Aplikując, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez DELKO S.A.. swoich danych osobowych zawartych w cv i/lub liście motywacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. Jednocześnie wypełniając obowiązek informacyjny, określony w art. 13 RODO, informujemy Pana/Panią, że:

 1.  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DELKO SA. z siedzibą przy ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000024517, posiadająca NIP: 7851003396 oraz numer REGON: 630306168,
 2. Dane kontaktowe administratora są następujące: nr telefonu: 61 28 37 731; adres poczty elektronicznej: [email protected]
 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 4. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Niepodanie danych osobowych będzie równoznaczne z uniemożliwieniem przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 6. Nie będzie podlegać Pan/Pani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
 7. Ma Pan/Pani prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
  3. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
  4. przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

Menadżer Hurtowni Spożywczych

DELKO SAO firmie

 • Wieluń, łódzkie

 • Ważna jeszcze 11 dni
  do: 7 cze 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Menedżer

DELKO S.A. – polska firma o wieloletniej, ustabilizowanej sytuacji rynkowej od 25 lat w Śremie, notowana na GPW, prowadzi nabór na stanowisko:

Menadżer Hurtowni Spożywczych

Spółka Delko SA 3 hurtownie spożywcze w formie hal Cash & Carry o obrocie 100 mln zł, kadra z wieloletnim stażem, program Tema, dobra sytuacja finansowa.

Oczekiwania:

 • Praktyczna wiedza z zakresu zarządzania hurtowniami.
 • Wiedza praktyczna z zakresu obszarów:
  • organizacyjnych (logistyka, transport, składowanie);
  • handlowych – zakup, sprzedaż;
  • personalnych (zarządzanie ludźmi);
  • finansowych (marża, rotacja, koszty, wynik finansowy).
 • Umiejętności analityczne, Excel, wnioski z analiz.
 • „Dusza” handlowca.
 • Znajomość rynku tradycyjnego w handlu.
 • Dyspozycyjność, podróże służbowe.
 • Umiejętność łatwego nawiązywania współpracy z klientami i dostawcami.
 • Umiejętność kontroli kosztów, wydajności i liczenia marż %.

Warunki pracy:

 • System płacowy zgodny ze standardami Grupy Delko. Premie uzależnione od osiąganych efektów.
 • Samodzielność w pracy. Raportowanie. Rozliczanie poprzez wynik. Samochód służbowy.
 • Podległość pod Zarząd Grupy.
 • Współpraca z innymi działami i menadżerami. W każdej hurtowni jest Dyrektor Zarządzający.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z dopiskiem "Główna Księgowa"

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez DELKO SA z siedzibą w Śremie  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest DELKO SA  z siedzibą w Śremie przy ul. Gostyńskiej 51. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

DELKO S.A. – polska firma o wieloletniej, ustabilizowanej sytuacji rynkowej od 25 lat w Śremie, notowana na GPW, prowadzi nabór na stanowisko:

Menadżer Hurtowni Spożywczych

Spółka Delko SA 3 hurtownie spożywcze w formie hal Cash & Carry o obrocie 100 mln zł, kadra z wieloletnim stażem, program Tema, dobra sytuacja finansowa.

Oczekiwania:

 • Praktyczna wiedza z zakresu zarządzania hurtowniami.
 • Wiedza praktyczna z zakresu obszarów:
  • organizacyjnych (logistyka, transport, składowanie);
  • handlowych – zakup, sprzedaż;
  • personalnych (zarządzanie ludźmi);
  • finansowych (marża, rotacja, koszty, wynik finansowy).
 • Umiejętności analityczne, Excel, wnioski z analiz.
 • „Dusza” handlowca.
 • Znajomość rynku tradycyjnego w handlu.
 • Dyspozycyjność, podróże służbowe.
 • Umiejętność łatwego nawiązywania współpracy z klientami i dostawcami.
 • Umiejętność kontroli kosztów, wydajności i liczenia marż %.

Warunki pracy:

 • System płacowy zgodny ze standardami Grupy Delko. Premie uzależnione od osiąganych efektów.
 • Samodzielność w pracy. Raportowanie. Rozliczanie poprzez wynik. Samochód służbowy.
 • Podległość pod Zarząd Grupy.
 • Współpraca z innymi działami i menadżerami. W każdej hurtowni jest Dyrektor Zarządzający.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z dopiskiem "Główna Księgowa"

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez DELKO SA z siedzibą w Śremie  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest DELKO SA  z siedzibą w Śremie przy ul. Gostyńskiej 51. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne