Ta oferta pracy jest nieaktualna od 261 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Menadżer Zarządzania Infrastrukturą IT

 • Tarnów, małopolskie
 • Kierownik
 • 04.10.2017

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA – jednostka dominująca w Grupie Azoty, największym w Polsce i jednym z największych w Europie koncernów chemicznych, poszukuje kandydatów na stanowisko:

  MENEDŻER ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ IT


  Praca w ramach umowy o pracę w Biurze Teleinformatyki Korporacyjnej  
  Miejsce pracy: Tarnów

  Zakres obowiązków i opis stanowiska: 

  • Nadzór nad definiowaniem i realizacją planu strategicznego w obszarze Infrastruktury IT
  • Definiowanie architektury teleinformatycznej
  • Zarządzanie usługami zewnętrznymi w obszarze Infrastruktury IT
  • Monitorowanie i ocena wydajności w obszarze Infrastruktury IT
  • Monitorowanie i ocena zasobów w obszarze Infrastruktury IT
  • Monitorowanie i ocena kosztów w obszarze Infrastruktury IT
  • Ocena i zarządzanie ryzykiem w obszarze Infrastruktury IT
  • Wspomaganie procesów zapewniających bezpieczeństwo systemów ICT
  • Realizacja zadań w obszarze obsługi incydentów teleinformatycznych
  • Opracowywanie raportów, zgłaszanie wniosków, udział w projektach wewnętrznych
  • Współpraca z zewnętrznymi podmiotami w obszarze związanym z infrastrukturą ICT

  Wymagania: 

  • Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: teleinformatyka lub pokrewne)
  • Znajomość wymagań standardów: TOGAF, ITIL, ITSM, COBIT
  • doświadczenie w zakresie: zarządzania usługami IT, zarządzania środowiskiem IT, wspierania użytkowników wykorzystujących różnorodne technologie teleinformatyczne, projektowania architektury rozwiązań w obszarze infrastruktury i technologii oraz kompetencje i doświadczenie menedżerskie zwłaszcza korporacyjne
  • Bardzo dobra znajomość technologii wirtualizacji Vmware i Hyper-V oraz rozwiązań typu Blade
  • Bardzo dobra znajomość tcp/ip, protokołów routingu oraz rozwiązań sprzętowych klasy Metro
  • Bardzo dobra znajomość systemów MS Windows Server, Active Directory oraz rozwiązań klasy Enterprise MS
  • Bardzo dobra znajomość rozwiązań typu: Proxy, NG Firewall, IPS/IDS, GPO
  • Umiejętność pisana skryptów w Powershell
  • Znajomość technologii i narzędzi do obsługi urządzeń mobilnych
  • Bardzo dobra organizacja czasu pracy
  • Wysoka kultura pracy
  • Znajomość języka angielskiego  

  Oferowane korzyści:

  • Zatrudnienia na umowę o pracę
  • Praca w firmie będącej liderem na rynku
  • Ciekawa praca w kreatywnym zespole i przyjaznej atmosferze
  • Przyjazny pracownikowi system pracy
  • Bardzo atrakcyjny system motywacyjny

  Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane o przesłanie, w terminie do 31.10.2017r.,
  CV oraz listu motywacyjnego klikając:

  Prosimy o umieszczenie w temacie maila dopisku  REKRUTACJA_MENEDŻER ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ IT.

  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami w ciągu sześciu tygodni od daty publikacji ogłoszenia.

  Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:

  „Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U z 1996 r. Nr 62, poz. 286), danymi osobowymi niezbędnymi w procesie rekrutacji są: imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; obywatelstwa; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; wykształcenie uzupełniające; przebieg dotychczasowego zatrudnienia; dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania.

  Obowiązek podania powyższych danych osobowych wynika z przepisów art. 221 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Wszelkie inne informacje przekazane Spółce są informacjami nieobowiązkowymi i podane są dobrowolnie.

  Administratorem danych osobowych, które są zawarte w niniejszym CV, będzie Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, 33-101, ul. E. Kwiatkowskiego 8. Wszystkie przekazane Spółce dane będą wykorzystywane wyłącznie dla celów procesów rekrutacji.

  Przyjmuję również do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

  Wyrażam zgodę na pozostawienie mojej dokumentacji i przetwarzanie danych w bazie kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, w celu uwzględnienia mojej osoby w przyszłych rekrutacjach na stanowiska w Grupie Azoty S.A.