Enel-Med

Menedżer ds. kluczowych klientów

Enel-MedO firmie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ważna jeszcze 19 dni
  12 Marzec 2020
 • Specjalista
Menedżer ds. kluczowych klientów
Miejsce pracy: Wrocław

Do twoich zadań będzie należało:

 • aktywne pozyskiwanie nowych Klientów korporacyjnych,
 • rozpoznawanie i definiowanie potrzeb Klientów oraz doradztwo w zakresie proponowanych rozwiązań,
 • przygotowywanie ofert i prezentacji sprzedażowych,
 • negocjowanie warunków i umów handlowych,
 • realizacja celów i planów sprzedażowych.

Wymagania:

 • minimum trzyletnie doświadczenie w sprzedaży potwierdzone wymiernymi sukcesami (mile widziane doświadczenie w sprzedaży usług),
 • rozwinięte umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne,
 • zorientowanie na cel i silna motywacja do sprzedaży,
 • zdolności organizacyjne, samodzielność oraz dynamizm w działaniu,
 • język angielski umożliwiający swobodną komunikację,
 • czynne prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • możliwość pracy w prężnie rozwijającym się ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej,
 • narzędzia pracy: samochód służbowy, laptop, telefon,
 • wynagrodzenie podstawowe oraz premiowe,
 • program motywacyjny z kafeterią nagród, loteriami biletów i zagranicznymi wycieczkami,
 • opiekę medyczną, kartę sportową, szkolenia profilaktyczne, konkursy dla pracowników.

Proponujemy:

 • Pracę w nowoczesnym Centrum Medycznym z ponad 25-letnim doświadczeniem
 • Możliwość zdobywania nowej wiedzy i poszerzania doświadczeń zawodowych
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Atrakcyjne lokalizacje, miejsca pracy
 • Pakiet sportowy
 • Przyjazną atmosferę, wsparcie przełożonego i zespołu
 • Bilety do kin i teatrów
 • Szkolenia profilaktyczne i rozwojowe
logotypy

Wypełnienie i wysłanie formularza rekrutacyjnego oznacza, że Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa  będzie przetwarzać Twoje dane osobowe podane w formularzu, w dokumentach dołączonych do formularza oraz innych danych zebranych podczas procesu rekrutacji jako ich Administrator danych osobowych (dalej jako ADO).

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Centrum medyczne Enel-med S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-195, ul. Słomińskiego 19 lok 524 dalej ADO.

ADO umożliwia kontakt za pomocą:

 • e-maila: [email protected]
 • drogą pocztową: ul Słomińskiego 19 lok. 524 00-195 Warszawa

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

ADO powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez:

 • adres korespondencyjny: Inspektor danych osobowych ul Słomińskiego 19 lok. 524 00-195 Warszawa
 • adres e-mail [email protected],
 • formularz kontaktowy na stronie www.enel.pl

CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • prowadzenia procesu rekrutacji na stanowiska wskazane w opublikowanych ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • prowadzenia rekrutacji w przyszłości, jeśli wyraziłeś na to zgodę

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych są:

 • w zakresie wynikającym z art. 221 1, § 2 i § 4 Kodeksu pracy oraz innych przepisów szczególnych niezbędność do zawarcia umowy lub niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jej zawarciem oraz spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO[1]– dotyczy trwających procesów rekrutacyjnych
 • twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); Zgoda może być odwołana przez Ciebie w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem;
 • prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym może być poznanie twoich oczekiwań finansowych, poznanie preferowanego przez Ciebie miejsca pracy, pozyskanie  danych kontaktowych usprawniających komunikację w procesie rekrutacji, pozyskanie informacji o dyspozycyjności (informacji od kiedy możesz rozpocząć pracę), dokonanie oceny Twojej kandydatury

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji prowadzonej na określone stanowisko, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania zgody w przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, gdy dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes ADO. Jeżeli wyraziłaś/eś zgodę na przetwarzanie, danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji dane będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu jednak nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy albo wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazane osobom upoważnionym przez ADO:

 • podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne, usługi organizacyjne
 • innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa

ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych.

TWOJE PRAWA

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo żądania usunięcia swoich danych (w przypadkach określonych w przepisach prawa)
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach określonych w przepisach prawa)
 • prawo do przeniesienia danych osobowych (w przypadkach określonych w przepisach prawa)

Dodatkowo z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

W przepadku któregokolwiek żądania prosimy o kontakt z ADO lub Inspektorem danych osobowych.

Masz prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych wynikających z Kodeksu pracy  lub przepisów szczególnych jak również danych zbieranych przez ADO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacji będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w procesie rekrutacji.

Jeśli nie chcesz aby ADO przetwarzał Twoje dodatkowe dane osobowe, nie zamieszczaj ich w przesyłanych dokumentach. 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

DANE SZCZEGÓLNE

Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych, z własnej inicjatywy, przekażesz informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególne, np. o stanie zdrowia) prosimy o zamieszczenie w przesyłanym zgłoszeniu treści poniższej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-195, ul. Słomińskiego 19 lok 524 moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w zakresie jaki przekazałam/em Spółce z własnej inicjatywy w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym”.

