Ta oferta pracy jest nieaktualna od 41 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Mechanik

 • Ryki, lubelskie
 • Pracownik fizyczny
 • 06.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jesteśmy jedną z najlepiej rozpoznawalnych i obdarzonych największym zaufaniem polskich marek. Mamy pozycję lidera w kategorii mrożonych warzyw i owoców oraz bardzo silną pozycję w kategorii soków, nektarów i napojów niegazowanych w Polsce. O zaufaniu, jakim darzą nas konsumenci świadczy nie tylko nasza wysoka pozycja rynkowa, ale także nasze liczne nagrody dla marki i jej produktów, którymi zostaliśmy uhonorowani, np.: Ulubiona marka Polaków, Superbrands, Hit Handlu, Przeboje FMCG, Złoty Paragon. To dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników osiągamy sukcesy.

  Polski Ogród Sp. z o.o. Oddział / Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Rykach,
  w chwili obecnej poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Mechanik
  Lokalizacja: Ryki, woj. lubelskie

  Wybrana osoba będzie odpowiedzialna m.in. za:

  • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania maszyn i urządzeń produkcyjnych
  • Wykonywanie konserwacji, przeglądów, remontów oraz usuwanie awarii maszyn i urządzeń
  • Prowadzenie stałego nadzoru nad prawidłową pracą linii technologicznych

  Kompetencje, których szukamy:

  • Wykształcenia minimum zawodowego o profilu mechanik, elektromechanik lub pokrewnego
  • Mile widziane uprawnienia SEP do 1kV
  • Samodzielności
  • Szybkości w działaniu
  • Umiejętności radzenia sobie w nieoczekiwanych sytuacjach

  Oferujemy:

  • Pracę w firmie produkcyjnej o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Pakiet świadczeń socjalnych

   

  Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV klikając:

  Klauzula informacyjna:

  1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Polski Ogród Sp. z o.o., ul. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa.
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Polski Ogród Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  Cel przetwarzania danych- Podstawa prawna przetwarzania danych

  Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu
  art. 6 ust. 1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)
  art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy)
  Wykorzystywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji
  art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda osoby, której dane dotyczą)
  Udostępnienie danych w celach prowadzenie własnych procesów rekrutacji do wskazanej Spółki z Grupy Hortex.
  art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda osoby, której dane dotyczą)

  4. Odbiorcami danych osobowych kandydatów do pracy będą podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentów i innych nośników, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych odbiorcą będzie określona Spółka z Grupy Hortex. 

  5. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:

  • do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko,
  • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora - do momentu wycofania tej zgody, nie dłużej niż rok od momentu wyrażenia zgody,
  • w przypadku udostępnienia danych - do momentu wycofania tej zgody.

   Po wskazanym wyżej okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora oraz udostępnienie danych do wskazanej Spółki z Grupy Hortex w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt pod adresem e-mail: [email protected]
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  7. Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.