Ta oferta pracy jest nieaktualna od 20 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Menadżer Produktu ds. zbiorników prefabrykowanych

 • kujawsko-pomorskie
 • Specjalista
 • 28.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  SIENKIEWICZ MAT BUD Sp. z o.o.

  Jesteśmy liderem na rynku krajowym od kilkudziesięciu lat. Produkujemy prefabrykaty dla branży kolejowej, kanalizacyjnej, energetycznej, drogowej, kubaturowej czy deweloperskiej. Nasze możliwości produkcyjne pozwalają na zaspokajanie potrzeb dużych inwestycji, a lokalizacja dwóch zakładów w centralnej Polsce wpływa na korzystne warunki dostaw na terenie całego kraju.

  Menadżer Produktu ds. zbiorników prefabrykowanych

  Opis stanowiska:
  • Prowadzenie projektów z zakresu wprowadzania produktu na rynek, promocji, itp.
  • Odpowiedzialność za sprzedaż produktów.
  • Współpraca z biurami projektowymi.
  • Wyjazdy służbowe oraz nadzorowanie montażu prefabrykatów na budowach naszych odbiorców w całej Polsce.
  • Doradztwo techniczne, pozyskiwanie nowych odbiorców, tworzenie wizerunku produktu i Spółki – reklama, artykuły prasowe w pismach branżowych, organizowanie szkoleń, konferencje.
  • Monitorowanie rynku i konkurencji.
  • Współpraca z działem produkcji, logistyki i administracji.
  • Monitorowanie planów produkcyjnych.
  • Negocjowanie umów z podwykonawcami.
  Wymagania:
  • Wykształcenie wyższe budowlane.
  • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
  • Minimum 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
  • Znajomość rynku prefabrykacji będzie dodatkowym atutem.
  • Znajomości technologii wytwarzania prefabrykatów betonowych i żelbetowych.
  • Umiejętności czytania rysunków konstrukcyjnych prefabrykatów betonowych.
  • Podstawowej znajomości pracy konstrukcji żelbetowych.
  • Umiejętności obsługi komputera.
  • Prawo jazdy.
  Oferujemy:
  • Pracę w firmie będącej liderem na rynku prefabrykacji.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie.
  • Niezbędne narzędzia do pracy (samochód służbowy, laptop, telefon).
  • Możliwość rozwoju osobistego.
  • Pracę w firmie o zasięgu ogólnokrajowym.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Sienkiewicz Mat-Bud z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Sienkiewicz Mat-Bud z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwpleńskiej 64a. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Sienkiewicz Mat-Bud z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwoleńskiej 64a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Informacja zgodna z  RODO:

  Administratorem Państwa danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, nazwy Pracodawcy, służbowego adresu e-mail lub numeru telefonu jest/będzie spółka  SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w 04-761 Warszawa,  ul. Zwoleńska 64 A, wpisanej  do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038922, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, NIP 1130022302 , tel. 22 612 96 02, e-mail: [email protected]   Adres do korespondencji: 04-462 Warszawa, ul. Strażacka 58.        

  Państwa dane osobowe są / będą przetwarzane w celu:

  -spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych ( art. 6 ust. 1 lit.c RODO);

  - zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Państwa Pracodawcę/Mocodawcę  z Administratorem ( art. 6 ust.1 lit. b RODO);

  -marketingu bezpośredniego produktów lub usług ( art. 6 ust. 1 lit f RODO);

  -ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami ( art. 6 ust. 1 lit f RODO);

  Podanie danych jest dobrowolne.

  Podanie danych jest obowiązkowe wyłącznie gdy stanowi tak przepis.

  W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji poszczególnych celów przetwarzania danych przez Administratora.

  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

  - upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

  -z grupy SIENKIEWICZ MAT-BUD;

  -biura informacji gospodarczej;

  -nabywcy wierzytelności;

  -świadczący usługi dla Administratora:

  1. a) z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;
  2. b) drukarskie i archiwizacyjne;
  3. c) informatyczne i telekomunikacyjne;
  4. d) obsługi klienta, w tym telefonicznej lub elektronicznej;
  5. e) księgowo-finansowe  i podatkowe;
  6. f) prawne i windykacyjne.

  Administrator może zlecać wykonywanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ( w „państwie trzecim”) w szczególności dostawcom usług IT. W takich przypadkach dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony. Takie przekazanie Państwa danych celem ich dalszego przetwarzania przez podmiot z państwa trzeciego wykonujący usługę dla Administratora może nastąpić w przypadku Państwa danych.

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

  Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych, prosimy o przesłanie takiej informacji w odpowiedzi na niniejszą wiadomość listownie na adres Administratora lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazane powyżej lub w odpowiedzi na niniejszy e-mail.

  Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.