W takiej sytuacji podstawą prawną  przetwarzania podanych przez Ciebie danych szczególnej kategorii będzie art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda). Zgoda może być przez Ciebie odwołana w dowolnym momencie.  Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego dokonano przed jej odwołaniem. Możesz cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: [email protected]

 

 

 

Menedżer ds. kluczowych klientów

Do twoich zadań będzie należało:

 • aktywne pozyskiwanie nowych Klientów korporacyjnych,
 • rozpoznawanie i definiowanie potrzeb Klientów oraz doradztwo w zakresie proponowanych rozwiązań,
 • przygotowywanie ofert i prezentacji sprzedażowych,
 • negocjowanie warunków i umów handlowych,
 • realizacja celów i planów sprzedażowych.

Wymagania:

 • minimum trzyletnie doświadczenie w sprzedaży potwierdzone wymiernymi sukcesami (mile widziane doświadczenie w sprzedaży usług),
 • rozwinięte umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne,
 • zorientowanie na cel i silna motywacja do sprzedaży,
 • zdolności organizacyjne, samodzielność oraz dynamizm w działaniu,
 • język angielski umożliwiający swobodną komunikację,
 • czynne prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • możliwość pracy w prężnie rozwijającym się ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej,
 • narzędzia pracy: samochód służbowy, laptop, telefon,
 • wynagrodzenie podstawowe oraz premiowe,
 • program motywacyjny z kafeterią nagród, loteriami biletów i zagranicznymi wycieczkami,
 • opiekę medyczną, kartę sportową, szkolenia profilaktyczne, konkursy dla pracowników.

Wypełnienie i wysłanie formularza rekrutacyjnego oznacza, że Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa  będzie przetwarzać Twoje dane osobowe podane w formularzu, w dokumentach dołączonych do formularza oraz innych danych zebranych podczas procesu rekrutacji jako ich Administrator danych osobowych (dalej jako ADO).

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Centrum medyczne Enel-med S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-195, ul. Słomińskiego 19 lok 524 dalej ADO.

ADO umożliwia kontakt za pomocą:

 • e-maila: [email protected]
 • drogą pocztową: ul Słomińskiego 19 lok. 524 00-195 Warszawa

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

ADO powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez:

 • adres korespondencyjny: Inspektor danych osobowych ul Słomińskiego 19 lok. 524 00-195 Warszawa
 • adres e-mail [email protected],
 • formularz kontaktowy na stronie www.enel.pl

CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • prowadzenia procesu rekrutacji na stanowiska wskazane w opublikowanych ogłoszeniach rekrutacyjnych
 • prowadzenia rekrutacji w przyszłości, jeśli wyraziłeś na to zgodę

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych są:

 • w zakresie wynikającym z art. 221 1, § 2 i § 4 Kodeksu pracy oraz innych przepisów szczególnych niezbędność do zawarcia umowy lub niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jej zawarciem oraz spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO[1]– dotyczy trwających procesów rekrutacyjnych
 • twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); Zgoda może być odwołana przez Ciebie w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem;
 • prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym może być poznanie twoich oczekiwań finansowych, poznanie preferowanego przez Ciebie miejsca pracy, pozyskanie  danych kontaktowych usprawniających komunikację w procesie rekrutacji, pozyskanie informacji o dyspozycyjności (informacji od kiedy możesz rozpocząć pracę), dokonanie oceny Twojej kandydatury

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji prowadzonej na określone stanowisko, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania zgody w przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, gdy dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes ADO. Jeżeli wyraziłaś/eś zgodę na przetwarzanie, danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji dane będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu jednak nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy albo wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazane osobom upoważnionym przez ADO:

 • podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne, usługi organizacyjne
 • innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa

ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych.

TWOJE PRAWA

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo żądania usunięcia swoich danych (w przypadkach określonych w przepisach prawa)
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach określonych w przepisach prawa)
 • prawo do przeniesienia danych osobowych (w przypadkach określonych w przepisach prawa)

Dodatkowo z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

W przepadku któregokolwiek żądania prosimy o kontakt z ADO lub Inspektorem danych osobowych.

Masz prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych wynikających z Kodeksu pracy  lub przepisów szczególnych jak również danych zbieranych przez ADO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacji będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w procesie rekrutacji.

Jeśli nie chcesz aby ADO przetwarzał Twoje dodatkowe dane osobowe, nie zamieszczaj ich w przesyłanych dokumentach. 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

DANE SZCZEGÓLNE

Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych, z własnej inicjatywy, przekażesz informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególne, np. o stanie zdrowia) prosimy o zamieszczenie w przesyłanym zgłoszeniu treści poniższej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-195, ul. Słomińskiego 19 lok 524 moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w zakresie jaki przekazałam/em Spółce z własnej inicjatywy w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym”.

W takiej sytuacji podstawą prawną  przetwarzania podanych przez Ciebie danych szczególnej kategorii będzie art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda). Zgoda może być przez Ciebie odwołana w dowolnym momencie.  Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego dokonano przed jej odwołaniem. Możesz cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: [email protected]

 

 

 

Ogłoszenie archiwalne