Administratorem zbieranych danych jest w zależności od stanowiska, na które aplikujesz Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Przemysłowej 1, 62-080 Tarnowo Podgórne oraz Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Tytoniowej 2/6.

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji:

- w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa przetwarzania danych to podjęcie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), a także

- dla celów przyszłych rekrutacji (podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), jeśli zaopatrzysz swoje CV w zgodę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Przemysłowej 1, 62-080 Tarnowo Podgórne oraz Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Tytoniowej 2/6 w przyszłości na potrzeby dalszych postępowań rekrutacyjnych.” W takim wypadku Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez 3 lata.

Przepisy prawa zezwalają nam na przetwarzanie następujących, dotyczących Ciebie, danych osobowych:
 • imienia i nazwiska;
 • daty urodzenia;
 • danych kontaktowych;
 • wykształcenia;
 • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
Dodatkowo, przez naciśnięcie przycisku „Aplikuj teraz” wyrażasz zgodę na przetwarzanie wszelkich innych danych osobowych, jakie zamieściłeś w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym – zgoda ta dotyczy dodatkowych danych osobowych, które nie zostały wskazane w przepisach prawa, np. Twojego wizerunku. Potrzebujemy takiej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, abyśmy mogli przetwarzać je legalnie. Jeśli więc nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, w związku z którym składasz dokumenty rekrutacyjne, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres w niej wskazany.

Masz prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki e-mailowej [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Masz prawo do żądania od nas, w każdym momencie, dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Masz prawo wniesienia skargi, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zebrane dane osobowe możemy udostępniać podmiotom współpracującym z nami w zakresie potrzebnym do obsługi procesów rekrutacyjnych. W żadnym razie nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Twoją sytuację prawną.

W przypadku potrzeby skontaktowania się w sprawie ochrony Twoich danych osobowych, możesz to zrobić, pisząc na adres: [email protected] lub też na nasz adres pocztowy podany w pierwszym akapicie.
Imperial Tobacco Polska S.A.

Mechanik Utrzymania Ruchu

Imperial Tobacco Polska S.A.O firmie

 • Poznań, Przemysłowa 1, 62-080 Jankowice, Polska

 • Ważna jeszcze 6 dni
  23 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny
 
 
 
W związku z dynamicznym rozwojem Imperial Tobacco Polska S.A. tworzy nowe miejsca pracy! Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: 
Mechanik Utrzymania Ruchu
Miejsce pracy: Jankowice k. Poznania 
System pracy: zmianowy

(w zależności od posiadanej wiedzy i doświadczenia istnieje możliwość zatrudnienia na stanowisku Młodszego Mechanika Utrzymania Ruchu)

Do Twoich zadań będzie należeć w szczególności:

Utrzymanie prawidłowego stanu technicznego maszyn i urządzeń produkcyjnych. Będziesz również odpowiedzialny za naprawę oraz usuwanie usterek i awarii na maszynie, regulacje, rozruch, a także wykonywanie zaplanowanych konserwacji i przeglądów maszyn.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie minimum średnie o profilu mechanicznym,
 • doświadczenie związane z eksploatacją i naprawą maszyn,
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczno-ruchową i katalogami części zamiennych,
 • umiejętność samodzielnego diagnozowania i usuwania usterek,
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
 • umiejętność czytania rysunków technicznych oraz wykonywania szkiców warsztatowych,
 • otwartość na rozwój i uczenie się nowych umiejętności,
 • odpowiedzialność i nastawienie na efektywne realizowanie zadań,
 • umiejętność komunikowania się i współpracy.

Oferujemy:

Stałą (umowa o pracę), odpowiedzialną pracę w międzynarodowym koncernie dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i stałego rozwoju. Dodatkowo oferujemy atrakcyjne warunki pracy, m. in.: przejazdy na trasie: Jankowice - Poznań oraz Jankowice - Kościan, dopłaty do wyżywienia oraz codziennie świeży owoc w stołówce pracowniczej, opiekę medyczną w miejscu pracy, w tym programy profilaktycznej ochrony zdrowia, dofinansowanie do karty medycznej i sportowej. Dodatkowo dofinansowanie do wypoczynku oraz premię roczną - tzw. „trzynastkę”.

 

Po raz 9. jesteśmy jednym z najlepszych pracodawców w Polsce i po raz 2. jesteśmy wśród najlepszych pracodawców w Europie!
 
 
 
W związku z dynamicznym rozwojem Imperial Tobacco Polska S.A. tworzy nowe miejsca pracy! Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: 
Mechanik Utrzymania Ruchu
Miejsce pracy: Jankowice k. Poznania 
System pracy: zmianowy

(w zależności od posiadanej wiedzy i doświadczenia istnieje możliwość zatrudnienia na stanowisku Młodszego Mechanika Utrzymania Ruchu)

Do Twoich zadań będzie należeć w szczególności:

Utrzymanie prawidłowego stanu technicznego maszyn i urządzeń produkcyjnych. Będziesz również odpowiedzialny za naprawę oraz usuwanie usterek i awarii na maszynie, regulacje, rozruch, a także wykonywanie zaplanowanych konserwacji i przeglądów maszyn.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie minimum średnie o profilu mechanicznym,
 • doświadczenie związane z eksploatacją i naprawą maszyn,
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczno-ruchową i katalogami części zamiennych,
 • umiejętność samodzielnego diagnozowania i usuwania usterek,
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
 • umiejętność czytania rysunków technicznych oraz wykonywania szkiców warsztatowych,
 • otwartość na rozwój i uczenie się nowych umiejętności,
 • odpowiedzialność i nastawienie na efektywne realizowanie zadań,
 • umiejętność komunikowania się i współpracy.

Oferujemy:

Stałą (umowa o pracę), odpowiedzialną pracę w międzynarodowym koncernie dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i stałego rozwoju. Dodatkowo oferujemy atrakcyjne warunki pracy, m. in.: przejazdy na trasie: Jankowice - Poznań oraz Jankowice - Kościan, dopłaty do wyżywienia oraz codziennie świeży owoc w stołówce pracowniczej, opiekę medyczną w miejscu pracy, w tym programy profilaktycznej ochrony zdrowia, dofinansowanie do karty medycznej i sportowej. Dodatkowo dofinansowanie do wypoczynku oraz premię roczną - tzw. „trzynastkę”.

 

Po raz 9. jesteśmy jednym z najlepszych pracodawców w Polsce i po raz 2. jesteśmy wśród najlepszych pracodawców w Europie!

Ogłoszenie archiwalne