Oferta pracy

Prosimy o przesłanie Państwa aplikacji wraz z następującą zgodą / zgodami:Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22(1) Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ALDI Sp. z o.o. dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ALDI Sp. z o.o. dla potrzeb rekrutacji prowadzonych w przyszłości.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych jest ALDI Sp. z o.o., z siedzibą w Chorzowie, ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: [email protected] Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej: www.aldi.pl/informacje_o_ochronie_danych.html w zakładce „Co się dzieje z danymi osobowymi w ramach procesu rekrutacyjnego (RODO)?”.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALDI sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (adres: ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów)
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od zgłoszenia swojej kandydatury na pracownika. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane zostaną usunięte.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Ubieganie się o zatrudnienie u administratora przez Panią/Pana jest całkowicie dobrowolne. Stąd podanie powyższych danych osobowych jest również dobrowolne. Niepodanie jednak tych danych będzie skutkowało tym, że niemożliwe będzie przeprowadzenie w stosunku do Pani/Pana postępowania rekrutacyjnego i ewentualne zatrudnienie.
 8. Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie infrastruktury i systemów IT, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Administrator zapewnia, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską*.
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
ALDI Sp. z o.o.

Menadżer ds. Wyposażenia i Narzędzi Pracy w Sklepach

ALDI Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

ALDI Sp. z o.o.

Murckowska 16

Katowice

Menadżer ds. Wyposażenia i Narzędzi Pracy w Sklepach
Miejsce pracy: Katowice

W związku dynamicznym rozwojem Działu Organizacji Sprzedaży poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko: Menadżer ds. Wyposażenia i Narzędzi Pracy w Sklepach. 

Twoje zadania

 • Inicjowanie projektów, innowacji i działań optymalizujących elementy wyposażenia i narzędzia pracy w sklepach.
 • Prowadzenie projektów, testów oraz wdrożeń innowacji w zakresie elementów wyposażenia i narzędzi pracy w sklepach.
 • Podejmowanie działań zmierzających do optymalizacji kosztów działalności sklepów, a w szczególności kosztów związanych z zakupem i użytkowaniem elementów wyposażenia i narzędzi pracy dla sklepów.
 • Tworzenie i wdrażanie wytycznych oraz standardów pracy w obszarze zakupu oraz użytkowania wyposażenia sklepowego i narzędzi pracy.
 • Współpraca z dostawcami usług oraz elementów wyposażenia i narzędzi pracy dla sklepów.

Nasze oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie i wiedza w zakresie procesu wyboru, testowania i zakupu elementów wyposażenia i narzędzi pracy.
 • Doświadczenie w prowadzeniu, koordynacji projektów i testów w obszarze wyposażenia i narzędzi pracy.
 • Doświadczenie w optymalizacji kosztów zakupu i użytkowania wyposażenia i narzędzi pracy.
 • Znajomość wybranej metodyki i narzędzi wspierających prowadzenie projektów.
 • Myślenie analityczne oraz bardzo dobra znajomość narzędzi informatycznych wspierających analizę i raportowanie.
 • Nastawienie na potrzeby klienta.
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

 • Umowa o pracę w stabilnej firmie z ponad 100-letnią tradycją
 • Pracę w Centrali firmy w Katowicach przy projektach na skalę krajową i międzynarodową.
 • Spotkania integracyjne.
 • Możliwości rozwoju zawodowego i wdrażania swoich pomysłów.
 • Wspierający i pozytywnie nastawiony zespół.
 • Pogłębione szkolenie wprowadzające w różnych działach naszej firmy.
 
 • Prywatna opieka medyczna dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Ubezpieczenie na życie
 • Zajęcia językowe
 • Pakiet sportowy
 • Telefon służbowy
 • Zadaniowy czas pracy

Etapy rekrutacji

 • Rozmowa rekrutacyjna etap I
 • Rozmowa rekrutacyjna etap II
 • Decyzja o zatrudnieniu

O firmie

ALDI jest jedną z wiodących firm w handlu detalicznym w Europie i na świecie reprezentowaną w Polsce przez grupę ALDI Nord. W całym kraju posiadamy już ponad 143 sklepy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji klikając
w przycisk poniżej. 

O firmie

ALDI jest jedną z wiodących firm w handlu detalicznym w Europie i na świecie reprezentowaną w Polsce przez grupę ALDI Nord. W całym kraju posiadamy już ponad 143 sklepy.
Menadżer ds. Wyposażenia i Narzędzi Pracy w Sklepach

W związku dynamicznym rozwojem Działu Organizacji Sprzedaży poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko: Menadżer ds. Wyposażenia i Narzędzi Pracy w Sklepach. 

Twoje zadania

 • Inicjowanie projektów, innowacji i działań optymalizujących elementy wyposażenia i narzędzia pracy w sklepach.
 • Prowadzenie projektów, testów oraz wdrożeń innowacji w zakresie elementów wyposażenia i narzędzi pracy w sklepach.
 • Podejmowanie działań zmierzających do optymalizacji kosztów działalności sklepów, a w szczególności kosztów związanych z zakupem i użytkowaniem elementów wyposażenia i narzędzi pracy dla sklepów.
 • Tworzenie i wdrażanie wytycznych oraz standardów pracy w obszarze zakupu oraz użytkowania wyposażenia sklepowego i narzędzi pracy.
 • Współpraca z dostawcami usług oraz elementów wyposażenia i narzędzi pracy dla sklepów.

Nasze oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie i wiedza w zakresie procesu wyboru, testowania i zakupu elementów wyposażenia i narzędzi pracy.
 • Doświadczenie w prowadzeniu, koordynacji projektów i testów w obszarze wyposażenia i narzędzi pracy.
 • Doświadczenie w optymalizacji kosztów zakupu i użytkowania wyposażenia i narzędzi pracy.
 • Znajomość wybranej metodyki i narzędzi wspierających prowadzenie projektów.
 • Myślenie analityczne oraz bardzo dobra znajomość narzędzi informatycznych wspierających analizę i raportowanie.
 • Nastawienie na potrzeby klienta.
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

 • Umowa o pracę w stabilnej firmie z ponad 100-letnią tradycją
 • Pracę w Centrali firmy w Katowicach przy projektach na skalę krajową i międzynarodową.
 • Spotkania integracyjne.
 • Możliwości rozwoju zawodowego i wdrażania swoich pomysłów.
 • Wspierający i pozytywnie nastawiony zespół.
 • Pogłębione szkolenie wprowadzające w różnych działach naszej firmy.
 
 • Prywatna opieka medyczna dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Ubezpieczenie na życie
 • Zajęcia językowe
 • Pakiet sportowy
 • Telefon służbowy
 • Zadaniowy czas pracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji klikając
w przycisk poniżej. 

Etapy rekrutacji

 • Rozmowa rekrutacyjna etap I
 • Rozmowa rekrutacyjna etap II
 • Decyzja o zatrudnieniu

Ogłoszenie archiwalne