEP gr II, zdolność do pracy na wysokości i przestrzeniach zamkniętych
  • Umiejętność planowania, prowadzenia analiz i formułowania wniosków
  • Znajomość i stosowanie narzędzi ciągłego doskonalenia

  OFERUJEMY

  • Udział w programie budowania praktycznych kompetencji zarządzania zespołem, technik Lean, Kaizen i TQM-ACP Practitioner Operations / Business Processes
  • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji z zakresu World Class Manufacturing
  • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym i krajowym
  • Dynamiczne środowisko pracy
  • Możliwość dofinansowania studiów w ramach programu Scholar
  • Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emertytalnego po 3 miesiącach od zatrudnienia
  • Atrakcyjny pakiet socjalny, w tym karty MultiSport

  Zainteresowanych kandydatów prosimy
  o przesłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) w języku polskim w terminie do 23-12-2018 za pomocą Aplikuj
  W tytule prosimy podać nazwę stanowiska, na które przesyłana jest aplikacja.

  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury 6a 38-400 Krosno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000310545 o kapitale zakładowym w wysokości 101 257 650,00 PLN opłaconym w całości, numerze NIP: 6842540071, numerze Regon: 180308959, telefon: 13 43 76 600.
  1. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia osoby kandydata w procesie rekrutacji.
  1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator nie udostępnia danych osobowych kandydatów na pracowników innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wykonujących w imieniu administratora czynności w toku rekrutacji. Udostępnienie danych następuje z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.
  1. Dane osobowe mogą być przekazanie do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanada) oraz do Spółek z Grupy UTC z zachowaniem odpowiednich lub właściwych zabezpieczeń.
  1. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez kandydata zgodą.
  1. Kandydat na pracownika ma prawo do dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych osobowych.
  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora kandydatowi
   na pracownika przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  1. W oparciu o dane osobowe kandydatów do pracy, administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.