Menedżer ds. obsługi klientów B2B

 • Warszawa, mazowieckie
 • Trawiasta 35, 01-001 Warszawa, Polska pokaż mapę
 • Kierownik
 • Pełny etat
 • 2019-08-16
 • Ważna jeszcze 21 dni (do 2019-09-15)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Kaspersky Lab Polska sp. z o.o. - polskie przedstawicielstwo firmy Kaspersky - aktywnie działa od 2001 r., dostarczając rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo systemów informatycznych, tworzone przez międzynarodowy zespół ekspertów z firmy Kaspersky. Z dwoma biurami - w Warszawie i Częstochowie - Kaspersky Lab Polska zatrudnia ponad 50 specjalistów. Polska spółka od początku postawiła na profesjonalną obsługę swoich klientów, organizując rozbudowane zespoły wsparcia technicznego (obecnie dział pomocy technicznej Kaspersky Lab Polska funkcjonuje 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu) oraz analityków zagrożeń, a także na rozwój profesjonalnych serwisów internetowych. Dziś firma kładzie duży nacisk na edukację użytkowników, publikując wiele materiałów, które pozwalają na zaznajomienie się z podstawami współczesnych cyberzagrożeń i metodami walki z nimi.

  Menedżer ds. obsługi klientów B2B
  Miejsce pracy: Warszawa
  Miejsce pracy: Warszawa

  Opis stanowiska:

  • aktywne nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych,
  • dbanie o relacje z istniejącymi i poszukiwanie nowych klientów,
  • przygotowywanie i prowadzenie prezentacji dla partnerów i potencjalnych klientów firmy,
  • koordynowanie terminarza spotkań z klientami, prezentacji i webinariów.

  Wymagania:

  • doświadczenie na podobnym stanowisku (presales, sprzedaż, obsługa klientów B2B, przygotowywanie i prowadzenie prezentacji itp.)
  • mile widziane, choć niewymagane, doświadczenie w branży IT/technologicznej,
  • doświadczenie w budowaniu relacji z klientami B2B,
  • łatwość w nawiązywaniu kontaktów / komunikatywność,
  • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • umiejętność organizacji własnej pracy, samodzielność w działaniu i umiejętność podejmowania decyzji,
  • umiejętność sprawnego korzystania z programów biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, przygotowywanie prezentacji),
  • wykształcenie wyższe (niekoniecznie związane z IT),
  • prawo jazdy na kategorii B.

  Oferujemy:

  • możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności,
  • codzienny kontakt z najnowocześniejszymi rozwiązaniami z branży cyberbezpieczeństwa,
  • zarobki dostosowane do kwalifikacji oraz system premiowy uwzględniający wyniki pracy.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Obowiązek informacyjny dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

  Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Kaspersky Lab Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Trawiasta 35, 04-607 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem: 0000126355, NIP: 5732447128 (dalej „Spółka”),

  2) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez Spółkę Pana/Pani danych można kierować pod adres e-mail: [email protected],

  3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celach w celach związanych z rekrutacją (podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest w tym zakresie Pana/Pani zgoda),

  4) administrator nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

   

  5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zakończenia okresu rekrutacji, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków względem organu nadzorczego,

   

  6) ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora:

  a) dostępu do swoich danych osobowych, to jest przede wszystkim do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pana/Pani dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:     

  - cele przetwarzania;

  - kategorie odnośnych danych osobowych; 

  - informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

  - w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

  - informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;           

  - informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  - jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

  - informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

   

  b) sprostowania Pana/Pani danych osobowych to jest do sprostowania danych nieprawidłowych lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

   

  c) usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

   

  d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

   

  7) ma Pan/Pani prawo do otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które dostarczył Pan/Pani administratorowi, oraz ma Pan/Pani prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora (Spółki),

   

  8) ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych ze szczególną pana/Pani sytuacją.

   

  9) w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody – ma Pan/Pani do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia w tym zakresie na adres Spółki podany wyżej lub oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail [email protected]) z tym, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

   

  10) ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

   

  11) podanie Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność uczestnictwa w rekrutacji w całości lub części,

   

  12) w odniesieniu do Pana/Pani danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji.