Ta oferta pracy jest nieaktualna od 260 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Menedżer Zespołu Sprzedaży

 • Olsztyn, warmińsko-mazurskie
 • Kierownik
 • 10.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Rozwiń skrzydła
  Odkryj nowe możliwości
  i myśl innowacyjnie pracując w Deutsche Bank
  Gdy rozwiązujesz problemy, nie szukasz dróg na skróty. Chcesz rozumieć wszystkie procesy zachodzące w zmieniającym się świecie. Tak jak Ty, chcemy reagować na zmiany w dziedzinie finansów i tworzyć najlepsze rozwiązania dla naszych Klientów. Dlatego cieszymy się, że możemy Cię poznać. Jeżeli masz otwarty umysł doskonale odnajdziesz się w naszym środowisku.
  Menedżer Zespołu Sprzedaży
  Miejsce pracy: Olsztyn 

  Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem Grupy Deutsche Bank, jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Bank doradza Klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom, a także korporacjom oraz instytucjom finansowym oraz sektorowi publicznemu w zakresie innowacyjnych rozwiązań finansowych odpowiadających najwyższym, światowym standardom. Przynależność do globalnej Grupy Deutsche Bank, szerokie doświadczenie, siła finansowa oraz innowacyjne rozwiązania stanowią o unikalności produktów i usług oferowanych przez Deutsche Bank Polska.

  Jesteś urodzonym przywódcą?
  Cechują Cię samodzielność, silna motywacja, komunikatywność i dążenie do wyznaczonego celu?
  Jesteś człowiekiem pełnym entuzjazmu i potrafisz zarazić nim zespół, cenisz bezpośredni kontakt z ludźmi, a wyzwania są dla Ciebie motywacją?
  Jeśli tak – szukamy właśnie Ciebie!
   
  Szukamy pełnych pasji liderów, którzy zostaną Menedżerami naszych Zespołów.

   

  Stawiamy na rozwój, dlatego do obowiązków należeć będą:

  • Rekrutacja wykwalifikowanych Specjalistów Finansowych, szkolenia oraz wdrożenie ich do pracy
  • Zarządzanie zespołem w celu zapewnienia odpowiedniej realizacji celów biznesowych
  • Przeprowadzanie cyklicznych spotkań mających na celu omówienie wyników, podejmowanie działań   skutkujących osiąganiem wyznaczonych celów oraz rozwiązywanie zaistniałych problemów Rozwijanie współpracy z niezależnymi, lokalnymi pośrednikami
  • Uczestnictwo w spotkaniach z Klientami
  • Dbamy o jakość – jako Menedżer zespołu będziesz pilnować przestrzegania przez Specjalistów procedur i regulacji Banku
  • Wierzymy, że do osiągnięcia celu niezbędna jest motywacja, dlatego jako Menedżer Zespołu będziesz odpowiedzialny za wsparcie zespołu poprzez coaching, określanie celów i ustalanie planów rozwoju
  • Jesteśmy nowoczesnym Bankiem, otwartym na pomysły i sugestie, dlatego również od Ciebie oczekujemy propozycji i wykonywania innych czynności zwiększających jakość i efektywność pracy, mających na celu zapewnienie należytej i terminowej obsługi Klientów

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę agencyjną i umowę o pracę
  • Elastyczną formę zatrudnienia na umowie agencyjnej
  • Atrakcyjny system wynagradzania
  • Dynamiczną, ciekawą, pełną wyzwań pracę w renomowanej instytucji finansowej
  • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia nowych doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – chcemy, byś mógł w pełni realizować swoje cele
  • Atrakcyjny pakiet szkoleń
  • Niezbędne narzędzia pracy – w trosce o Twój komfort oferujemy Ci możliwość korzystania z laptopa i telefonu
  • Konkursy motywacyjne z atrakcyjnymi nagrodami
  • Uczestnictwo w pakiecie sportowym w jednej z wiodących firm – byś mógł zrelaksować się po ciężkim dniu pełnym wyzwań
  • Możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej

  A czego oczekujemy?

  • Doświadczenia w zarządzaniu zespołem sprzedażowym
  • Doświadczenia w rekrutacji, wdrażaniu i coachingu
  • Doświadczenia w sprzedaży kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych
  • Wiedzy z zakresu technik sprzedaży
  • Wykształcenia wyższego (preferowane kierunki związane z bankowością, ekonomią, finansami)
  • Prawa jazdy kat. B
  Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
   

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w przesłanych przez Pana/Panią dokumentach aplikacyjnych oraz przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-609), ul. Lecha Kaczyńskiego 26, (dalej: Bank). Kontakt do inspektora ochrony danych: Deutsche Bank Polska S.A., Inspektor Ochrony Danych, Ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków, e-mail: [email protected]

   

  Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Banku do zakończenia procesu rekrutacji;
  • realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku przekazania przez Pana/Panią z własnej inicjatywy danych osobowych wykraczających poza katalog przewidziany w art. 221 Kodeksu pracy (imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania przez Pana/Panią zgody;
  • obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Banku, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń;

  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji dane osobowe są przetwarzane również w celu:

  • udziału w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Bank, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres dwóch lat od chwili wyrażenia zgody, jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody.

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące Bankowi usługi [np. informatyczne, archiwizacji dokumentów, niszczenia dokumentów], Deutsche Bank AG z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec (Taunusanlage 12, D-60262 Frankfurt nad Menem), a także osoby upoważnione przez Bank lub podmioty, z którymi Bank zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

   

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych może być odmowa przeprowadzenia procesu rekrutacji. Odmowa przeprowadzenia procesu rekrutacji nie dotyczy podanych przez Pana/Panią
  z własnej inicjatywy danych osobowych wykraczających poza katalog przewidziany w art. 221 Kodeksu pracy (imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Cofnięcie zgody na przetwarzanie tych danych nie wpłynie na Pana/Pani udział w procesie rekrutacji, a konsekwencją cofnięcia zgody będzie obowiązek Banku do zaprzestania przetwarzania tych danych i nieuwzględnienia ich w procesie rekrutacyjnym.

   

  Ma Pan/Pani prawo do:

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
  • żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych (w tym także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe, oraz do uzyskania przewidzianych w RODO informacji dotyczących tego przetwarzania, a nadto prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym jednej kopii bezpłatnej;, ich sprostowania (w tym prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - z uwzględnieniem celów przetwarzania), usunięcia (w przypadkach wskazanych w RODO, a w szczególności, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Uprawnienie to przysługuje Pani/Panu) o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (w przypadkach wskazanych w RODO i o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO; w przypadku ograniczenia przetwarzania danych będą one mogły być – co do zasady – wyłącznie przechowywane, o ile nie wyrazi Pani/Pan zgody na inne czynności przetwarzania), a także przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy są one przez Bank przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w systemach informatycznych), a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgoda;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank lub stronę trzecią (tj. podmiot inny niż: Bank; podmioty którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych; osoby upoważnione do przetwarzania danych przez Bank lub przez podmiot, któremu Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych). Mimo wniesienia sprzeciwu Bank będzie jednak mógł nadal przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.

  aplikuj