Menedżer Biura - Office Manager

 • Rzeszów, podkarpackie
 • Kierownik
 • 2019-05-28
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 2019-06-27)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  AXELO OSTROWSKI DOMAGALSKI I WSPÓLNICY sp.k.

  Menedżer Biura - Office Manager

  Miejsce pracy: Rzeszów

  W związku z ciągłym rozwojem naszej firmy, poszukujemy nowej osoby, która dołączy do nas w zespole wsparcia administracyjnego. 

  Obowiązki:

  • zarządzanie biurem Rzeszów, Kraków, Nowy Sącz, Krosno (sprawy lokalowe, administracyjne);
  • zarządzanie pracownikami biura: recepcjonistką, specjalistą ds. IT, asystentką biura Kraków;
  • nadzorowanie korespondencji wychodzącej i przychodzącej, obiegu dokumentów;
  • przygotowanie stanowisk pracy nowych zatrudnianych osób;
  • zamawianie artykułów biurowych i spożywczych biur i dbanie o zapasy;  
  • zarządzanie flotą spółki – dokumentacja kilometrówki, umowy leasingowe, ubezpieczenia, raportowanie wydatków flotowych;  

  Wymagania:

  • minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w biznesie i dla biznesu;
  • minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu pracą innych ludzi;  
  • rozwinięte kompetencje komunikacyjne i interpersonalne;
  • praktyczne doświadczenie negocjacyjne wobec dostawców; bardzo dobra organizacja pracy własnej;
  • wysoka kultura osobista;
  • dobra znajomość języka angielskiego (minimum poziom B1) – umożliwiająca zrozumienie tekstów używanych w korespondencji w biznesie;  
  • bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office w szczególności Outlook i Excel;
  • mile widziane wyższe wykształcenie: zarządzanie, administracja, hotelarstwo, logistyka;
  • atutem będzie doświadczenie w pracy w: biurze zarządu firmy, recepcji firmy usługowej, kancelarii prawnej lub recepcji lub administracji hotelu;
  • prawo jazdy kat. B;
  • mobilność – do 3 dni w ciągu miesiąca odwiedzanie biur firmy w Polsce;

   Oferujemy:

  • atrakcyjne, stabilne warunki zatrudnienia;
  • przyjazną atmosferę w pracy i wysoką kulturę osobistą współpracowników;
  • pakiet medyczny Lux Med osobisty lub dla rodziny;
  • szkolenia biznesowe, w tym lekcje j. angielskiego i narzędzia rozwoju osobistego;
  • wyzwania i branie udział w projektach ad hoc związanych z ciągłym rozwojem firmy;
  • współpracę z wieloosobowym zespołem prawników;
  • biuro w pobliżu Millenium Hall w komfortowym biurowcu;

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


  Zainteresowanych prosimy o przysłanie CV z klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej przez AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy Sp. k, z siedzibą w Rzeszowie al. Tadeusza Rejtana 20 (III piętro), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000535885, NIP: 8133699440, REGON: 360354288 rekrutacji na stanowisko MENEDŻER BIURA w zespole WSPARCIE.

  Jestem świadomy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na jej podstawie.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy, że:

  Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, al. Tadeusza Rejtana 20, 35-315 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000535885, NIP: 8133699440.

  Kontakt z administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest drogą mailową pod adresem: [email protected] oraz pocztą tradycyjną pod adresem: AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, al. Tadeusza Rejtana 20, 35-315 Rzeszów.

  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę / umowy o współpracy, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji.

  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych ma charakter dobrowolnej, a brak wyrażenia zgody, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Może Pani/Pan w każdym momencie wycofać zgodę, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą maksymalnie przez okres 3 lat, którego upływ nastąpi z końcem roku kalendarzowego, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem danych w procesie rekrutacji.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, w tym żądania kopii danych, a ponadto prawo żądania ich sprostowania (aktualizacji), usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.