Oferta pracy

Menedżer ds. Relacji Biznesowych IT

Bank Gospodarstwa KrajowegoO firmie

Bank Gospodarstwa Krajowego

Chmielna 73

Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Menedżer ds. relacji biznesowych IT

Odpowiedzialność i zadania:

 • Analiza i interpretacja potrzeb klienta wewnętrznego Pionu IT oraz wieloaspektowe zarządzanie projektami IT w celu realizacji i wdrożenia skutecznych rozwiązań
 • Przygotowanie i dostarczenie z sukcesem powierzonych projektów IT w ramach uzgodnionego zakresu, budżetu i harmonogramu,
 • Planowanie, nadzór nad realizacją i wdrożeniem oraz rozliczanie wewnętrznych projektów IT (zarządzanie harmonogram, zasobami, budżetem i komunikacją w projekcie),
 • Efektywne kierowanie zadaniami zespołu projektowego, w tym analityków, deweloperów, testerów, ekspertów biznesowych, compliance’u, bezpieczeństwa oraz ochrony danych    
 • Reprezentowanie IT, usprawnianie komunikacji oraz zarządzanie relacjami z szeroko rozumianym biznesem Pionu IT, w szczególności w ramach realizowanych projektów IT
 • Wysokopoziomowa analiza i zrozumienie potrzeb Biznesu w zakresie usług IT oraz przełożenie ich na konkretne inicjatywy i projekty,
 • Poszukiwanie i proponowanie innowacyjnych rozwiązań IT mogących istotnie wesprzeć procesy biznesowe,
 • Wsparcie banku w relacjach z dostawcami zewnętrznymi rozwiązań IT.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe o preferowanym kierunku: informatyka, zarządzanie,
 • Minimum 7 lat doświadczenia w działach IT sektora finansowego,
 • Minimum 5 lat doświadczenie w rolach zarządczych, przy analizach biznesowych i systemowych, a także w ścisłej współpracy z biznesem w zakresie rozwiązań IT,
 • Szeroka i ugruntowana wiedza oraz doświadczenie w realizacji we współpracy z biznesem projektów IT w branży finansowej,
 • Umiejętność przygotowania i prowadzenia prezentacji, rzeczowego argumentowania i efektywnego prowadzenia negocjacji.
 • Umiejętność zarządzania relacjami i potrzebami klienta wewnętrznego, jak również zespołami,
 • Umiejętność zarządzania projektami IT w metodologii kaskadowej i zwinnej
 • Znajomość cyklu życia oprogramowania
 • Dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej B2) w środowisku dostawców systemów finansowych,
 • Praktyczna znajomość JIRA i Confluence
 • Doświadczenie w pracy z narzędziami do harmonogramowania
 • Umiejętność pracy z modelami procesów biznesowych (znajomość notacji BPMN), podstawowa znajomość UML oraz umiejętność definiowania usług
 • Nastawienie na poszerzenie swoich umiejętności

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację

Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne