Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected]
 
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 • uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
 • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
 • na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach
  (w przypadku gdy została wyrażona).
Jednocześnie informujemy, że:
 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Bank Gospodarstwa Krajowego

Menedżer Zespołu Regulacji Rynku Kapitałowego – Departament Zgodności [rekrutacja prowadzona online]

Bank Gospodarstwa KrajowegoO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Bank Gospodarstwa Krajowego

Aleje Jerozolimskie 7

Warszawa

top

BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.

Menedżer Zespołu Regulacji Rynku Kapitałowego – Departament Zgodności

Miejsce pracy: Warszawa

Odpowiedzialność i zadania:

 • Zapewnienie zgodności prowadzonej przez Bank działalności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami tworzonymi przez nadzór bankowy oraz standardami rynkowymi w zakresie rynku kapitałowego
 • Zarządzanie zespołem
 • Doradztwo i bieżące wsparcie dla komórek biznesowych w zakresie rynku kapitałowego
 • Regularna ocena adekwatności i skuteczności przyjętego systemu nadzoru zgodności oraz wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z przepisów prawa pakietu MiFID II/MIFIR oraz polskich przepisów implementujących
 • Nadzór i zarządzanie informacją poufną w rozumieniu rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR)
 • Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem zgodności z prawem działalności powierniczej
 • Odpowiedzialność za opracowanie w Banku polityk, procedur i metodyk związanych z zakresem odpowiedzialności Zespołu, w tym wydawanie rekomendacji z obszaru konfliktu interesów w zakresie prowadzonej przez Bank działalności inwestycyjnej
 • Nadzór nad procesem monitorowania zmian w prawie w zakresie zgodności z MIFID / MIFIR, EMIR i SFTR przy współpracy właściwych komórek organizacyjnych centrali Banku
 • Szkolenie pracowników i kadry menadżerskiej z zakresu rynku kapitałowego, w tym aktywne budowanie kultury compliance w BGK
 • Uczestnictwo w grupach roboczych, opiniowaniu rekomendacji KNF, opiniowaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomia/ finanse/ bankowość
 • 3 - 5 lat doświadczenia zawodowego
 • Minimum rok doświadczenia w obszarze zarządzania zespołem
 • Znajomość procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności
 • Znajomość prawa bankowego
 • Znajomość przepisów dot. rynku kapitałowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Mile widziany certyfikat Compliance Officera lub certyfikat/dyplom potwierdzający znajomość rynku kapitałowego

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni

Prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.

Menedżer Zespołu Regulacji Rynku Kapitałowego – Departament Zgodności

Odpowiedzialność i zadania:

 • Zapewnienie zgodności prowadzonej przez Bank działalności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami tworzonymi przez nadzór bankowy oraz standardami rynkowymi w zakresie rynku kapitałowego
 • Zarządzanie zespołem
 • Doradztwo i bieżące wsparcie dla komórek biznesowych w zakresie rynku kapitałowego
 • Regularna ocena adekwatności i skuteczności przyjętego systemu nadzoru zgodności oraz wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z przepisów prawa pakietu MiFID II/MIFIR oraz polskich przepisów implementujących
 • Nadzór i zarządzanie informacją poufną w rozumieniu rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR)
 • Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem zgodności z prawem działalności powierniczej
 • Odpowiedzialność za opracowanie w Banku polityk, procedur i metodyk związanych z zakresem odpowiedzialności Zespołu, w tym wydawanie rekomendacji z obszaru konfliktu interesów w zakresie prowadzonej przez Bank działalności inwestycyjnej
 • Nadzór nad procesem monitorowania zmian w prawie w zakresie zgodności z MIFID / MIFIR, EMIR i SFTR przy współpracy właściwych komórek organizacyjnych centrali Banku
 • Szkolenie pracowników i kadry menadżerskiej z zakresu rynku kapitałowego, w tym aktywne budowanie kultury compliance w BGK
 • Uczestnictwo w grupach roboczych, opiniowaniu rekomendacji KNF, opiniowaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomia/ finanse/ bankowość
 • 3 - 5 lat doświadczenia zawodowego
 • Minimum rok doświadczenia w obszarze zarządzania zespołem
 • Znajomość procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności
 • Znajomość prawa bankowego
 • Znajomość przepisów dot. rynku kapitałowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Mile widziany certyfikat Compliance Officera lub certyfikat/dyplom potwierdzający znajomość rynku kapitałowego

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni

Prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie archiwalne