Ta oferta pracy jest nieaktualna od 189 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Menadżer ds. Systemu Zarządzania Jakością

 • Zielonka, Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 2018-06-14

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

  Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zajmują się projektowaniem, produkcją, modernizacją oraz remontami sprzętu wojskowego w dziedzinach:

  - rozpoznania i walki radioelektronicznej,

  - dowodzenia i łączności,

  - obrony powietrznej,

  - elektroniki specjalnej.

  Menadżer ds. Systemu Zarządzania Jakością

  Miejsce pracy: Warszawa (okolice), Zielonka

  Opis stanowiska:

  • zapewnienie prawidłowego działania systemu zgodnie z normami EN ISO 9001, AQAP2110, AS9100, AS9145,
  • wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normami AS9100D / EN9100-2016
  • nadzór nad przestrzeganiem procedur systemu zarządzania jakością,
  • inicjowanie przedsięwzięć profilaktycznych i korygujących w obszarze systemu zarządzania jakością,
  • podnoszenie poziomu kompetencji oraz świadomości pracowników w zakresie systemu zarządzania jakością,
  • opracowywanie planów audytów wewnętrznych dot. funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
  • integrowanie informacji ze wszystkich obszarów spółki w celu zapewnienia skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
  • tworzenie i kierowanie zespołami zadaniowymi / projektowymi w zakresie nadzorowanego obszaru.
  Wymagania:
  • wykształcenie wyższe techniczne,
  • staż pracy – min. 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku,
  • znajomość norm i standardów związanych z systemem zarządzania jakością ISO 9001-2015, umiejętność ich wdrażania i dokumentowania,
  • znajomość zasad stosowania standardów natowskich AQAP2110,
  • doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu procesów i procedur w organizacji,
  • biegła znajomość pakietu MS Office,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
  • znajomość jęz. angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,
  • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności komunikacyjne,
  • posiadanie certyfikatu dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się działaniom mającym na celu jego uzyskanie.

  Dodatkowymi atutami będzie znajomość / doświadczenie w stosowaniu:

  • norm i standardów związanych z systemem zarządzania jakością AS9100D/EN9100-16,
  • systemu APQP zgodnego z normą AS9145 (włączając Process Flow, Control Plans, FMEA, MSA/SPC, Key Characteristics Monitoring and Reporting),
  • funkcjonowania zarządzania typu Lean Management / Manufacturing (narzędzia typu TPM, VSM, 5S, KPI, Six Sigma, SMED),
  • zagadnień z obszaru przemysłu zbrojeniowego,
  • efektywnego wdrażania / recertyfikacji systemu zarządzania jakością w średnim / dużym przedsiębiorstwie
  Oferujemy:
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • wynagrodzenie adekwatne do kompetencji, zakresu obowiązków i zaangażowania
  • uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych
  • możliwość ubezpieczenia grupowego
  • możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy
  • przyjazną atmosferę pracy

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Na podstawie art. 7 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Menadżer ds. Systemu Zarządzania Jakością, przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (05-220) przy ul. 1 Maja 1.

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce (05-220) przy ul. 1 Maja 1 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (05-220) przy ul. 1 Maja 1 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do zakończenia procesu rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż rok od zakończenia procesu rekrutacyjnego. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż rok od zakończenia procesu rektutacji. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą: Kierownik działu merytorycznego WZE S.A., inicjujący proces rekrutacyjny, Zarząd Spółki, pracownicy Działu Personalnego, Pion Ochrony WZE S.A.
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected] lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail [email protected]

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.