Oferta pracy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, iż:

1)        administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk (dalej:“ Bank BPH”). Z administratorem można się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie www.bph.pl;

2)        kontakt z inspektorem ochrony danych w jest możliwy drogą elektroniczną, kierując prośbę na adres [email protected] lub pisemnie. Dane inspektora dostępne są na stronie internetowej: www.bph.pl:

3)        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz - jeżeli wyraziła Pani/Pan na to zgodę - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj.; cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu pracy);

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (tj. na podstawie wyrażonych przez Panią/Pana dobrowolnych zgód) oraz

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj.; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank BPH, np. dochodzenia roszczeń związanych z procesem rekrutacji);

4)        odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty z Grupy GE, w tym General Electric Company (41 Farnsworth Street, Boston, MA, USA 02210) oraz inne osoby trzecie będące zewnętrznymi podmiotami świadczącymi na rzecz Banku BPH lub podmiotów z Grupy GE usługi związane z realizacją procesów rekrutacji;

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Bank BPH Spółka Akcyjna

Menedżer ds. Wdrożeń Systemów

Bank BPH Spółka AkcyjnaO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Bank BPH Spółka Akcyjna

Jana Pałubickiego 2/4/6

Gdańsk

Bank BPH to wyjątkowe miejsce. Wierzymy, że ludzie są najważniejsi w organizacji. Dzięki nim rozwijamy się i realizujemy cele. Szczególnie staramy się zapewnić pracownikom nieustanny rozwój ich kompetencji. Dbamy o przyjazne i partnerskie relacje w pracy, pozytywną atmosferę i otwartą komunikację.

Aktualnie strategia i model działania Banku BPH skoncentrowane są na obsłudze portfela kredytów hipotecznych i zapewnienie odpowiedniej obsługi klienta, realizowane dzięki zaangażowanym pracownikom.

Menedżer ds. Wdrożeń Systemów
Miejsce pracy: Gdańsk          

TWOJE OBOWIĄZKI:

Utrzymanie i rozwój systemów finansowych Banku, a w szczególności: 

 • analizę wymagań biznesowych
 • opracowanie specyfikacji biznesowych i technicznych
 • przygotowanie i przeprowadzanie testów realizowanych zmian
 • utrzymanie serwisów zgodnie z ustalonymi poziomami SLA
 • rozwiązywanie zgłaszanych incydentów
 • zarządzanie projektami
 • współpracę z audytorami oraz regulatorami

NASZE OCZEKIWANIA: 

 • min. 3 lat doświadczenia w pracy z systemami finansowymi w bankowości
 • znajomość systemów bankowych – Profile, lub DEF będzie dodatkowym atutem
 • znajomość systemów klasy ERP – Oracle EBS będzie dodatkowym atutem
 • znajomość międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości
 • umiejętności z zakresu zarządzania projektami
 • umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, terminowość
 • umiejętność organizacji pracy i działania pod presją czasu
 • znajomość pakietu MS Office

CO OFERUJEMY? 

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie wielokrotnie wyróżnianej znakiem HR Najwyższej Jakości
 • pracę w otwartej kulturze, opartej na współpracy, wzajemnym szacunku oraz zaufaniu,
 • możliwość udziału w licznych szkoleniach i działaniach rozwojowych, inicjatywach promujących zdrowy tryb życia oraz wolontariacie
 • owocowe wtorki, kącik z herbatami sezonowymi, biblioteczka z literaturą branżową i nie tylko J
 • atrakcyjny pakiet benefitów, obejmujący ubezpieczenie na życie Generali, prywatną opiekę medyczną Medicover dla pracownika, świadczenia świąteczne, system kafeteryjny MyBenefit
 • pracę w nowoczesnym biurze w kompleksie Cube Office Park w Gdańsku

Klikając przycisk Aplikuj teraz  wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Administratora, tj.  Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez Bank BPH S.A., umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Administratora, tj.  Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Bank BPH to wyjątkowe miejsce. Wierzymy, że ludzie są najważniejsi w organizacji. Dzięki nim rozwijamy się i realizujemy cele. Szczególnie staramy się zapewnić pracownikom nieustanny rozwój ich kompetencji. Dbamy o przyjazne i partnerskie relacje w pracy, pozytywną atmosferę i otwartą komunikację.

Aktualnie strategia i model działania Banku BPH skoncentrowane są na obsłudze portfela kredytów hipotecznych i zapewnienie odpowiedniej obsługi klienta, realizowane dzięki zaangażowanym pracownikom.

Menedżer ds. Wdrożeń Systemów

TWOJE OBOWIĄZKI:

Utrzymanie i rozwój systemów finansowych Banku, a w szczególności: 

 • analizę wymagań biznesowych
 • opracowanie specyfikacji biznesowych i technicznych
 • przygotowanie i przeprowadzanie testów realizowanych zmian
 • utrzymanie serwisów zgodnie z ustalonymi poziomami SLA
 • rozwiązywanie zgłaszanych incydentów
 • zarządzanie projektami
 • współpracę z audytorami oraz regulatorami

NASZE OCZEKIWANIA: 

 • min. 3 lat doświadczenia w pracy z systemami finansowymi w bankowości
 • znajomość systemów bankowych – Profile, lub DEF będzie dodatkowym atutem
 • znajomość systemów klasy ERP – Oracle EBS będzie dodatkowym atutem
 • znajomość międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości
 • umiejętności z zakresu zarządzania projektami
 • umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, terminowość
 • umiejętność organizacji pracy i działania pod presją czasu
 • znajomość pakietu MS Office

CO OFERUJEMY? 

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie wielokrotnie wyróżnianej znakiem HR Najwyższej Jakości
 • pracę w otwartej kulturze, opartej na współpracy, wzajemnym szacunku oraz zaufaniu,
 • możliwość udziału w licznych szkoleniach i działaniach rozwojowych, inicjatywach promujących zdrowy tryb życia oraz wolontariacie
 • owocowe wtorki, kącik z herbatami sezonowymi, biblioteczka z literaturą branżową i nie tylko J
 • atrakcyjny pakiet benefitów, obejmujący ubezpieczenie na życie Generali, prywatną opiekę medyczną Medicover dla pracownika, świadczenia świąteczne, system kafeteryjny MyBenefit
 • pracę w nowoczesnym biurze w kompleksie Cube Office Park w Gdańsku

Klikając przycisk Aplikuj teraz  wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Administratora, tj.  Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez Bank BPH S.A., umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Administratora, tj.  Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Ogłoszenie archiwalne