Ta oferta pracy jest nieaktualna od 173 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Menedżer Zespołu Kredytów Korporacyjnych

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Kierownik
 • 21.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  opis
  W Banku Zachodnim WBK dbamy o naszych pracowników. Dzięki silnej marce i wsparciu Grupy Santander zapewniamy im stabilność zatrudnienia, rozwój, nowoczesne narzędzia pracy oraz możliwość wpływania na otoczenie. Każdego z dumą obserwujemy, jak osiąga kolejne sukcesy.

  Obdarzamy szacunkiem, słuchamy z uwagą, wspieramy, współpracujemy i mówimy wprost. Dotrzymujemy obietnic. Między innymi to powoduje, że nasi pracownicy zostają z nami na dłużej.
  Menedżer Zespołu Kredytów Korporacyjnych
  Miejsce pracy: Wrocław

  Oferujemy Ci miejsce, w którym możesz zajmować się:

  • Wsparciem zarządzanego Zespołu Premium (portfel klientów o przychodach 350-700 mln zł lub ekspozycji kredytowej powyżej 50 mln zł) w rozwoju portfela kredytowego poprzez odpowiednie organizowanie pracy Zespołu oraz bieżące ustalanie priorytetów spójnych z oczekiwaniami po stronie biznesowej .
  • Zarządzaniem ryzykiem kredytowym własnego portfela kredytowego i portfela zarządzanego zespołu w sposób terminowy, skuteczny, etyczny i zgodny z obowiązującymi procedurami, celem minimalizacji ryzyka i uniknięcia rezerw kredytowych.
  • Dbałością o wysoką jakość rekomendacji własnych i przygotowywanych przez podległy Zespół oraz podejmowanych decyzji kredytowych.
  • Zapewnieniem rentowności całego zarządzanego portfela i optymalizacji podejmowanego ryzyka, poszukiwaniem możliwości biznesowych dla produktów kredytowych w relacjach z istniejącymi i potencjalnymi klientami Premium (cross-sell produktów bankowych i spółek zależnych Banku).
  • Planowaniem procesu kredytowego i dotrzymywanie ustalonych terminów; aktywnym udziałem w Rones / Senior Rones; dotrzymywaniem ustalonych terminów
  • Ciągłym doskonaleniem polityk, procedur i eksperckich narzędzi kredytowych w celu podnoszenia efektywności procesu dla Klientów Premium, w tym inicjowaniem zmian w regulacjach.
  • Wspieraniem podległych pracowników w doskonaleniu umiejętności analizy kredytowej, przygotowywaniem zwięzłych i przejrzystych aplikacji kredytowych oraz znajomości produktów kredytowych, dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem z innymi członkami Zespołu i Departamentu Kredytów korporacyjnych Premium.

  W zakresie własnego portfela:

  • Analizą: sytuacji finansowo – ekonomicznej klientów, modeli biznesowych firm oraz projektów inwestycyjnych, branżową
  • Współpracą z partnerami biznesowymi przy strukturyzowaniu transakcji, przygotowywaniem wniosków kredytowych (w języku polskim i angielskim), podejmowaniem decyzji w ramach przyznanych indywidualnych kompetencji kredytowych oraz rekomendowaniem spraw na wyższe szczeble decyzyjne, w tym prezentacją wniosków kredytowych na Komitecie Kredytowym
  • Prowadzeniem bieżącego monitoringu oraz wczesną identyfikacją ryzyk pojawiających się w obsługiwanym portfelu, podejmowaniem działań w reakcji na zidentyfikowane ryzyka
  • Rozwojem i zarządzaniem przydzielonego portfela kredytowego, we współpracy z partnerami biznesowymi, zapewnieniem rentowności zarządzanego portfela oraz optymalizacji podejmowanego ryzyka

  Dołącz do nas, jeżeli:

  • Posiadasz minimum 5 lat doświadczenia w zarządzaniu relacjami kredytowymi z klientami oraz w samodzielnym przygotowywaniu, strukturyzowaniu i rekomendowaniu transakcji kredytowych dotyczących klientów korporacyjnych
  • Od co najmniej 3 lat zarządzałeś/-aś zespołem i inicjowałeś/-aś działania zwiększające jego kreatywność lub nastawione na poprawę jakości/wydajności realizowanych procesów.
  • Masz doświadczenie w prezentowaniu spraw na Komitecie Kredytowym i Senior Rones
  • Posiadasz profesjonalną i ugruntowaną znajomość analizy finansowej, projektów inwestycyjnych i zagadnień kredytowych popartą doświadczeniem na stanowisku związanym z prowadzeniem analiz finansowych
  • Swobodnie komunikujesz się w języku angielskim zarówno w mowie, jak i piśmie
  • Znasz lokalny rynek korporacyjny, orientujesz się w bieżących kwestiach ekonomicznych oraz kwestiach prawnych związanych z kredytowaniem klientów korporacyjnych
  • Jesteś zorientowany/-a na realizację celów oraz na aktywne poszukiwanie i rekomendowanie pomysłów, rozwiązań i sposobów prowadzących do realizacji planów przy zachowaniu profesjonalizmu, etyki i dbałości o relacje z klientami
  • Potrafisz identyfikować i analizować pojawiające się problemy oraz aktywnie poszukiwać rozwiązań
  • Atutem jest praca zespołowa, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
  • Wykazujesz wysoką samodzielność w zakresie organizacji pracy i realizacji powierzonych zadań
  • Jesteś gotowy/-a do częstych podróży służbowych (obsługa klientów z obszaru: Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów, Łódź) 

  Mamy dla Ciebie również:

  • klarowne ścieżki rozwoju - możliwość udziału
   w licznych rekrutacjach wewnętrznych,
  • pracę i możliwość wymiany doświadczeń
   w międzynarodowym środowisku grupy Santander,
  • wewnętrzne programy rozwojowe umożliwiające
   doskonalenie kompetencji zawodowych,
  • wsparcie w zdobywaniu nowej wiedzy: dofinansowanie
   do studiów, szkolenia, bankową bibliotekę książek i multimediów,
  • możliwość wyboru spośród bogatej oferty
   świadczeń w ramach systemu kafeteryjnego,
  • prywatną opiekę zdrowotną,
  • dofinansowanie do Rajdu Bankowca - wyjazdu
   jedynego w swoim rodzaju,
  • ciekawe akcje w ramach programu propagującego
   zdrowy styl życia „Zdrowie na Bank”.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.