BEST S.A.

Menedżer ds. Polityki Cenowej

BEST S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Łużycka 8A, 81-537 Gdynia

  Gdynia, pomorskie
 • Ważna jeszcze 11 dni
  do: 15 sie 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Menedżer

Menedżer ds. Polityki Cenowej

Miejsce pracy: Gdynia

BEST S.A. to jedna z czołowych polskich firm finansowych, od 1997 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarządzamy dużymi portfelami wierzytelności nieregularnych, rozwiązując problem braku terminowości rozliczeń między stronami umów i przywracając równowagę na rynku usług finansowych. 

W 2019 r. BEST S.A. wdrożyła na rynek innowacyjne narzędzie dla przedsiębiorców – platformę Payhelp, którą teraz konsekwentnie rozwija. Payhelp czerpie z wiedzy i doświadczenia ekspertów BEST S.A., nad jego rozwojem jednak pracuje dedykowany, interdyscyplinarny zespół specjalistów, który każdego dnia udoskonala oraz dopasowuje ofertę Payhelp do oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców.

Obecnie do pracy przy rozwoju marki Payhelp poszukujemy osoby na stanowisko: 

Menedżer ds. Polityki Cenowej

Miejsce pracy: Gdynia

Główne zadania

 • tworzenie i rozwój polityki cenowej dla produktów Payhelp
 • określanie warunków cenowych dla umów o współpracy z instytucjami zewnętrznymi
 • opiniowanie indywidualnych warunków cenowych
 • dokonywanie analiz opłacalności istniejących i nowych produktów z uwzględnieniem kanału dystrybucji, lokalizacji oraz typu produktu
 • dokonywanie analiz oraz wydawanie rekomendacji dot. opłacalności promocji cenowych i konkursów sprzedażowych (ex ante i ex post)
 • monitorowanie poziomu cen konkurencji
 • przygotowywanie prognoz i budżetu przychodów i kosztów
 • cykliczne raportowanie wyników sprzedażowych oraz finansowych

Wymagania

 • doświadczenie na samodzielnym stanowisku w obszarze analiz cenowych
 • praktyczna wiedza z zakresu tworzenia strategii cenowych
 • zaawansowana znajomość MS Excel oraz SQL
 • umiejętność prezentacji informacji w sposób jasny i czytelny dla kadry zarządzającej
 • chęć udziału w procesach zmian oraz nowych projektach

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie
 • elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej
 • prywatną opiekę medyczną
 • kafeterię My Benefit (w tym dofinansowanie do karty Multisport)
 • program Work-Life Balance (m.in. owocowe środy, grywalizacja firmowa Play BEST)
 • dodatkowe benefity dla Pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • pracę w grupie pasjonatów i profesjonalistów
 • przyjazną kulturę organizacyjną
 • udział w projektach strategicznych
 • szkolenia, programy rozwojowe, kulturę dzielenia się wiedzą
Kliknij w ikonę i dowiedz się więcej o benefitach pracy w BEST


Dołącz do Grupy BEST i spójrz na pracę inaczej!
Aplikuj

BEST S.A. to jedna z czołowych polskich firm finansowych, od 1997 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarządzamy dużymi portfelami wierzytelności nieregularnych, rozwiązując problem braku terminowości rozliczeń między stronami umów i przywracając równowagę na rynku usług finansowych. 

W 2019 r. BEST S.A. wdrożyła na rynek innowacyjne narzędzie dla przedsiębiorców – platformę Payhelp, którą teraz konsekwentnie rozwija. Payhelp czerpie z wiedzy i doświadczenia ekspertów BEST S.A., nad jego rozwojem jednak pracuje dedykowany, interdyscyplinarny zespół specjalistów, który każdego dnia udoskonala oraz dopasowuje ofertę Payhelp do oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców.

Obecnie do pracy przy rozwoju marki Payhelp poszukujemy osoby na stanowisko: 

Menedżer ds. Polityki Cenowej

Miejsce pracy: Gdynia

Menedżer ds. Polityki Cenowej

Główne zadania

 • tworzenie i rozwój polityki cenowej dla produktów Payhelp
 • określanie warunków cenowych dla umów o współpracy z instytucjami zewnętrznymi
 • opiniowanie indywidualnych warunków cenowych
 • dokonywanie analiz opłacalności istniejących i nowych produktów z uwzględnieniem kanału dystrybucji, lokalizacji oraz typu produktu
 • dokonywanie analiz oraz wydawanie rekomendacji dot. opłacalności promocji cenowych i konkursów sprzedażowych (ex ante i ex post)
 • monitorowanie poziomu cen konkurencji
 • przygotowywanie prognoz i budżetu przychodów i kosztów
 • cykliczne raportowanie wyników sprzedażowych oraz finansowych

Wymagania

 • doświadczenie na samodzielnym stanowisku w obszarze analiz cenowych
 • praktyczna wiedza z zakresu tworzenia strategii cenowych
 • zaawansowana znajomość MS Excel oraz SQL
 • umiejętność prezentacji informacji w sposób jasny i czytelny dla kadry zarządzającej
 • chęć udziału w procesach zmian oraz nowych projektach

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie
 • elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej
 • prywatną opiekę medyczną
 • kafeterię My Benefit (w tym dofinansowanie do karty Multisport)
 • program Work-Life Balance (m.in. owocowe środy, grywalizacja firmowa Play BEST)
 • dodatkowe benefity dla Pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • pracę w grupie pasjonatów i profesjonalistów
 • przyjazną kulturę organizacyjną
 • udział w projektach strategicznych
 • szkolenia, programy rozwojowe, kulturę dzielenia się wiedzą

Administratorem danych osobowych kandydatów jest BEST SA z siedzibą przy ul. Łużyckiej 8A w Gdyni (kod: 81-537). Kontakt do inspektora ochrony danych: [email protected]. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celach:

 • realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które aplikuje kandydat, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) . Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas trwania rekrutacji a po jej zakończeniu, do momentu upłynięcia terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od momentu otrzymania aplikacji. Wysłanie aplikacji jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych w niej zamieszczonych w procesie rekrutacyjnym, do którego kandydat przystępuje.
 • umieszczenia aplikacji kandydata w bazie kandydatów do pracy, w celu jej wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych na podstawie. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Administratorem danych zawartych w bazie kandydatów jest BEST SA z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A. Dane osobowe zostają zamieszone w bazie kandydatów na 3 lata liczone od momentu uzyskania zgody na ich przetwarzanie a po tym terminie usuwane lub są usuwane bezzwłocznie po wycofaniu zgody. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez jej zaznaczenie przed wysłaniem aplikacji.

Dostęp do danych osobowych kandydata uzyskują upoważnieni pracownicy administratora danych, dostawcy oprogramowania i dostawcy usług informatycznych, którzy działają w imieniu i na rzecz administratora a w zakresie danych przetwarzanych do celów przyszłych rekrutacji - podmioty z Grupy Kapitałowej BEST. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Kandydat może skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Odwołanie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden lub kilka z poniższych sposobów: wysłanie pisemnego oświadczenia na adres BEST S.A. ul. Łużycka 8A, 81-537 Gdynia lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. Dodatkowo, kandydatowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22[1] Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, podanie danych w szerszym zakresie ma charakter dobrowolny.

Ogłoszenie archiwalne