Ta oferta pracy jest nieaktualna od 140 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Mechanik samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych

 • Krzyżanowice (pow. raciborski), Racibórz, śląskie pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 06.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  DROBNY Sp. z o.o. Spólka Komandytowa

  DROBNY Sp. z o.o. Spół­ka Ko­man­dy­to­wa świad­czy między innymi usłu­gi w za­kre­sie na­pra­wy ma­szyn bu­dow­la­nych, sprzę­tu spe­cja­li­stycz­ne­go oraz sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych i do­staw­czych. Re­mon­tu­je i ser­wi­su­je za­rów­no sa­mo­cho­dy wszyst­kich ma­rek i ro­dza­jów  jak i wo­zi­dła spe­cja­li­stycz­ne, cią­gni­ki, ma­szy­ny rol­ni­cze itp. W no­wo otwar­tej lo­ka­li­za­cji w Krzy­ża­no­wi­cach w trak­cie re­ali­za­cji pro­wa­dzo­na jest bu­do­wa no­we­go za­ple­cza ser­wi­so­we­go, któ­re bę­dzie wy­po­sa­żo­ne w najno­wocześniejsze na­rzę­dzia i sprzęt dia­gno­stycz­ny. Wszelkich dodatkwych iformacji udzielimy pod ne tel. 032 451 6195

  Mechanik samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych

  Miejsce pracy: Racibórz (okolice), Krzyżanowice (pow. raciborski)

  Wymagania:

  Dyspozycyjność oraz mile widziane doświadczenie zawodowe. 

  Oferujemy:

  Umowę o pracę w systemie jednozmianowym w godz 7:00 - 16:00, pełny etat, atrakcyjne wynagrodzenie w przedziale 4 tys - 6 tys netto miesięcznie, pełny pakiet ubezpieczeniowy, pracę w miłej atmosferze. 

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.


  Prosimy o zamieszczenie w swojej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez __________ z siedzibą w __________ przy ul. __________ danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail __________.
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż __________ dni od momentu __________, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż __________ dni od momentu __________. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż __________ dni od momentu __________.
  Twoje dane osobowe przekażemy do __________ (podaj rodzaje dostawców usług lub nazwy konkretnych dostawców).
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail __________ lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail __________.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.