Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Menadżer Produktu ds. Kredytów Klientów Indywidualnych

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  15 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Menadżer Produktu ds. Kredytów Klientów Indywidualnych
Miejsce pracy: Warszawa
7/2020
Główne zadania:
 • zarządzanie rozwojem oferty kredytów konsumenckich i hipotecznych i usług powiązanych,
 • realizacji wyznaczonych zadań i celów zgodnie ze strategią banku,
 • inicjowanie projektów mających na celu realizację celów biznesowych i wdrożenia rozwiązań poprawiających efektywność kosztową i przychodową,
 • współpraca z innymi jednostkami banku w inicjowanych projektach biznesowych,
 • tworzenie nowych i modyfikacja istniejących produktów (promocje produktowe, promocje cenowe) dostosowanych do wybranego segmentu klienta,
 • opracowywanie i aktualizowanie regulacji  wewnętrznych ,
 • tworzenie materiałów szkoleniowych dla sieci sprzedaży,
 • dostosowywanie regulacji oraz dokumentów do wymogów wynikających ze zmian prawa i wytycznych jednostek nadzorujących,
 • optymalizacja procesów sprzedażowych i posprzedażowych,
 • tworzenie narzędzi wspierających obsługę produktów i procesów w obszarze kredytów ,
 • monitorowanie i  analiza danych związanych z realizacją budżetu w obszarze kart kredytów,
 • monitorowanie działań konkurencji i rekomendowanie zmian produktowych i procesowych,
 • realizacja planu finansowego poprzez rekomendowanie, wdrażanie i kontrolę projektów biznesowych w obszarze produktowym.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: bankowość, ekonomia, marketing),
 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku produkt menadżera w banku (consumer finance, kredyty hipoteczne),
 • znajomość prawa w zakresie ustawy o kredytach hipotecznych i ustawy o kredytach konsumenckich, Rekomendacji T i Rekomendacji S,
 • znajomość marketingu usług,
 • dokładność i systematyczność,
 • umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Oferujemy:
 • prywatną opiekę medyczną,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • pracę w Banku z polskim kapitałem,
 • ciekawą pracę w zgranym i dynamicznym zespole,
 • możliwości zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV za pomocą przycisku APLIKUJ poniżej
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy oraz formularzu rekrutacyjnym, lub przez wskazanie konkretnych danych, które będą przetwarzane, np. w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, itp.) w celu udziału w procesie rekrutacji przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa.

 

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81.Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz wyrazić wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 3 lat od daty wpłynięcia do Banku aplikacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od daty wpłynięcia do Banku aplikacji. Jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych - art. 6 ust. 1, lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem: [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: [email protected]. Zgody są dobrowolne i nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Menadżer Produktu ds. Kredytów Klientów IndywidualnychNumer ref.: 7/2020
 • zarządzanie rozwojem oferty kredytów konsumenckich i hipotecznych i usług powiązanych,
 • realizacji wyznaczonych zadań i celów zgodnie ze strategią banku,
 • inicjowanie projektów mających na celu realizację celów biznesowych i wdrożenia rozwiązań poprawiających efektywność kosztową i przychodową,
 • współpraca z innymi jednostkami banku w inicjowanych projektach biznesowych,
 • tworzenie nowych i modyfikacja istniejących produktów (promocje produktowe, promocje cenowe) dostosowanych do wybranego segmentu klienta,
 • opracowywanie i aktualizowanie regulacji  wewnętrznych ,
 • tworzenie materiałów szkoleniowych dla sieci sprzedaży,
 • dostosowywanie regulacji oraz dokumentów do wymogów wynikających ze zmian prawa i wytycznych jednostek nadzorujących,
 • optymalizacja procesów sprzedażowych i posprzedażowych,
 • tworzenie narzędzi wspierających obsługę produktów i procesów w obszarze kredytów ,
 • monitorowanie i  analiza danych związanych z realizacją budżetu w obszarze kart kredytów,
 • monitorowanie działań konkurencji i rekomendowanie zmian produktowych i procesowych,
 • realizacja planu finansowego poprzez rekomendowanie, wdrażanie i kontrolę projektów biznesowych w obszarze produktowym.
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: bankowość, ekonomia, marketing),
 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku produkt menadżera w banku (consumer finance, kredyty hipoteczne),
 • znajomość prawa w zakresie ustawy o kredytach hipotecznych i ustawy o kredytach konsumenckich, Rekomendacji T i Rekomendacji S,
 • znajomość marketingu usług,
 • dokładność i systematyczność,
 • umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • prywatną opiekę medyczną,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • pracę w Banku z polskim kapitałem,
 • ciekawą pracę w zgranym i dynamicznym zespole,
 • możliwości zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego.

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81.Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz wyrazić wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 3 lat od daty wpłynięcia do Banku aplikacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od daty wpłynięcia do Banku aplikacji. Jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych - art. 6 ust. 1, lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem: [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: [email protected]. Zgody są dobrowolne i nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy oraz formularzu rekrutacyjnym, lub przez wskazanie konkretnych danych, które będą przetwarzane, np. w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, itp.) w celu udziału w procesie rekrutacji przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa.

Ogłoszenie archiwalne