KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z  rekrutacją

Na podstawie art. 13 ust. 1 - 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO,  informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. św. Mikołaja 65/68,50-951 Wrocław, nr  KRS  0000104938, dalej jako Spółka.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem e-mail: [email protected] lub listownie na adres siedziby Spółki.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie:

    a/ art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie,

    b/ art. 6 ust.1 lit. f. RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prowadzeniem rekrutacji za pomocą strony internetowej www.pracuj.pl, a po jej zakończeniu przechowywane będą przez okres 3 lat na potrzeby ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii,  sprostowania nieprawidłowości, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym ), ograniczenia lub całkowitego zaprzestania ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia  danych osobowych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.

7. Cofnięcie Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w pkt. 3 lit. a, może zostać dokonane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora  danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

HERBAPOL WROCŁAW S.A.

Mechanik Maszyn i Urządzeń Produkcyjnych

HERBAPOL WROCŁAW S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

HERBAPOL WROCŁAW S.A.

Świętego Mikołaja 65/68

Wrocław

top

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.  specjalizujemy się w wytwarzaniu produktów leczniczych na bazie surowców zielarskich. Jesteśmy największym producentem leków ziołowych w Polsce. Od ponad 60 lat wprowadzamy na rynek nowoczesne preparaty ziołowe,  w których łączymy osiągnięcia medycyny naturalnej oraz najnowocześniejsze technologie stosowane w produkcji leków. W związku z ciągłym rozwojem, poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Mechanik Maszyn i Urządzeń Produkcyjnych
- Miejsce pracy: Wrocław

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne (elektromechanik, mechanik, automatyk],
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z instalowaniem, uruchamianiem, funkcjonowaniem i naprawianiem urządzeń opartych na automatyce i mechanice przemysłowej,
 • podstawowa znajomość układów mechanicznych opartych na hydraulice siłowej i pneumatyce,
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i schematami,
 • mile widziana znajomość układów automatycznej regulacji i sterowania,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność oraz komunikatywność.

Odpowiedzialność m.in. za:

 • zabezpieczenie sprawności działania maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • bieżące naprawy i konserwację maszyn i urządzeń,
 • udział w montażu, demontażu i remontach maszyn i urządzeń,
 • współpracę z nadzorem produkcyjnym w celu zapewnienia właściwej eksploatacji instalacji zasilających oraz urządzeń produkcyjnych.

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie farmaceutycznej,
 • bogaty pakiet benefitów,
 • możliwość rozwoju zawodowego.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku APLIKUJ, co jest równoznaczne z wyrażeniem poniższej zgody:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest WZZ Herbapol SA, ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na w/w stanowisko, a także na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z prowadzonymi procesami rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona przeze mnie dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Dziękując za przesłane dokumenty aplikacyjne informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

top

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.  specjalizujemy się w wytwarzaniu produktów leczniczych na bazie surowców zielarskich. Jesteśmy największym producentem leków ziołowych w Polsce. Od ponad 60 lat wprowadzamy na rynek nowoczesne preparaty ziołowe,  w których łączymy osiągnięcia medycyny naturalnej oraz najnowocześniejsze technologie stosowane w produkcji leków. W związku z ciągłym rozwojem, poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Mechanik Maszyn i Urządzeń Produkcyjnych
- Miejsce pracy: Wrocław

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne (elektromechanik, mechanik, automatyk],
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z instalowaniem, uruchamianiem, funkcjonowaniem i naprawianiem urządzeń opartych na automatyce i mechanice przemysłowej,
 • podstawowa znajomość układów mechanicznych opartych na hydraulice siłowej i pneumatyce,
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i schematami,
 • mile widziana znajomość układów automatycznej regulacji i sterowania,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność oraz komunikatywność.

Odpowiedzialność m.in. za:

 • zabezpieczenie sprawności działania maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • bieżące naprawy i konserwację maszyn i urządzeń,
 • udział w montażu, demontażu i remontach maszyn i urządzeń,
 • współpracę z nadzorem produkcyjnym w celu zapewnienia właściwej eksploatacji instalacji zasilających oraz urządzeń produkcyjnych.

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie farmaceutycznej,
 • bogaty pakiet benefitów,
 • możliwość rozwoju zawodowego.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku APLIKUJ, co jest równoznaczne z wyrażeniem poniższej zgody:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest WZZ Herbapol SA, ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na w/w stanowisko, a także na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z prowadzonymi procesami rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona przeze mnie dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Dziękując za przesłane dokumenty aplikacyjne informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Ogłoszenie archiwalne