Oferta pracy

Menedżer ds. zarządzania projektami

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 4 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • menedżer
 • praca hybrydowa
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • aktywny udział w pracach koncepcyjnych projektu;

 • realny wpływ na kształt i technologię rozwiązania;

 • współpraca z instytucjami zewnęrznymi (m.in. instytucje finansowe, administracja publiczna) oraz dostawcami;

 • kierowanie zespołem projektowym;

 • koordynowanie prac zespołów wewnętrznych PFR S.A. oraz dostawców uczestniczących w projekcie;

 • udział w przygotowaniu RFI, RFP oraz wyborze dostawcy;

 • nadzorowanie wykonania zapisów umowy oraz zakresu prac, harmonogramu i budżetu projektu;

 • opracowywanie dokumentacji zarządczej.

Nasze wymagania

 • doświadczenie na stanowisku Kierownika projektu lub w zarządzaniu min. 8-osobowym zespołem;

 • doświadczenie w współpracy z interesariuszami zewnętrznymi i zespołami IT;

 • praktyka w prowadzeniu projektów od strony biznesowej w jednym z obszarów: administracji publicznej, finansowej, ubezpieczeniowej, IT;

 • wysokie zdolności komunikacyjne, priorytetyzacji zadań, zarządzania interesariuszami, budżetem projektu i czynnikami ryzyka;

 • znajomość metodyk i technik zarządzania projektami i organizacji pracy w zespołach.

Mile widziane

 • praktyczna znajomość technologii bazodanowych: MS SQL, Oracle, Postgres;

 • praktyczna znajomość programowania w dowolnym języku wysokiego poziomu;

 • umiejętność modelowania i czytania uproszczonych diagramów procesów;

 • umiejętność interpretowania "formalnych" dokumentów projektowych (zapisów umów, uchwał, ustaw itp.);

 • certyfikacje w obszarze zarządzania projektami.

To oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz system premiowy,

 • pakiet benefitów i świadczeń dodatkowych z myślą o Twoim zdrowiu i samopoczuciu,

 • ciekawe projekty i pracę z profesjonalistami, którzy chętnie dzielą się wiedzą,

 • pracę w firmie, której celem jest rozwój społeczny i gospodarczy Polski,

 • możliwość kreowania kierunku swojego rozwoju i uczestniczenia w szkoleniach podnoszących Twoje kwalifikacje,

 • pracę w zespole, który szanuje i docenia drugiego człowieka, jego pracę i zaangażowanie w realizowane zadania.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • owoce

 • spotkania integracyjne

 • opieka stomatologiczna

 • program emerytalny

 • kawa / herbata

 • napoje

 • dofinansowanie usług turystycznych

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie dojazdów do pracy

 • inicjatywy dobroczynne

 • wspólne wydarzenia

 • inicjatywy sportowe

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

KIM JESTEŚMY?

PFR S.A. jest częścią grupy instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój. Pod naszymi skrzydłami integrujemy działalność ekosystemu wielopłaszczyznowo wspierającego rozwój polskiej gospodarki. Dynamicznie reagujemy na sytuację gospodarczą dzięki zaangażowanemu zespołowi profesjonalistów, którzy każdego dnia podejmują działania mające na celu skuteczną koordynację programów rozwojowych i wspierają zrównoważony rozwój kraju.

Wspieramy proces modernizacji gospodarki. Pomagamy eksporterom, innowatorom, inwestujemy w rozwój przedsiębiorstw i infrastruktury oraz wypełniamy luki, z zasypaniem których nie radzi sobie wolny rynek.

JAK PRACUJEMY

~ Konsekwentnie dążymy do realizacji celów. Jesteśmy zawsze przygotowani, a sprawy doprowadzamy do końca.

~ Analizujemy i rozumiemy otaczającą nas rzeczywistość. Wyciągamy wnioski ze swoich sukcesów i porażek oraz podejmujemy konieczne ryzyko.

~ Tworzymy nowe idee, usługi oraz rozwiązania. Śledzimy najnowsze trendy i wykraczamy poza utarte schematy.

~ Traktujemy innych w swojej pracy tak samo, jak chcielibyśmy sami być traktowani.

ZOSTAŃ CZĘŚCIĄ NASZEGO ZESPOŁU!

Szanujemy naszych współpracowników i ich cenny czas. Staramy się patrzeć na sytuacje z perspektywy innych, aby znaleźć porozumienie, które pozwoli osiągać postawione cele.

Kultura organizacyjna to dla nas więcej niż zbiór norm społecznych, systemów wartości, klimat organizacyjny lub wymogi zachowania. Dla nas kultura organizacyjna to nasze wspólne przekonanie, że powinniśmy postępować właściwie, nasz etos pracy i to, jacy jesteśmy wobec siebie.

Zostań jednym z nas i zyskaj realny wpływ na kształtowanie postępu społecznego i gospodarczego kraju.

Przewiń do profilu firmy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.