Oferta pracy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ball Packaging Europe Lublin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa. (dalej Ball).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji: na podstawie art. 22¹ kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO); na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w art. art. 22¹ kodeksu pracy, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie Twojej zgody – o ile została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Wyrażona przez Ciebie zgoda jest udzielana z poszanowaniem swobody jej udzielenia. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ball będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Ball. Ponadto Ball będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

.Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji nie dłużej niż 12 miesięcy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych do czasu odwołania powyższej zgody.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski, [email protected]

Ball Packaging Europe Lublin Sp. z o.o.

Mechanik Produkcyjny

Ball Packaging Europe Lublin Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Ball Packaging Europe Lublin Sp. z o.o.

Vetterów 14

Lublin

top
top

Ball Corporation dostarcza nowoczesne i przyjazne środowisku opakowania do napojów, jedzenia oraz produktów gospodarstwa domowego, jak również technologie kosmiczne oraz inne technologie na zamówienia rządu amerykańskiego. Ball Corporation oraz jej filie na całym świecie zatrudniają 18,300 osób, a jej sprzedaż netto w 2019 osiągnęła poziom 11.5 miliardów dolarów. By dowiedzieć się więcej  wejdź na stronę www.ball.com, lub znajdź nas na Facebook lub Twitter.

 

Wraz z dynamicznym rozwojem firmy obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Mechanik Produkcyjny
Miejsce pracy: Lublin

Zakres obowiązków:

 • Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych w celu utrzymania ciągłości produkcji
 • Wykonywanie typowych regulacji i napraw na maszynach produkcyjnych w celu utrzymania ich ciągłej sprawności technicznej
 • Dokonywanie przeglądów  maszyn wg ustalonych procedur
 • Dbanie o należyty stan i czystość powierzonych narzędzi
 • Raportowanie przełożonemu o wszelkich niezgodnościach i problemach
 • Realizacja planu produkcji zgodnie z wymaganiami jakościowymi
 • Przestrzeganie przepisów BHP na stanowisku pracy
 • Dbanie o czystość na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu

Wymagania:

 • Zdolności manualne
 • Wykształcenie techniczne lub zawodowe
 • Umiejętność diagnozowania i naprawiania typowych usterek
 • Zamiłowanie do majsterkowania
 • Uczciwość, odpowiedzialność i rzetelność w realizowaniu powierzonych zadań
 • Gotowość do nauki i podnoszenia swoich umiejętności
 • Umiejętność obsługi narzędzi i urządzeń pomiarowych ( suwmiarka, wysokościomierz)
 • Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Sprawność, samodzielność i dokładność w działaniu.
 • Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym w ruchu ciągłym (4-brygadówka)

Oferujemy: 

 • Zdobycie doświadczenia w firmie z kapitałem amerykańskim
 • Stałe zatrudnienie w nowoczesnej firmie
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Bogaty pakiet socjalny
 • Bardzo dobrą atmosferę w pracy
bottom

Ball Corporation dostarcza nowoczesne i przyjazne środowisku opakowania do napojów, jedzenia oraz produktów gospodarstwa domowego, jak również technologie kosmiczne oraz inne technologie na zamówienia rządu amerykańskiego. Ball Corporation oraz jej filie na całym świecie zatrudniają 18,300 osób, a jej sprzedaż netto w 2019 osiągnęła poziom 11.5 miliardów dolarów. By dowiedzieć się więcej  wejdź na stronę www.ball.com, lub znajdź nas na Facebook lub Twitter.

 

Wraz z dynamicznym rozwojem firmy obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Mechanik Produkcyjny

Zakres obowiązków:

 • Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych w celu utrzymania ciągłości produkcji
 • Wykonywanie typowych regulacji i napraw na maszynach produkcyjnych w celu utrzymania ich ciągłej sprawności technicznej
 • Dokonywanie przeglądów  maszyn wg ustalonych procedur
 • Dbanie o należyty stan i czystość powierzonych narzędzi
 • Raportowanie przełożonemu o wszelkich niezgodnościach i problemach
 • Realizacja planu produkcji zgodnie z wymaganiami jakościowymi
 • Przestrzeganie przepisów BHP na stanowisku pracy
 • Dbanie o czystość na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu

Wymagania:

 • Zdolności manualne
 • Wykształcenie techniczne lub zawodowe
 • Umiejętność diagnozowania i naprawiania typowych usterek
 • Zamiłowanie do majsterkowania
 • Uczciwość, odpowiedzialność i rzetelność w realizowaniu powierzonych zadań
 • Gotowość do nauki i podnoszenia swoich umiejętności
 • Umiejętność obsługi narzędzi i urządzeń pomiarowych ( suwmiarka, wysokościomierz)
 • Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Sprawność, samodzielność i dokładność w działaniu.
 • Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym w ruchu ciągłym (4-brygadówka)

Oferujemy: 

 • Zdobycie doświadczenia w firmie z kapitałem amerykańskim
 • Stałe zatrudnienie w nowoczesnej firmie
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Bogaty pakiet socjalny
 • Bardzo dobrą atmosferę w pracy
 

Ogłoszenie archiwalne