Ta oferta pracy jest nieaktualna od 226 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Menedżer Inwestycyjny

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • 03.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. (TFS)

   

  to spółka Skarbu Państwa o ugruntowanej pozycji na rynku. Jesteśmy innowacyjnym, dynamicznie rozwijającym się podmiotem inwestycyjnym, dysponującym kapitałem 1 mld 700 mln złotych. Realizujemy ważne dla polskiej gospodarki projekty o charakterze rozwojowym. Działamy na zasadach indywidualnie dobranej strukturyzacji i aranżacji finansowania. Budując wartość portfela Grupy Kapitałowej, kładziemy nacisk na innowacyjność i synergie pomiędzy spółkami.
   
  Różnorodność projektów, jakimi się zajmujemy sprawia, że praca u nas to wyjątkowe wyzwanie. Zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego w gronie profesjonalistów i ekspertów. Gwarantujemy umowę o pracę oraz stabilne warunki zatrudnienia.
  Menedżer Inwestycyjny
  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr ref.: PIK/MI/2018

  OPIS STANOWISKA

   

  Szukamy pracownika do pracy w naszym biurze w Warszawie, który będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności za:

  • prowadzenie i koordynację projektów inwestycyjnych z obszaru finansowania o charakterze dłużnym lub związanych z projektami M&A, na wszystkich etapach realizacji (od analizy i oceny projektów, poprzez nadzorowanie etapu inwestycyjnego i operacyjnego, do wyjścia z inwestycji)
  • pełny i aktywny nadzór właścicielski nad wyznaczonymi spółkami (wraz z elementami doradztwa)
  • uczestniczenie w realizacji złożonych projektów restrukturyzacyjnych
  • prace w ramach przygotowywania i realizacji strategii inwestycyjnej TFS

  WYMAGANIA

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne
  • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze analizy finansowej (preferowany obszar sektora PE/VC), biznesowej, bankowości inwestycyjnej
  • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu finansów, w szczególności analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych oraz doświadczenie zawodowe w tym zakresie
  • znajomość uwarunkowań prawnych (aktów prawnych) funkcjonowania przedsiębiorstw
  • bardzo dobra znajomość MS Office
  • rozwinięte umiejętności analityczne
  • umiejętności negocjacyjne
  • wysoka kultura biznesowa
  • zdolności organizacyjne i samodzielność
  • dynamizm działania i orientacja na wyznaczone cele

  DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE

  • wysokie kompetencje związane z zarządzaniem projektowym
  • doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu projektami inwestycyjnymi
  • certyfikat CFA, ACCA, licencja doradcy inwestycyjnego lub podobne
  • doświadczenie w doradztwie transakcyjnym, kontrolingu lub audycie finansowym (preferowanie w tzw. Wielkiej Czwórce)
  • doświadczenie w budowaniu i ocenie modeli finansowych przedsiębiorstw
  • doświadczenie w budowaniu i realizacji strategii przedsiębiorstw
  • znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa
  • posiadanie uprawnienia do kandydowania na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację biznesową (C1)
  • umiejętność pracy pod presją czasu oraz elastyczność w poszukiwaniu rozwiązań

  OFERUJEMY

  • dużo pracy w ramach ciekawych i rozwojowych projektów
  • pracę w dynamicznej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • możliwość pracy w organach nadzorczych spółek portfela TFS
  • prywatną opiekę medyczną i dofinansowanie do pracowniczej karty sportowej
  • pracowniczy program emerytalny  Aplikacje, zawierające CV i list motywacyjny, prosimy przesyłać klikając
  w przycisk aplikowania.

  W temacie maila prosimy wpisać numer referencyjny
  ogłoszenia PIK/MI/2018.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami 

  Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

   

  albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o”.

  Klauzula informacyjna


  Administrator:
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o , z siedzibą przy ul. Ligockiej 103, Katowice (40-568), jako pracodawca.
  Inspektor ochrony danych
  Mogą się Państwo kontaktować z Pełnomocnikiem Zarządu ds. ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected],
  Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
  Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
  Okres przechowywania danych
  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
  Prawa osób, których dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do:
  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do usunięcia danych osobowych;
  5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.