Oferta pracy

Aplikowanie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie Pana/i danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail, zamieszczonego w CV zdjęcia (wizerunku) oraz innych danych zawartych w CV na potrzeby procesu rekrutacji prowadzonego na stanowisko Elektryk, co będzie wpływać na bardziej efektywne jego przeprowadzenie w tym ułatwienie komunikacji z Pracodawcą.Na podstawie Art. 81 ust.1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż: a) administratorem moich danych osobowych jest Icopal Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 169/197, nr KRS 0000645070, a podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne; b) moje dane zostaną usunięte w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacyjnego, jeśli moja kandydatura nie zostanie wybrana; c) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania; prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; d) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim zdaniem przetworzenie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO; e) moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych; f) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane; h) jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz akceptuję te cele; i) wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia potencjalnego pracodawcy z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczania przetwarzanych danych oraz ich legalnego przetwarzania j) potencjalny pracodawca nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
BMI ICOPAL

Menedżer Produktu

BMI ICOPALO firmie

BMI ICOPAL

Łaska 169/197

Zduńska Wola

Twój zakres obowiązków

 • Opracowywanie i realizacja strategii marketingowych dla nowych i istniejących produktów zgodnie z celami rozwojowymi firmy ,

 • Planowanie, wdrażanie i koordynowanie działań projektowych i marketingowych dotyczących wprowadzania produktów na rynek polski oraz modyfikowania istniejącej oferty.

 • Analizy rynkowe - działania konkurencyjne, trendy rynkowe i konsumenckie, badanie efektywności wdrożenia i cyklu życia produktu na rynku

 • Współpraca w definiowaniu i egzekucji działań obejmujących: politykę cenową i rabatową, działania budujące wizerunek marki oraz działania marketingowe wspierające

 • Projektowanie akcji promocyjnych, analiza i ocena ich efektywności

 • Tworzenie materiałów marketingowych komunikacyjnych we współpracy z działem komunikacji marketingowej

 • Współpraca z innymi działami w organizacji w celu efektywnej i skutecznej realizacji celów

 • Współpraca ł w tworzeniu i aktualizacji dokumentacji produktowe

 • Udział w targach i wydarzeniach branżowych

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne lub marketing, zarządzanie

 • minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu produktem

 • doświadczenie w branży budowlanej będzie dodatkowym atutem

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym pozwalającym na korespondencję mailową i telefoniczną

 • samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej

 • proaktywność i postawa zorientowana na klienta

 • gotowość do odbywania podróży służbowych przez ok. 30% czasu

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • kawa / herbata

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • paczki świąteczne

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

Etapy rekrutacji
1

Rozmowa wstępna online

2

Spotkanie z bezpośrednim przełożonym online lub stacjonarnie

3

Rozmowa z przełożonym wyższego szczebla i/lub Dyrektor HR

BMI ICOPAL

Poszukujemy osoby z doświadczeniem w opracowywaniu i realizacji strategii marketingowych dla produktów oraz wdrażaniu nowych produktów i przygotowywaniu dokumentacji produktowej.

Produkt Menedżer będzie podlegał do Portfolio Menadżera oraz współpracował bezpośrednio z Działami Handlowymi, komórką odpowiedzialną za komunikację i materiały marketingowe, oraz komórką realizującą programy szkoleniowe dla klientów.

Szukamy osoby z pasją, która z zaangażowaniem będzie realizowała projekty w zakresie istniejących jak i nowych produktów.

Przewiń do profilu firmy
Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje

wymagane dokumenty

 • CV w języku polskim i w języku angielskim