Ta oferta pracy jest nieaktualna od 12 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Menedżer ds. klientów

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 10.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Menedżer ds. klientów
  Nr ref.: MDK 0119

  Naszym Pracownikom oferujemy:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • duża samodzielność działania,
  • wsparcie zespołu,
  • niezbędne narzędzia pracy,
  • pracę w młodym, energicznym zespole profesjonalistów,
  • miłą atmosferę pracy,
  • kartę MultiSport,
  • prywatną opiekę medyczną,
  • ubezpieczenie na życie.

  Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

  • pozyskiwanie nowych klientów,
  • rozwój i podtrzymywanie biznesowych relacji z klientami,
  • prowadzenie i sprzedaż złożonych rozwiązań teleinformatycznych (w szczególności z obszaru cyberbezpieczeństwa i Data Center),
  • negocjowanie warunków sprzedaży i przygotowywanie umów,
  • posprzedażowa obsługa klienta,
  • realizacja planu sprzedaży,
  • stały monitoring rynku i współtworzenie strategii sprzedaży.

  Profil idealnego Kandydata:

  • wykształcenie wyższe, preferowane zarządzanie, ekonomia, telekomunikacja,
  • umiejętność identyfikowania potrzeb klienta,
  • umiejętność budowania biznesowych relacji z klientami,
  • umiejętność przygotowania i prezentacji oferty handlowej,
  • znajomość procesów sprzedaży oraz praktyczna znajomość technik sprzedaży,
  • umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych,
  • gotowość do aktywnego pozyskiwania klientów i sprzedaży złożonych rozwiązań teleinformatycznych w szczególności z obszaru cyberbezpieczeństwa i Data Center,
  • dobra znajomość rynku teleinformatycznego,
  • budowanie wizerunku marki na rynku,
  • 3-letnie doświadczenie w sprzedaży B2B,
  • udokumentowane sukcesy w sprzedaży dla klientów korporacyjnych,
  • wysoka motywacja do pracy, samodzielność, inicjatywa, wysoka kultura osobista, odporność na stres, koncentracja na realizację celów, kreatywność, umiejętność poszukiwania niestandardowych rozwiązań,
  • odpowiedzialność za realizację własnych zadań,
  • gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

  Dodatkowymi atutami będą:

  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie negocjacji handlowych,
  • praktyczna znajomość rozwiązań i technologii z obszaru cyberbezpieczeństwa i Data Center,
  • certyfikaty sprzedażowe i produktowe z branży teleinformatycznej.
  Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie, za pomocą przycisku Aplikuj, CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
   
  Prosimy o dopisanie klauzuli: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NASK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Operatora NOC (numer ref.: MDK 0119)”.
  Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w NASK S.A.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NASK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wąwozowej 18 lok. 010.
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected] oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  4. Pani/Pana dane pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  a)       W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wiązanych z procesem rekrutacji, w  tym przede wszystkim Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 – RODO), zaś w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  b)      W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilno-prawną podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  c)       W celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  d)      W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usług na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz – w zakresie w jakim podstawę przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes Administratora – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  4. Podanie danych osobowych jest wymagane:
  a)       przez przepisy prawa, w tym Kodeks pracy – w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
  b)      dla celów prowadzenia rekrutacji – w przypadku preferowania zatrudnienia w formie umowy cywilno-prawnej.
  Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż: 3 miesiące.
  www.nask.pl