Ta oferta pracy jest nieaktualna od 56 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Menadżer ds. konceptu i standaryzacji sklepów

 • pomorskie
 • Kierownik
 • 22.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  LOTOS Paliwa Spółka z o .o.  jest jedną ze spółek, należących do Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A. Główny zakres działalności spółki to rozwój sieci sprzedaży paliw, poprzez które swoje zakupy realizują klienci indywidualni oraz flotowi. LOTOS Paliwa to lider i dostawca najwyższej jakości produktów, zapewniający swoim klientom profesjonalną obsługę, działający w poczuciu odpowiedzialności za środowisko i gwarantujący pracownikom optymalne warunki do pracy i rozwoju osobistego.

   

  Obecnie LOTOS Paliwa Sp. z o.o. poszukuje kandydatów, w ramach umowy o pracę, na stanowisko:

  Menadżer ds. konceptu i standaryzacji sklepów
  Numer referencyjny: 34/LP/18
  Rodzaj umowy: umowa o pracę

  Najważniejsze zadania:

  • uczestniczenie w procesie lub samodzielne renegocjowanie warunków handlowych z dostawcami/producentami mebli i urządzeń;
  • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie zakupów, instalacji, przeglądów i napraw wyposażenia stacji;
  • współpraca z dostawcami urządzeń, wyposażenia i usług;
  • współpraca z osobami prowadzącymi stacji ich pracownikami w zakresie merchandisingu oraz wyposażenia stacji;
  • współpraca przy wdrażaniu rozwiązań i projektów merchandisingowych;
  • kontrola powykonawcza zakończonych inwestycji pod względem zgodności z aranżacją;
  • wdrażanie na stacjach nowych rozwiązań projektowych i poprawianie wizerunku lokalizacji istniejących;
  • wykonywanie aranżacji stacji;
  • przygotowywanie materiału na potrzeby postępowań przetargowych.

  Co jest dla nas ważne:

  • wykształcenie wyższe inżynierskie, preferowany kierunek: budownictwo;
  • wiedza techniczna w zakresie urządzeń oraz mebli stosowanych w firmach z branży gastronomicznej i retail;
  • wiedza z zakresu merchandisingu;
  • znajomość specyfiki branży paliwowej;
  • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku lub obszarach odpowiedzialnych za merchandising oraz kontakty z producentami i serwisami urządzeń technicznych;
  • umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych;
  • biegła obsługa pakietu MS Office;
  • komunikatywność, otwartość na zmiany, rzetelność w wykonywaniu obowiązków, samodzielność w działaniu, dobra organizacja pracy;
  • prawo jazdy kat. B.

  CO SPRAWIA, ŻE WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy – telefon, laptop;
  • atrakcyjny pakiet socjalny m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie grupowe z funduszem inwestycyjnym opłacanym przez pracodawcę;
  • karta pracownicza LOTOS Biznes (rabat na paliwo i wybrane towary z oferty stacji);
  • możliwość nabycia i rozwoju umiejętności zawodowych.
  Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
   
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie (na podany powyżej adres). W LOTOS Paliwa został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: [email protected], we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
   
  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach prowadzenia bieżących oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podstawą prawną jest Pani/Pana zgoda wyrażona w odrębnych oświadczeniach.
   
  LOTOS Paliwa będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych procesów rekrutacji dane będą przechowywane przez 12 miesięcy od momentu ich podania lub do chwili wycofania zgody.
   
  Dane będą udostępnianie innym podmiotom z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na potrzeby procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty. Dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie LOTOS Paliwa w zakresie realizacji usług związanych z prowadzeniem rekrutacji lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z LOTOS Paliwa i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
   
  Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem
  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych
  Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych danych osobowych, Pani/Pana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesach rekrutacyjnych.
   
  Oświadczenia zgody na przetwarzanie danych:
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. podanych w aplikacji rekrutacyjnej oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. podanych w aplikacji rekrutacyjnej oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
   
  Wyrażam zgodę na udostępnienie przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych innym podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na potrzeby prowadzenia przez te podmioty własnych procesów rekrutacyjnych.