Oferta pracy

Menadżerka/Menadżer ds. Portfela Projektów (Big Room Planning Master)​

BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • lubuskie

  lubuskie
 • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
 • praca zdalna, praca hybrydowa
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

Jako BRP Master jednej z największych instytucji finansowych na świecie i w Polsce będziesz mieć niepowtarzalną okazję wziąć udział w Transformacji Agile Banku, uczestniczyć w jej operacjonalizacji, proponować usprawnienia, a także budować i zostać częścią nowoczesnego, zwinnego Biura Prac Rozwojowych Biznesu i IT.

BRP Master jest Naszą autorską, innowacyjną rolą odpowiedzialną za monitorowanie dostarczanej wartości i budżetu wykorzystywanego przez Tribe’y, zarządzenia zależnościami między Tribe’owymi i zapewnienie sprawnej współpracy pomiędzy światem Agile i non-Agile.

Koordynacja, organizacja i facylitacja prac w strategicznych, ogólnobankowych procesach:

- SAP (Strategic Annual Planning),

- BRP (Big Room Planning);

Przegląd wyników i określanie inicjatyw zgodnych z celami organizacji, proponowanie i optymalizacja alokacji budżetu Change the Bank w oparciu o efekty z wykonanych prac;

Realizacja zadań na poziomie taktycznym organizacji takich jak:

- Monitoring procesów związanych z wykonaniem budżetu, OKR i dostaw na poziomie Tribe'ów, rekomendowanie zmian, usprawnień,

- Identyfikacja, wyjaśnianie i monitorowanie zależności między Tribe'ami,

- Zarządzanie ryzykami w obszarze Change the Bank,

- Łącznik pomiędzy zespołami wytwórczymi a Zarządem organizacji

Wsparcie transformacji Agile w koordynowanych Tribe'ach w tym:

- Wdrażanie, dostosowywanie i operacjonalizacja governance'u wynikającego z przyrostów transformacji Agile w Banku,

- Zapewnienie realizacji prac rozwojowych zgodnie ze standardami obowiązującymi w Banku,

Bliska współpraca z wyższą kadrą menedżerską (Biznes oraz IT) min. podczas przygotowywania BRP (Big Room Planning) np.:

- Koordynacja prac,

- Wsparcie procesów decyzyjnych przez zapewnienie kluczowych danych, zaangażowanie kluczowych jednostek współpracujących,

- Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy Tribe'ami o SPOC (single point of contact) z ramienia Business & IT Growth Bureau.

- Zapewnienie efektywnych narzędzi i raportowania wspomagających zarządzanie Tribe'ami i Produktami.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe;

 • Znajomość i doświadczenie w zarządzaniu portfelem projektów, zarządzaniu programami i projektami;

 • Znajomość metodologii Agile;

 • Wysoka komunikatywność;

 • Bardzo dobry język angielski​. 

To oferujemy

 • Umowa o pracę;

 • Praca w modelu hybrydowym lub 100% zdalnie; 

 • Możliwość rozwoju kompetencji dzięki pracy w zespołach skupiających ekspertów obszarów zarządzania i organizacji projektów IT;

 • Udział w Transformacji Agile Banku;

 • Atmosferę dzielenia się wiedzą;

 • Realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych inicjatyw/produktów.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • dodatkowy urlop

 • platforma kafeteryjna

 • program wellbeingowy

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata, liderem zrównoważonego rozwoju.

Bankiem otwartym na każdego, wspierającym potrzeby różnych grup, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Cenimy różnorodność, bo wierzymy, że w niej jest siła.

Stawiamy na wzajemny szacunek i zrozumienie.

Nasza misja: w duchu Agile, z satysfakcją współpracując tworzymy proste rozwiązania, które wspierają zarządzanie Tribe'ami/Produktami, zwiększają empowerment, a także z odwagą dostarczamy transparentną informację o pracach rozwojowych.

Przewiń do profilu firmy