Wuzetem Zakłady Mechaniczne

Metrolog

Wuzetem Zakłady MechaniczneO firmie

 • Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Warszawa, Jawczyce (pow. warszawski zachodni), Konotopa (pow. warszawski zachodni)

 • Ważna jeszcze 20 dni
  6 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
WUZETEM to producent komponentów do układów wtryskowych stosowanych w silnikach wysokoprężnych, działający od 1951 roku  pod własną, rozpoznawalną marką na światowym rynku części zamiennych (Automotive Aftermarket).
 
Zatrudnimy:
Metrologa
Miejsce pracy: Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki (Warszawa-Konotopa)- oferujemy bezpłatny transport z Warszawy

Oferujemy:

 • bezpłatny dojazd autobusami do/z miejsca pracy z/do Warszawy
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość przyuczenia do zawodu
 • prywatną, bezpłatną opiekę medyczną
 • dofinansowanie do karty sportowej
 • dofinansowanie z ZFŚS ( wczasy pod gruszą, kolonie, karty przedpłacone, paczki),
 • własny parking

Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie wyrobów do pomiaru i narzędzi pomiarowych do okresowej kontroli
 • wykonywanie pomiarów i okresowej kontroli narzędzi i przyrządów pomiarowych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami
 • dokonywanie zapisów z prowadzonych pomiarów oraz potwierdzanie zdolności pomiarowej narzędzi i przyrządów
 • utrzymanie w należytym stanie podręcznej dokumentacji technicznej
 • nadzór nad powierzonym mieniem, w tym dbałość o sprawność i aktualność posiadanego sprzętu pomiarowego

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie techniczne – wskazana specjalność metrologia
 • minimum 1 rok doświadczenia w zakresie pomiarów długości i kąta
 • ogólna znajomość wymagań odnośnie laboratoriów wewnętrznych
 • dokładna znajomość rysunku technicznego, umiejętność jego czytania i interpretacji
 • znajomość tolerancji i pasowań stosowanych w budowie maszyn,
 • znajomość zasad prawidłowego dokonywania pomiarów wyrobów metalowych
 • umiejętność wyboru właściwych metod pomiarów uniwersalnych
 • posiadanie wiedzy na temat oceny stanu powierzchni (chropowatość, prostoliniowość, płaskość)
 • umiejętność posługiwania się komputerem i pracy w programie Word, Excel

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty CV 
za pomocą przycisku aplikowania

 

Prosimy o dołączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacjach prowadzonych przez WUZETEM.

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne  do Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A., wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie SA. danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę zarówno na obecną rekrutację, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji, należy dopisać klauzulę:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Warszawskie Zakłady Mechaniczne 
 
„PZL-WZM” w Warszawie S.A., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119, dla potrzeb obecnej rekrutacji, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji, prowadzonych przez Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A. w okresie do 6 miesięcy kalendarzowych, liczonych od dnia wyrażenia niniejszej zgody, nie dłużej jednak
niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z rekrutacji.
 
Klauzula informacyjna:
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119, s.1), zwanego dalej: „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych są Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A. z siedzibą w Jawczycach (05-850), ul. Piastowska 67. Przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (adres do korespondencji), dane o wykształceniu, dane kontaktowe, przebieg dotychczasowego wykształcenia.
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, dane osobowe będą przetwarzane także w celu  prowadzenia przyszłych rekrutacji, w okresie 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia wyrażenia niniejszej zgody.;
 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji w/w celu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy.
 
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wycofania zgody w każdym momencie, poprzez kontakt na adres [email protected] W przypadku uznania naruszenia przepisów ogólnego RODO, posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Posiadane dane osobowe będą zabezpieczone przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do aplikacji, zawierającej dane osobowe, posiadają tylko uprawnieni pracownicy administratora danych i tylko w niezbędnym zakresie.
WUZETEM to producent komponentów do układów wtryskowych stosowanych w silnikach wysokoprężnych, działający od 1951 roku  pod własną, rozpoznawalną marką na światowym rynku części zamiennych (Automotive Aftermarket).
 
Zatrudnimy:
MetrologaNumer ref.: Miejsce pracy: Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki (Warszawa-Konotopa)- oferujemy bezpłatny transport z Warszawy

Oferujemy:

 • bezpłatny dojazd autobusami do/z miejsca pracy z/do Warszawy
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość przyuczenia do zawodu
 • prywatną, bezpłatną opiekę medyczną
 • dofinansowanie do karty sportowej
 • dofinansowanie z ZFŚS ( wczasy pod gruszą, kolonie, karty przedpłacone, paczki),
 • własny parking

Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie wyrobów do pomiaru i narzędzi pomiarowych do okresowej kontroli
 • wykonywanie pomiarów i okresowej kontroli narzędzi i przyrządów pomiarowych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami
 • dokonywanie zapisów z prowadzonych pomiarów oraz potwierdzanie zdolności pomiarowej narzędzi i przyrządów
 • utrzymanie w należytym stanie podręcznej dokumentacji technicznej
 • nadzór nad powierzonym mieniem, w tym dbałość o sprawność i aktualność posiadanego sprzętu pomiarowego

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie techniczne – wskazana specjalność metrologia
 • minimum 1 rok doświadczenia w zakresie pomiarów długości i kąta
 • ogólna znajomość wymagań odnośnie laboratoriów wewnętrznych
 • dokładna znajomość rysunku technicznego, umiejętność jego czytania i interpretacji
 • znajomość tolerancji i pasowań stosowanych w budowie maszyn,
 • znajomość zasad prawidłowego dokonywania pomiarów wyrobów metalowych
 • umiejętność wyboru właściwych metod pomiarów uniwersalnych
 • posiadanie wiedzy na temat oceny stanu powierzchni (chropowatość, prostoliniowość, płaskość)
 • umiejętność posługiwania się komputerem i pracy w programie Word, Excel

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty CV 
za pomocą przycisku aplikowania

 

Prosimy o dołączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacjach prowadzonych przez WUZETEM.

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne  do Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A., wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie SA. danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę zarówno na obecną rekrutację, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji, należy dopisać klauzulę:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Warszawskie Zakłady Mechaniczne 
 
„PZL-WZM” w Warszawie S.A., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119, dla potrzeb obecnej rekrutacji, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji, prowadzonych przez Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A. w okresie do 6 miesięcy kalendarzowych, liczonych od dnia wyrażenia niniejszej zgody, nie dłużej jednak
niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z rekrutacji.
 
Klauzula informacyjna:
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119, s.1), zwanego dalej: „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych są Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A. z siedzibą w Jawczycach (05-850), ul. Piastowska 67. Przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (adres do korespondencji), dane o wykształceniu, dane kontaktowe, przebieg dotychczasowego wykształcenia.
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, dane osobowe będą przetwarzane także w celu  prowadzenia przyszłych rekrutacji, w okresie 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia wyrażenia niniejszej zgody.;
 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji w/w celu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy.
 
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wycofania zgody w każdym momencie, poprzez kontakt na adres [email protected] W przypadku uznania naruszenia przepisów ogólnego RODO, posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Posiadane dane osobowe będą zabezpieczone przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do aplikacji, zawierającej dane osobowe, posiadają tylko uprawnieni pracownicy administratora danych i tylko w niezbędnym zakresie.

Ogłoszenie archiwalne